AFL starfsgreinafélag

Til góðra verka

AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag

Vinnuvernd - Námskeið

Vinnuverndarskoli Islands

Öryggistrúnaðarmenn og öryggisverðir
Öryggistrúnaðarmenn og öryggisverðir hafa mikilvægu hlutverki að gegna innan hvers fyrirtækis. Eitt af þeirra mikilvægustu störfum er þátttaka í gerð áætlunar um öryggi og heilbrigði á vinnustað sem öllum vinnustöðum ber að hafa. Öryggistrúnaðarmaður sinnir vinnuvernd í samvinnu við öryggisvörð og fylgist með því að aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustað séu í samræmi við vinnuverndarlög. Öryggistrúnaðarmenn eru kjörnir af starfsmönnum en öryggisverðir eru atvinnurekandinn sjálfur eða fulltrúi/fulltrúar sem hann skipar í sinn stað. 

Samkvæmt reglugerð 920/2006 ber atvinnurekendum að sjá til þess að öryggisverðir og öryggistrúnaðarmenn hljóti viðeigandi fræðslu og þjálfun meðal annars með því að sækja námskeið um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum sem gera þeim kleift að sinna hlutverki sínu. Alþjóðlegar rannsóknir hafa sýnt að fjárhagslegur ávinningur af öflugu vinuverndarstarfi er umtalsverður. Rannsókn á 300 fyrirtækjum í 16 löndum sýndi fram á að fjárfesting í vinnuvernd skilaði sér ríflega tvöfalt til baka í ábata fyrir fyrirtæki (Bräuning og Kohstall, 2012). Vandað vinnuverndarstarf skilar sér í bættu öryggi, líðan og vinnuumhverfi starfsfólks, fækkun fjarvista vegna veikinda og dregur úr kostnaði vinnuveitenda. Því er til mikils að vinna.

Næsta námskeið Vinnuverndarskóla Íslands fyrir öryggistrúnaðarmenn og öryggisverði verður haldið þann 18. nóvember næstkomandi í fjarnámi. Skráning og frekari upplýsingar


Vinnuv eineltil og áreitniNámskeið um einelti og áreitni
3. nóvember - fjarnám
Á námskeiðinu er fjallað um hvað hægt er að gera til að draga úr líkum á einelti og áreitni á vinnustað, ásamt því hvernig tekið er á slíkum málum, komi þau upp.

Frekari upplýsingar og skráning

 

 

 


Vinnuverndarnávinnuv stjornendurmskeið fyrir stjórnendur
10. nóvember - fjarnám
Þátttakendur hljóta aukna þekkingu á ábyrgð og skyldum stjórnenda varðandi vinnu og vinnuumhverfi. Þekking á vinnuverndarmálum og tækifæri á að bæta hjá sér vinnuumhverfið. Góður möguleiki á að fækka slysum og veikindadögum og stuðla þannig almennt að betri líðan starfsfólks.

Frekari upplýsingar og skráning

 

 

 


vinnuv grunnamskeid vinnuvelaGrunnnámskeið vinnuvéla
26. nóvember - bóklegt lokapróf í Keilir
Námskeiðið veitir réttindi á allar stærðir og gerðir vinnuvéla sem eru réttindaskyldar auk brúkrana sem ekki eru réttindaskyldir. Þátttakendur geta hafið nám hvenær sem er og lagt stund á það á sínum hraða svo það hentar vel með vinnu.

Frekari upplýsingar og skráning

 

 

 vinnuv vinnuvernd 101Vinnuvernd 101 á ensku og íslensku
Námskeiðið fjallar um grundvallaratriði í starfsumhverfi og vinnuskipulagi til að stuðla að öryggi og vellíðan starfsfólks. Hægt er að hefja nám hvenær sem er og vinna á sínum hraða.

Frekari upplýsingar og skráning

 

 

 vinnuv facebook

 


 

einn rettur logo 002            VIRK starfsendurhæfingasjóður     vertuaverdi