AFL starfsgreinafélag

Odcinek wypłaty

Launaseðill – Odcinek wypłaty
Launatímabil – Okres pracy
Dagsetning – Data
Deild – Oddział
Keyrslunúmer – Numer wypisu
Seðilnúmer – Numer odcinka
Launþegi – Pracownik
Samtals laun –  Suma dochodu
Samtals frádráttur – Suma potrąceń
Útborguð laun – Wypłacona wypłata
Laun lögð inn á bankareikning – Wypłata przelana na rachunek
Laun eru trúnaðarmál á milli launþega og launagreiðanda! – Kwota wynagrodzenia objęta jest klauzulą poufności wynagrodzeń !
Launaliðir – Pozycje w dochodzie
Dagvina – Praca dzienna
Eftirvinna – Nadgodziny
Stórhátíðarkaup – Praca w dni świąteczne
Orlof – Urlop
Tímar/ein - Godziny/ilość
Taxtí/afr.% - Stawka/obliczana procentowo
Launaupphæð – Kwota wypłaty
Frádráttarupphæð – Kwota potrąceń
Samtals frá áramótum –  łączna suma od początku roku
Fæði – Wyżywienie
Húsaleiga – Opłata za wynajęcie mieszkania
Gjaldeyrismillifærsla – Przelew walutowy
Lifeyrissj. Austurlands – Składkowy fundusz emerytalny Islandii Wschodniej
Afl-Starfsgr.  – AFL związki zawodowe
Orlof 10,17% - Urlopowe 10,17%
Staðgreiðsla skatta
- Podatek
Samtals frádráttaliðir – Suma pozycji potrąceń
Framlag atv.rekanda – Wkład pracodawcy
Samtals framlag – Suma wkładu pracodawcy
Þrepaskiptur tekjuskattur -  Progi podatkowe
Staðgreiðsluskyldum launum kr. xxx.xxx dregst frá lífeyrissjóðsframlag launþega kr. xx.xxx. – Od dochodu podlegającemu opodatkowaniu xxx.xxx kr. odejmowany jest wkład pracownika na fundusz emerytalny xx.xxx kr.
Skattrep:  Progi podatkowe 2016    1. þrep  37,13%       0 - 336.035 kr.
                                                         2. þrep   38,35%      336.036 - 836.990 kr
                                                         3. þrep    46,25%     powyżej    836.990 kr
Persónuafsláttur er kr. 51.920 kr – Ulga podatkowa w roku 2016  wynosi 51.920 kr.
Staðgreiðsla skatta er samtals kr. xx.xxx - Łączna kwota podatku wynosi xx.xxx kr.
Orlof frá 1.maí 2006: xx.xxx kr., Wynagrodzenie urlopowe od 1 maja 2006: xx.xxx kr.,
Orlofsinneign: xx.xxx kr. Saldo świadczeń urlopowych: xx.xxx kr.