AFL starfsgreinafélag

Praca zmianowa?

Pracazmianowa

Za pracę poza zwykłymi godzinami płacona jest różna stawka nadgodzinna lub dodatek zmianowy. Stawka za dodatek zmianowy jest niższa niż stawka za nadgodziny i dlatego istnieją określone zasady dotyczące wypłacania dodatku zmianowego.

Stawki dodatku zmianowego mogą się różnić w zależności od poszczególnych umów zbiorowych.

Następujące rzeczy są jednakowe dla wszystkich dodatków:

• Plan zmianowy powinien byń przedstawiony z odpowiednim wyprzedzeniem czasu. Czas różni się w poszczególnych umowach zbiorowych.             
• Zmiany mają stały czas rozpoczęcia i zakończenia – nie zezwala się na wysyłanie pracownika do domu przed zakończeniem jego zmiany w celu zaoszczędzenia pieniędzy. Stawka powinna zostać wypłacona w całości.
• Praca wychodząca poza ustalone godziny zmianowe powinna być wypłacana jako nadgodziny.
• Wszyscy pracujący w systemie zmianowym mają prawo do urlopu zimowego.
• Każdą przepracowaną godzinę ponad 173 klst. miesięcznie należy traktować jako nadgodzinę.

Najczęstrze nieprzestrzeganie zasad umów zbiorowych dotyczących pracy zmianowej:
• Plan pracy zmianowej utworzony z niewystarczającym wyprzedzeniem czasu.
• Plan pracy zmianowej utworzony za późno.
• Plan pracy zmianowej zmieniany odręcznie – nawet codziennie.
• Zmiany zaczynają się i kończą w różnym czasie.

Jeżli pracodawca nie dotrzyma zasad pracy zmianowej, powinien wypłacić dodatek nadgodzinny, wynoszący 80% podczas gdy dodatek zmianowy wynosi 30% – 55%. (W zależności od umów zbiorowych i czasu pracy).

Zasady dotyczące pracy zmianowej są zróżnicowane w zależności od umów zbiorowych. Dlatego ważnym jest sprawdzenie danej umowy zbiorowej i zapoznanie się z jej regułami.

Główne umowy zbiorowe członków związków zawodowych AFL
- Umowa zbiorowa SGS i SA
- Umowa zbiorowa SGS i SA dla przemysłu hotelarskiego, handlowego i restauracji i pokrewnych działalności
- Umowa zbiorowa SGS i Związek gmin
- Umowa zbiorowa SGS i ministerstwa finansów na rzecz państwa
(Dodatkowo kilka umów z mniejszymi związkami – informacje na naszej stronie)

AFL Zwiazki Zawodowe rejone | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Tel. 470 0300   www.asa.is