AFL starfsgreinafélag

Unemployed? - Bezrobotny? - Atvinnulaus?

This information website is intended to help those who have lost their jobs, who struggle, and want to improve their prospects in the job market.

Poniższa strona informacyjna ma na celu pomóc osobom, które straciły pracę, a które być może borykają się z problemami i chcą poprawić swoje możliwości na rynku pracy.

Hér eru teknar saman upplýsingar sem gagnast þeim sem hafa misst vinnuna, sem glíma við erfiðleika og vilja bæta stöðu sína á vinnumarkaði.

UNEMPLOYED? - BEZROBOTNY? - ATVINNULAUS?

Należy powstrzymać łamanie prawa na rynku pracy

JednoPrawoW programie telewizyjnym Kveik przedstawiono sytuację na rynku pracy, a szczególnie łamanie prawa w stosunku do pracowników z zagranicy. Przytoczono przykłady patologii w islandzkim społeczeństwie; poważnej kradzieży poborów, bardzo poważnych wykroczeń związanych z bezpieczeństwem i ochroną pracy, złego traktowania pracowników przez przedsiębiorstwa, co nawet można podciągnąć pod pewnego rodzaju handel ludźmi.

Bardzo ważnym jest przypomnienie, iż zagraniczni pracownicy wnoszą  wiele do społeczeństwa jak również to, że wzrost dóbr na Islandii w ostatnim okresie w dużej mierze jest ich zasługą poprzez pracę i szacunek do niej. To właśnie ci nasi członkowie mają prawo do korzystania z równości na rynku pracy oraz przepisów zagwarantowanych w umowach zbiorowych. Zadaniem i obowiązkiem związków zawodowych jest zapewnienie tego, aby przepisy i regulaminy wobec tej grupy pracowników były dotrzymane i przestrzegane.

Związki zawodowe w ostatnich latach wskazywały również na negatywny rozwój na islandzkim rynku pracy, pakazany w pragramie  Kveik. Można przytoczyć już nie dziesiątki ale setki przykładów na to. Łamanie prawa dotyczy tysięcy zagraniczynych pracowników. Zrzeszenie związków zawodowych i związki przynależne do niego, w celu wsparcia tych członków oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów związanych z prawami, zwiększyło przepływ informacji oraz kontrolę w zakładach pracy. Związki zawodowe  starają się również wprowadzić zmiany do przepisów mówiących o łańcuchowej odpowiedzialności podatkowej.

Uzyskane rezultaty niestety nie wystarczają. Należy wysłać do pracodawców i całego społeczeństwa jasną i wyraźną informację: łamanie prawa na rynku pracy oraz wykorzystywanie pracowników zagranicznych musi zastać wyeliminowane na wszystkie możliwe sposoby. Leży to w interesie naszych członków i wszystkich ludzi pracy, jak również w interesie zdrowego społeczeństwa i ogólnego rynku pracy. Wielką  odpowiedzialność za to ponosi również rząd i parlament.

  • Należy przygotować wyraźne przepisy i kary pieniężne za kradzież poborów oraz innych wykroczeń przeciwko pracownikom. Należy sporządzić przepisy związane z łańcuchową odpowiedzialnością podatkową i powiedzieć „nie“ dla ciągłych zmian w rejestrze przedsiębiorstw i zakładów pracy. Należy zapewnić to, aby pracodawcy nigdy nie mogli zyskać na łamaniu prawa pracowniczego, a wręcz przeciwnie, aby na tym bardzo tracili finansowo.
  • Należy skoordynować i rozszerzyć kontrolę pracy na terenie całego kraju. Sposobem na to będzie współpraca następujących jednostek, których to dotyczy: biuro pracy, kontrola pracy, urząd skarbowy, pracownicy gmin i policja wraz ze związkami zawodowymi. Prowadzone będą ukierunkowane działania na różnych terenach i w różnorodnych zakładach pracy w celu wyłapania wszystkich niedokładności i wstrzymania łamanie przepisów. Każda sprawa zostanie zakończona, a osoby odpowiedzialne pociągnięte do odpowiedzialności tak jak i zrzeszenie pracodawców.
  • Należy zapewnić to, aby ci w stosunku do których złamane zostało prawo otrzymali stosowną pomoc i wsparcie, nie tylko ze strony związków zawodowych, również od całego społeczeństwa. Mamy przykłady na braki w tym temacie.

Zrzeszenie związków zawodowych i związki należące do niego występuje z żądaniem współpracy do rządu i parlamentu.

Zlikwidujmy w każdy możliwy sposób łamanie przepisów na rynku pracy oraz kradzież poborów! 

W przypadku wskazówek i uwag, informacje na powyższy temat znajdują się na stronach:

https://www.asi.is/stefna-asi/einn-rettur-ekkert-svindl/abending/

https://www.ekkertsvindl.is/#hafasamband

https://www.ekkertsvindl.is/english-polski

Zwiększenie składek do funduszy emerytalnych

Z dniem 1.czerwca 2017r  wkład pracodawców do funduszy emerytalnych pracowników  wzrośnie o 1,5% i wynosić będzie 10%.

Minimalna składka wpłacana do funduszu emerytalnego łącznie wynosić będzie 14%, a oto jej podział: składka pracownika 4% zarobków brutto, dopłata pracodawcy 10%.

Pracownicy mają możliwość wyboru sposobu rozdysponowania podwyższonego dodatku:                          
1. umieszczenia go na indywidualnym koncie emerytalnym przewidzianym w umowie z funduszem emerytalnym ogólnego programu emerytalnego,
 2. lub w ogólnym systemie emerytalnym.

Jeśli dodatek zostanie umieszczony jako indywidualne oszczędności w ogólnym programie emerytalnym - ubezpieczenie od niepełnosprawności itp., wzrośnie proporcjonalnie. Wtedy jednak dodatek nie jest dziedziczony. 

W celu uzyskania informacji na temat wpływu wzrostu wpłacanej składki na uzyskane prawa emerytalne i wysokość swiadczeń można znaleźć na stronach islandzkich gwarantowanych funduszy emerytalnych. Pełną listę można znaleźć na stronie: https://www.lifeyrismal.is/is/lifeyrisgattin

Słownik

Najważniejsze biura i urzędy

Ministerstwo Spraw Socjalnych - Félagsmálaráðuneytið Velferðarráðuneytið  -  http://www.velferdarraduneyti.is/

Ministerstwo Zdrowia i Ubezpieczeń Społecznych - Heilbrigðis- og tryggingaráðuneytið  -  http://www.velferdarraduneyti.is/verkefni/heilbrigdisthjonusta/

Narodowy Fundusz Zdrowia - Sjúkratryggingar Íslands  -  http://www.sjukra.is/

Ministerstwo Finansów - Fjármálaráðuneytið  -  http://www.fjarmalaraduneyti.is/

Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Tryggingastofnun  -  http://www.tr.is/

Krajowy Urząd Podatkowy - Ríkisskattstjóri  -  https://www.rsk.is/

Urząd Pracy - Vinnumálastofnun  -  https://www.vinnumalastofnun.is/

Krajowa Federacja Funduszy Emerytalnych - Landssamtök lífeyrissjóða  -  http://ll.is/

Federacja Związków Zawodowych - Alþýðusamband Íslands  -  http://www.asi.is/

Urząd Statystyczny - Hagstofa Íslands  -  http://www.hagstofa.is/

Biuro Ewidencji Ludności - Þjóðskrá Íslands  -  https://www.skra.is/

Centrum Wielokulturowe Alþjóðahúsið  -  http://asetur.is/

Urząd Miejski w Reykjavíku, Ratusz Ráðhús Reykjavíkur  -  http://reykjavik.is/stadir/radhus-reykjavikur

Naczelnik Krajowej Izby Skarbowej Ríkisskattstjóri RSK  -  https://www.rsk.is/

Urząd d/s cudzoziemców Útlendingastofnun UTL -- http://www.utl.is/

Odcinek wypłaty

Launaseðill – Odcinek wypłaty
Launatímabil – Okres pracy
Dagsetning – Data
Deild – Oddział
Keyrslunúmer – Numer wypisu
Seðilnúmer – Numer odcinka
Launþegi – Pracownik
Samtals laun –  Suma dochodu
Samtals frádráttur – Suma potrąceń
Útborguð laun – Wypłacona wypłata
Laun lögð inn á bankareikning – Wypłata przelana na rachunek
Laun eru trúnaðarmál á milli launþega og launagreiðanda! – Kwota wynagrodzenia objęta jest klauzulą poufności wynagrodzeń !
Launaliðir – Pozycje w dochodzie
Dagvina – Praca dzienna
Eftirvinna – Nadgodziny
Stórhátíðarkaup – Praca w dni świąteczne
Orlof – Urlop
Tímar/ein - Godziny/ilość
Taxtí/afr.% - Stawka/obliczana procentowo
Launaupphæð – Kwota wypłaty
Frádráttarupphæð – Kwota potrąceń
Samtals frá áramótum –  łączna suma od początku roku
Fæði – Wyżywienie
Húsaleiga – Opłata za wynajęcie mieszkania
Gjaldeyrismillifærsla – Przelew walutowy
Lifeyrissj. Austurlands – Składkowy fundusz emerytalny Islandii Wschodniej
Afl-Starfsgr.  – AFL związki zawodowe
Orlof 10,17% - Urlopowe 10,17%
Staðgreiðsla skatta
- Podatek
Samtals frádráttaliðir – Suma pozycji potrąceń
Framlag atv.rekanda – Wkład pracodawcy
Samtals framlag – Suma wkładu pracodawcy
Þrepaskiptur tekjuskattur -  Progi podatkowe
Staðgreiðsluskyldum launum kr. xxx.xxx dregst frá lífeyrissjóðsframlag launþega kr. xx.xxx. – Od dochodu podlegającemu opodatkowaniu xxx.xxx kr. odejmowany jest wkład pracownika na fundusz emerytalny xx.xxx kr.
Skattrep:  Progi podatkowe 2016    1. þrep  37,13%       0 - 336.035 kr.
                                                         2. þrep   38,35%      336.036 - 836.990 kr
                                                         3. þrep    46,25%     powyżej    836.990 kr
Persónuafsláttur er kr. 51.920 kr – Ulga podatkowa w roku 2016  wynosi 51.920 kr.
Staðgreiðsla skatta er samtals kr. xx.xxx - Łączna kwota podatku wynosi xx.xxx kr.
Orlof frá 1.maí 2006: xx.xxx kr., Wynagrodzenie urlopowe od 1 maja 2006: xx.xxx kr.,
Orlofsinneign: xx.xxx kr. Saldo świadczeń urlopowych: xx.xxx kr.