AFL starfsgreinafélag

Forgangur til starfa Norðurál

Réttargæslustefndi er stéttarfélag sem gerir kjarasamninga fyrir sína félagsmenn við stefnda um sömu störf og stefnandi.  Stefndi er bundinn í kjarasamningi að forgangsrétti félagsmanna réttargæslustefnda til starfa, en í gr. 4.02.1 segir að félagið skuldbindi sig til að láta þá sem eru fullgildir félagsmenn í hlutaðeigandi verkalýðsfélögum og samböndum hafa forgangsrétt til ráðningar til þeirra starfa, sem um ræðir í 1. kafla samningsins, enda séu þeir hæfir til þess starfs, sem um er að ræða og hafi tilskilin réttindi þar sem þeirra er krafist.  Vegna þessa forgangsréttarákvæðis er stefndi í raun bundinn af því að viðurkenna aðeins eitt stéttarfélag í hverri starfsgrein á viðkomandi félagssvæði, sbr. og C-lið í umræddu samkomulagi frá 18. nóvember 1997 um meginreglur varðandi gerð kjarasamninga. sjá dóminn

Lesa meira

Dómur Fiskimjölsverksmiðja

Verkfall stefnda, Afls starfsgreinafélags, sem boðað var með bréfi, dagsettu 26. janúar 2011, til stefnanda, Samtaka atvinnulífsins, vegna starfsmanna í fiskimjölsverksmiðjum og hefjast skal fyrst kl. 00:30, hinn 7. febrúar 2011, er ólögmætt.
Stefndi, Alþýðusamband Íslands fyrir hönd Starfsgreinasambands Íslands vegna Afls starfsgreinafélags, greiði stefnanda, Samtökum atvinnulífsins, 175.000 krónur í málskostnað.
Sjá dóminn í heild hér

Félagsdómur: Uppsögn trúnaðarmanns ólögleg

Félagsdómur úrskurðaði í dag að uppsögn trúnaðarmanns AFLs Starfsgreinafélags hjá Smiðum ehf. á Reyðarfirði, hefði verið ólögmæt og dæmdi trúnaðarmanni félagsins röskar 700 þúsund krónur í skaðabætur auk málskostnaðar. Erfitt getur þó verið að innheimta bæturnar. Sjá Félagsdóm

Lesa meira

Félagsdótmur, uppsögn Smiðir ehf

Uppsögn stefnda á Guðmundi Óskari Sigjónssyni, trúnaðarmanni AFLs Starfsgreinafélags, þann 24. febrúar 2009, var brot á 11. gr. laga nr. 80/1938 og því ólögmæt.
Stefndi, Smiðir ehf., greiði stefnanda, Alþýðusambandi Íslands fyrir hönd. Starfsgreinasambands Íslands vegna AFLS starfsgreinafélags vegna Guðmundar Óskars Sigjónssonar, 716.904 krónur með vöxtum samkvæmt 8. gr. laga nr. 38/2001 frá 24. febrúar 2009 til 22. júlí 2009, en með dráttarvöxtum samkvæmt 1. mgr. 6. gr. laga nr. 38/2001 frá þeim degi til greiðsludags og 100.000 krónur í málskostnað. Sjá Dominn í heild hér