AFL starfsgreinafélag

Dlaczego warto przystąpić do AFLu?

Przystepując do związków stajesz się uczestnikiem kształtowania społeczeństwa oraz walki o poprawę waruków zatrudnienia, ochrony praw pracowników, która trwa nieprzerwanie od 1900 roku, kiedy to pierwsze islandzkie związki zawodowe były jeszcze w powijakach. Spoglądając dziś na rezultaty i wyniki tych działań z dumą możemy powiedzieć jak wiele udało się osiągnąć

 • Czas odpoczynku
 • 40-sto godzinny tydzień pracy
 • Przepisy bezpieczeństwa, nadzór w miejscu pracy
 • Prawo do zasiłku chorobowego – wynagrodzenie podczas choroby
 • Prawo do urlopu – wynagrodzenie urlopowe
 • Fundusz chorobowy – wsparcie związków
 • Równe prawa do edukacji – również dla naszych dzieci
 • Fundusz edukacyjny – druga szansa
 • Urlop macierzyński – prawo rodziców
 • Zasiłek opiekuńczy na dziecko/współmałżonka
 • Fundusz emerytalny – zabezpieczenie na starość

Można by wyliczać dalej jednak najważniejszym sukcesem ruchów związkowych jest to że wszyscy pracownicy stanęli razem do walki o lepsze warunki pracy, bez strachu przeciw wyzyskowi, lęku przed bezrobociem i innych form przymusu.

Dlaczego AFL?

AFL Starfsgreinafélag jest jednym z największych Związków Zawodowych w kraju, zrzeszając około 10.000 członków z obszarów od Skeiðará na południu do Þórshöfn na północy. Nasi członkowie są pracownikami różnych grup zawodowych takich jak: specjaliści, technicy i średni personel, pracownicy biurowi, pracownicy usług osobistych i sprzedawcy, robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (za wyjątkiem elektryków), operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń, pracownicy przy pracach prostych oraz pracownicy szpitala.

AFL posiada i prowadzi 7 biur w najbardziej newralgicznych punktach na terenie Austurland. AFL Zatrudnia 15 pracowników oraz posiada umowę zawartą z dwoma kancelariami prawnymi dotyczącą obsługi oraz pomocy prawnej. Przynależność do Stowarzyszenia Związków Pracowniczych (Starfsgreinasamband SGS) oraz członkowstwo w Narodowej Federacji Związków Zawodowych (Alþýðusamband Íslands ASI) pozwala na stały kontakt z różnymi organizacjami umożliwiając tym samym dostęp do wiedzy i usług w bardzo szerokim zakresie. Dzięki stabilności finansowej Fundusz urlopowy AFLu posiada i prowadzi wynajem 35 domków oraz apartamentów na terenie całego kraju, zaś Fundusz chorobowy zapewnia pomoc znacznie przekraczającą wytyczne ASI i jest jednym z najlepszych w kraju.

Składka członkowska wynosi 1% całości wynagrodzenia miesięcznego brutto pracownika, którą po potrąceniu pracodawca wpłaca do Związków.

Dodatkowo pracodawca zobowiązany jest do wpłaty kwoty 1% wynagrodzenia miesięcznego brutto pracownika do Funduszu chorobowego, 0,33% do Funduszu urlopowego i 0,15% do Funduszu edukacyjnego (kwota ta może ulec zmianie w zależności od branży zawodowej pracownika oraz umowy zbiorowej). Koszty opłat ponoszone przez pracodawcę pozwalają pracownikowi w korzystaniu z pełnych praw na wypadek choroby lub wypadku oraz mozliwości dofinansowania w przypadku przekwalifikowania zawodowego i kształcenia ustawicznego. Fundusz urlopowy pozwala na korzystanie z benefitów przeznaczonych dla związkowców jak np.zniżek lub innego rodzaju dofinansowań.

1% składki pozwala na:

 • Usługi biurowe i dostęp do pracowników firmy.
 • Uzyskanie informacji na temat praw i obowiązków - pomoc w odczytaniu swojego odcinka wypłaty.
 • Udział związków w porozumieniach zakładowych i umów o pracę.
 • Możliwość uzyskania pomocy w większości ewentualnych problemów
 • z pracodawcą jak np.niewypłacalność wynagrodzenia, bankructwo firmy,odszkodowanie powypadkowe i inne świadczenia.
 • Doradztwo oraz pomoc prawną w zakresie prawa: pracy, odszkodowawczego bądż innych kwestii.
 • Pomoc dla pracowników zagranicznych w tłumaczeniu, interpretacji przepisów oraz możliwość uzyskania szybkiej i skutecznej pomocy w przypadku różnych zdarzeń losowych np.choroby.
 • Znaczące wsparcie funduszu w sytuacji choroby badż wypadku.
 • Różnego rodzaju dopłaty i refundacje z funduszu chorobowego np.przy zakupie okularów korygujących, zakupu karnetów na basen lub siłownię,
 • oraz innych dotyczących zdrowia pracownika.
 • Możliwość korzystania z domków letniskowych oraz mieszkań związkowych.
 • Dofinansowanie za udział w kursach, szkoleniach badż nauce.
 • Dostęp do kursów i szkoleń organizowanych i refundowanych w części lub w całości przez związki.
 • Informacje na temat płac i świadczeń, na stronie internetowej, w biuletynach i publikacji informacyjnych.

Co najważniejsze, prawo zagwarantowane w umowie zbiorowej - dotyczące nie tylko wynagrodzenia, ale wielu innych zagadnień prawnych.