AFL starfsgreinafélag

Til góðra verka

AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag

Kópur

 ASIReykjavík 25. ágúst 2020

Yfirlýsing frá Drífu Snædal, forseta ASÍ:

Kópur er ekki hluti af Alþýðusambandi Íslands, er ekki aðili að neinum kjarasamningnum, VIRK, Bjargi, orlofssjóðum, fræðslusjóðum eða sjúkrasjóðum

Nýtt stéttarfélag, Kópur, hefur verið auglýst og er auglýsingum einkum beint að Pólverjum sem starfa á Íslandi. Í kynningu á félaginu er látið í veðri vaka að það hafi aðgang að öllum þeim gæðum og þjónustu við félagsmenn sem íslensk verkalýðshreyfing hefur byggt upp um áratuga skeið og jafnvel að félagið sé tengt Alþýðusambandi Íslands. Þetta er rangt.

Það eru engin tengsl milli ASÍ og Kóps og okkur vitanlega hefur Kópur ekki gert neina kjarasamninga. Kópur er ekki með fræðslusjóð til að greiða menntun, er ekki með sjúkrasjóð fyrir þá sem verða veikir í lengri tíma, á ekki aðild að Bjargi íbúðafélagi sem býður lægri leigu og húsnæðisöryggi, er ekki aðili að VIRK starfsendurhæfingu og á ekki orlofshús. Mögulegir félagsmenn í Kópi myndu ekki njóta neinna ef þessum réttindum né hafa aðgang að lögfræðilegri og annarri faglegri aðstoð sem launafólki býðst almennt hjá sínum stéttarfélögum.

ASÍ hvetur til að þessum upplýsingum sé dreift sem víðast og komið í veg fyrir að launafólk afsali sér óafvitandi réttindum sem verkalýðshreyfingin hefur byggt upp um áratuga skeið.


PolishPrezydent ASÍ (Ogólnokrajowej Organizacji Międzyzwiązkowej w Islandii) Drífa Snædal wydała następujące oświadczenie:

Kópur nie należy do Ogólnokrajowej Organizacji Międzyzwiązkowej (ASÍ), nie jest członkiem żadnego porozumienia płacowego, VIRK, Bjarg, funduszy urlopowych, edukacyjnych czy chorobowych. 

W ogłoszeniu skierowanym w szczególności do Polaków pracujących w Islandii podaje się do wiadomości publicznej założenie nowego związku zawodowego „Kópur”. W informacjach przedstawiających powyższy związek zawodowy sugeruje się, iż związek ma dostęp do wszystkich możliwych korzyści i usług dla swoich członków, jakie ruch związkowy zdołał wypracować sobie na przestrzeni dziesięcioleci, a nawet, iż powyższy związek zawodowy ma powiązania z Ogólnokrajową Organizacją Międzyzwiązkową. To nie jest prawda. Nie ma żadnych powiązań między ASÍ a Kópur, jak i zgodnie z naszą wiedzą Związek Zawodowy Kópur nie zawarł żadnego porozumienia płacowego. Kópur nie posiada funduszu edukacyjnego służącego dofinansowaniu na cele edukacyjne; nie posiada funduszu chorobowego dla członków z długotrwałą chorobą; nie jest członkiem Związku Wspólnot Mieszkaniowych „Bjarg” oferującego niższą kwotę czynszu wynajmu oraz gwarantującego bezpieczny wynajem; nie jest członkiem Rehabilitacji Zawodowej VIRK oraz nie jest właścicielem domków wypoczynkowych. Potencjalni członkowie Związku Zawodowego „Kópur” nie będą mogli korzystać z żadnych z wymienionych praw, jak i nie będą mieli dostępu do pomocy prawnej czy innej specjalistycznej pomocy, które zwykle należą się pracownikom z tytułu członkostwa w związkach zawodowych. ASÍ zwraca się z prośbą o jak najszersze rozpowszechnianie niniejszych informacji, tak aby zapobiec nieświadomemu zrzeczeniu się przez pracowników swoich praw, które ruch związkowy zdołał wypracować sobie na przestrzeni dziesięcioleci. 


EnglishDeclaration by Drífa Snædal, president of the Icelandic Confederation of Labour (ASÍ):

“Kópur” is not associated with the Icelandic Confederation of Labour, has not signed any collective agreements, and is not a member of VIRK rehabilitation fund, Bjarg housing foundation, or any of the holiday, educational or sick leave funds operated by the Icelandic labour movement.

Notices have been published announcing that a new trade union—Kópur—has been set up for the purpose of serving mainly Polish citizens working in Iceland. The union is presented as being able to provide access for its members to all benefits and services developed by the Icelandic labour movement over the decades, and it is even suggested that the union has links to the Icelandic Confederation of Labour. This is false.

There are no links between ASÍ and Kópur, and we are not aware that Kópur has entered into any collective agreements. Kópur does not operate an education fund to make it easier for its members to increase their education; does not operate a sick leave fund for those who are unable to work for longer periods of time; does not have membership of Bjarg housing foundation, which provides low-rent, secure housing; does not have membership of VIRK vocational rehabilitation fund; and does not own holiday cottages. Potential members of Kópur would not enjoy any of these benefits, and would not have access to legal services or other types of help regularly provided by trade unions in Iceland.

ASÍ urges everyone concerned to distribute this information as widely as possible, in order to avoid a situation where workers unwittingly relinquish rights that have been earned through the work of the labour movement over many decades.


 

einn rettur logo 002            VIRK starfsendurhæfingasjóður     vertuaverdi