Launaseðill
Vinasamlega athugið:
Launaseðill þessi er reiknaður af heimasíðu AFLs Starfsgreinafélags, www.asa.is, en ekki af starfsfólki félagsins. Niðurstöður launaseðilsins byggja á þeim forsendum sem notandinn setur inn og er því ekki á ábyrgð AFLs.
 
Launagreiðandi: Launatímabil:
Nafn launþega: Kennitala:
Orlof
Reikna orlofstíma Reikna orlofslaun
10,17% 10,64% 11,11% 11,59% 12,07% 12,55% 13,04%
Reikna eftirvinnu
Aðeins er reiknuð eftirvinna hjá þeim þeim sem vinna samkvæmt kjarasamningi Landssambands verslunarmanna og þurfa þeir því að setja hak hér í. Samkvæmt öllum kjarasamningum öðrum reiknast vinna umfram dagvinnu sem yfirvinna nema um vaktavinnu sé að ræða.
Laun
Mánaðarlaun:
% af
0 kr.
Önnur laun og hlunnindi
 
Tímar
Laun
Dagvinna:
@
0 kr
Eftirvinna:
@
0 kr
Yfirvinna:
@
0 kr
Stórhátíðartaxti:
@
0 kr
Vaktavinna 35%
@
0 kr
Vaktavinna 55%
@
0 kr
Vaktavinna 60%
@
0 kr
Samtals:  
0 kr
Orlofslaun:    
0 kr
Orlofstímar:    
0,00 klst
Heildarlaun:    
0 kr
Persónuafsláttur
Persónuafsláttur:   %
48.485 kr
Persónuafsláttur maka:  
0 kr
Ónýttur afsláttur frá fyrra tímabili:  
0 kr
Frádráttur frá launum
Staðgreiðsla:   37.32, 40.22, 46.22 %
0 kr
Lífeyrissjóðsiðgjald:   0 %
0 kr
Séreignarsparnaður:  
%
0 kr
Félagsgjald:  
0 %
0 kr
Fyrirfram greitt:
0 kr
Reiknuð hlunnindi:
0 kr
Orlofslaun:    
0 kr
Heildarlaun:  
0 kr
Frádráttur alls:  
0 kr
Útborgað:  
0 kr