AFL starfsgreinafélag

Fundusz chorobowy

Prawo do zasiłku chorobowego

Kto jest uprawniony do zasiłku chorobowego i w jaki sposób zasiłek ten jest obliczany?
Prawo do zasiłku z Funduszu chorobowego przysługuje członkom, którzy odprowadzali składki na w/w fundusz minimum 10 tygodni przed utratą pensji z powodu choroby lub wypadku. Członkowie funduszu to osoby, których pracodawcy płacą ustaloną składkę
z ich wynagrodzenia.

Inne czynniki wpływające na okres wypłaty świadczenia
W przypadku, gdy członek należy do Funduszu mniej niż sześć miesięcy, jego płatności są mimo wszystko dzielone przez sześć w celu obliczenia uprawnienia do świadczeń.
Każdy, kto otrzymał uprawnienia do zasiłku chorobowego i wypadkowego z funduszu świadczeń chorobowych związku należącego do Islandzkiej Konfederacji Pracy, nabywa takie same uprawnienia w nowym funduszu (zgodnie z obowiązującymi tam przepisami), ponieważ uzyskał je w ramach poprzedniego funduszu. Warunkiem jest opłacanie składek przez okres jednego miesiąca.

Kiedy rozpoczyna się wypłata stawki dziennej świadczenia chorobowego?
Prawo do zasiłku chorobowego powstaje z chwilą wygaśnięcia umownej lub ustawowej wypłaty od pracodawcy w wyniku choroby i/lub wypadku.

Przez jaki okres wypłacany jest zasiłek chorobowy?
Zasiłek chorobowy wypłacany jest na czas określony, tj. do 120 dni osobom, które nie otrzymały wynagrodzenia z powodu choroby/wypadku i nie mają prawa do otrzymywania innych świadczeń niż zasiłek chorobowy z Funduszu chorobowego, czy zasiłku z Państwowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Tryggingastofnun ríkisins).

Zasiłek chorobowy dla dzieci i/lub współmałżonka
Zasiłek chorobowy wypłacany jest na czas określony, tj. do 120 dni w przypadku dzieci przewlekle chorych lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Dzieci przewlekle chore to dzieci poniżej 18 roku życia wymagające specjalnej opieki, u których zdiagnozowano poważną i przewlekłą chorobę.
Zasiłek ten jest również wypłacany na czas określony, tj. do 120 dni w przypadku poważnej choroby współmałżonka.
Na podstawie wskaźnika zatrudnienia członka funduszu, zasiłek nie może być kwotą niższą niż 85% średniego wynagrodzenia całkowitego, za które została opłacona składka w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Prawo do zasiłku chorobowego oraz stawki dziennej świadczenia chorobowego wygasa, jeżeli nie wystąpiono o nie w ciągu 12 miesięcy od momentu ich przyznania.

Uwaga: Fundusz nie wypłaca zasiłku chorobowego z tytułu wypadków podlegających odszkodowaniu (w tym wypadku samochodowego) oraz chorób zawodowych, za które wypłacane jest odszkodowanie na podstawie Ustawy o świadczeniach odszkodowawczych.

Więcej informacji o zasadach przyznawania zasiłku chorobowego można znaleźć
w Rozporządzeniu Funduszu chorobowego (informacje dostępne w jęz. islandzkim).

Istnieje możliwość złożenia wniosku o zasiłek chorobowy drogą elektroniczną, jednak konieczne będzie również przesłanie zaświadczenia lekarskiego, zestawienia wypłat, karty podatkowej oraz potwierdzenia wystawionego przez pracodawcę.