AFL starfsgreinafélag

O Zwiazku Zawodowym AFL (AFL Starfsgreinafélag)

AFL Starfsgreinafélag, po Eflingu oraz VR, jest trzecim co do wielkości Związkiem zawodowym na Islandii.

AFL Starfsgreinafélag powstał 28 kwietnia 2007 w wyniku  połączenia Związków Zawodowych  AFL, Verkalýðsfélag Reyðarfjarðar oraz Vökull. Powiększeniu organizacji sprzyjał rownież intensywny rozwój przemysłu na wschodnich terenach Islandii.

Biorąc pod uwagę obszar obejmujący dzialalność Afl-u, nadrzędnym celem była reorganizacja  wewnętrznych struktur związkowych mająca ułatwić  w maksymalnym stopniu  działalność związkową, do minimum uproszczając  biurokratyczne procedury, wprowadzając najlepsze rozwiązania dla wszystkich członków z całego regionu, tak, aby mogli poczuć się częścią jednej organizacji. Wykorzystując zdobyte  sprzed paru lat doświadczenie, kiedy to połączyły się mniejsze organizacje związkowe w północnej oraz południowej części Austurland oraz przy współpracy wielu ludzi udało się uzyskać nadspodziewane efekty.

Członkowie Związku pochodzą z wielu regionów rozciągających sie na dużym obszarze Fiordów Wschodnich, sięgających od Langanesbyggð na północy do Skeiðarársandur na południu.

AFL liczy ok.10.000 członków, podzielonych na cztery grupy zawodowe: pracowników fizycznych, marynarzy, rzemieślników oraz pracowników branży handlowo-biurowej.

AFL przynależy do Stowarzyszenia Związków Pracowniczych (Starfsgreinasamband SGS), Związków Marynarzy (Sjómannasamband), Samiðn oraz do Zrzeszenia Związków Kupców Islandzkich (Landssamband íslenskra verlsunarmanna).Jest członkiem Krajowej Federacji Związków Zawodowych Alþýðusamband Íslands ASI). AFL Starfsgreinafelag ma swioch przedstawicieli w zarządach  Starfsgreinasambandi, Sjómannasambandi, Samiðn oraz w zarządzie Krajowego Funduszu Edukacyjnego  Landsmenntar, Funduszu Emerytalnego Stapa (Lífeyrissjóður Stapa), Zjednoczonego Funduszu Emerytalnego (Sameinaður lífeyrissjóður), jak również współpracuje z organizacjami AUSTURBRU  (dawny Þekkingarnet Austurlands), Układach Rozwoju Wschodniej Islandii (Vaxtarsamning Austurlands). AFL przyczynił się również do utworzenia Centrum rewalidacji zawodowej na wschodzie Islandii (Starfsendurhæfing Austurlands).

AFL brał udział w międzynarodowym projekcie  Leonardo z IF Metal w Szwecji, był inicjatorem ALCOA Workers Global Network, będącego nieoficjalną grupą związków, do których przynależą pracownicy firmy ALCOA.

 AFL posiada biura we wszystkich miejscowościach na wschodzie Islandii, tak aby w jak najszerszym zakresie ułatwić naszym członkom dostęp do informacji i usług nie tylko na stronie internetowej.