AFL starfsgreinafélag

Dotacje z funduszu chorobowego

Aby w pełni móc korzystać z systemu refundacji funduszu chorobowego AFL pracodawca zobowiązany jest do opłacania składki związkowej w wysokości 1% miesięcznego wynagrodzenia pracownika brutto i nie krócej niż 10 tygodni. Dzięki temu pracownik może składać wnioski o zwrot kosztów bądż refundację już po dziesiątym tygodniu, zaś po upływie 6 miesięcy nabywa pełnych praw do korzystania z funduszu chorobowego AFL. Minimalna kwota wkładu wynosi 11.000kr

Wnioski należy składać na odpowiednich formularzach wraz z oryginałem rachunków poniesionych kosztów bądż inne wymagane zaświadczenia.

Wypłaty z funduszu mogą dotyczyć  m.in.:

- dopłat  do karnetów na siłownię, basen: 25%  zgodnie z przedstawionym rachunkiem, lecz nie więcej niż 15.000kr w roku kalendarzowym,           (należy wraz z wnioskiem dołączyć rachunek);

-  zakupu aparatu słuchowego: 50% zgodnie z przedstawionym rachunkiem lecz nie więcej niż 100.000kr. Dofinasowanie przyznawane jest raz na okres 36 miesięcy.

- wizyt u masażysty, fizykoterapeuty: 50% zgodnie z przedstawionym rachunkiem, łącznie 30 godzin w okresie 12 miesięcy (wraz z wnioskiem należy  dołączyć zaświadczenie lekarskie bądź skierowanie)

- wizyt dziecka u masażysty i fizjoterapeuty: 50% zgodnie z przedstawionym rachunkiem, maksymalnie 30 godzin w okresie 12 miesięcy  (należy wraz z wnioskiem dołączyć zaśwadczenie bądź skierowanie lekarskie).

- profilaktycznych badań serca: 50% zgodnie z przedstawionym rachunkiem, lecz nie więcej niż 15.000kr w okresie 12 miesięcy.

- badań profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania chorób nowotworowych (cytologia, mammografia). Koszt badań podstawowych zwracany jest w całości. Dodatkowo można uzyskać zwrot na kolejne badanie kontrolne jednak łącznie nie więcej niż 15.000kr w okresie 12 miesięcy.

- zwrotu kosztów podróży. Istnieje możliwość otrzymania dofinasowania z tytułu poniesionych kosztów podróży jedynie w celach zdrowotnych i w przypadku gdy wniosek z Sjúkratryggingar Íslands zostanie wcześniej odrzucony.

Fundusz chorobowy AFL zwraca 100% kosztów podróży zgodnie z ceną zakupionych biletów lotniczych lub wg aktualnej opłaty za kilometr w Sjúkratryggingar Íslands.

Do wniosku należy dołączyć: skierowanie lekarskie, potwierdzenie odbytej wizyty/badania u lekarza, pismo odmowne z Sjúkratryggingar Íslands, bilety lotnicze i/lub paragony za zakup paliwa. Fundusz maksymalnie zwraca do 6 podróży w okresie 12 miesięcy.

- zwrotu kosztów podróży za usługi medyczne dla dziecka. Jeśli Sjúkratryggingar Íslands odrzuci wniosek o zwrot kosztów podróży dziecka, fundusz chorobowy AFL zwraca 50% kosztów podróży z dzieckiem, jeśli w stowarzyszeniu jest jeden rodzic, i 100%, jeśli oboje rodzice są członkami. Wysokość zwrotu zgodnie z przedstawionym rachunkiem zakupu biletów lotniczych lub wg aktualnej opłaty za kilometr w Sjúkratryggingar Íslands.

Do wniosku należy dołączyć: skierowanie lekarskie, potwierdzenie odbytej wizyty/badania u lekarza, pismo odmowne z Sjúkratryggingar Íslands, bilety lotnicze i/lub paragony za zakup paliwa.Fundusz maksymalnie zwraca do 6 podróży w okresie 12 miesięcy.

- zakupu okularów, soczewek kontaktowych. Dofinansowanie można otrzymać raz na dwa lata. Wysokość kwoty wynosi 50% kosztów i dotyczy wyłącznie szkieł.

- zakupu okularów dla dziecka. Dofinansowanie można otrzymać raz na dwa lata. Wysokość kwoty wynosi 50% kosztów i dotyczy wyłącznie szkieł.

- laserowej korekcji wzroku.  Wysokość kwoty wynosi 50% kosztów, maksymalnie 75.000kr na każde oko, łącznie 150.000kr.

- zabiegu In vitro /zapłodnienie pozaustrojowe. Fundusz zwraca 50% kosztów  lecz nie więcej niż 100.000kr.

- terapia psychologiczna: Fundusz zwraca 50% poniesionych przez członka związków kosztów terapii, przy maksymalnie 6 konsultacjach w ciągu 2 lat, jednak nie więcej niż 48.000 ISK. Terapeuta musi być psychologiem z koncesją wydaną przez Dyrektorat Zdrowia (obowiązuje od 1 maja 2017 r.).

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Funduszu chorobowego
https://asa.is/pl/fundusz-chorobowy