AFL starfsgreinafélag

Rezygnacja i zwrot za wynajem mieszkania

Regulamin dotyczący zwrotu kosztów wynajmu mieszkań lub domków wypoczynkowych.

1.Rezygnacja z wynajmu mieszkania. 

Zwrot kosztów może nastąpić jedynie w niżej wymienionych przypadkach:

 • Na wskutek choroby w rodzinie – męża/żony, dziecka bądź innej najbliższej osoby krewnej.
 • Na wskutek śmierci w rodzinie – rodziców osoby wynajmującej, rodzeństwa, męża/żony, dzieci wynajmujcego.
 • Z powodu zmian pogodowych: braku dojazdu, odwołania lotów.

2. Wysokość zwrotu kosztów wynajmu mieszkań.

 • Jeśli rezygnacja z wynajmu mieszkania nastąpi na 5 – 2 dni roboczych przed planowanym terminem a mieszkanie uda się wynajać ponownie w tym samym okresie, kwota zwrotu zostanie pokryta w całości.
 • Jeśli rezygnacja z wynajmu mieszkania nastąpi na 5 – 2 dni roboczych przed planowanym terminem lecz mieszkanie w tym czasie nie zostanie ponownie wynajęte, bądź wynajęte na okres krótszy od zakładanego – od kosztu wynajmu potrącone zostanie 2.000 kr
 • Jeśli rezygnacja z wynajmu mieszkania nastąpi na 2 dni robocze przed planowanym terminem, istnieje możliwość zwrotu kosztów wynajmu z potrąceniem 2.000 kr
 • Nie ma mozliwości ubiegania się o zwrot kosztów wynajmu w czasie wynajmu bądź po jego upływie.
 • Nie ma możliwości ubiegania się o zwrot kosztów wynajmu mieszkania przypadającego w weekend (pt.-sob.-niedz), jeśli rezygnacja z wynajmu wpłynie w piątek po godz 15:00.
 • Wnioski o zwrot kosztów wynajmu z przyczyn innych niż podane w punkcie 1 nie będą rozpatrywane.
 • Wnioski o zwrot kosztów należy zawsze składac w formie pisemnej wysyłajac na adres Buðareyri 1, 730 Reyðarfiði lub na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Wnioski rozpatrywane są w odniesieniu do przyczyn zgodnie z pkt.1.a.b.c. AFL zastrzega sobie prawo do żądania w razie konieczności potrzebnych zaświadczeń potwierdzajacych zaistniałe okoliczności.

Inne przyczyny.

W sytuacji rezygnacji z mieszkania związkowego z innych powodów niż wymienione w pkt.1.a.b.c. należy wniosek z uzasadnieniem skierować bezpośrednio do przewodniczącego związków zawodowych AFL.

Wysokość zwrotu kosztów wynajmu domków letniskowych.

Te same zasady dotyczą wynajmu domków poza okresem przydziału tzn. w okresie letnim oraz Świąt Wielkanocnych.

Zwrot kosztów wynajmu domku w okresie letnim lub wielkanocnym może nastąpić jedynie wtedy, gdy wniosek wpłynie nie póżniej niż na 14 dni przed planowanym pobytem i gdy zostanie ponownie wynajęte.

Odwołanie rezerwacji domku w okresie krótszym niż 14 dni może nastąpić jedynie z przyczyn wymienionych w punkcie 1, po potrąceniu  5.000,- kr.