AFL starfsgreinafélag

Til góðra verka

AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag

Frí íslenskunámskeið fyrir félagsmenn

fp top new 1Félagsmenn aðildarfélaga Landsmenntar, Ríkismenntar, Sveitamenntar og Sjómenntar fá íslenskunámskeið að fullu niðurgreitt.

Í ljósi þess að borið hefur á aukinni eftirspurn eftir íslenskunámskeiðum þá hafa stjórnir sjóðanna ákveðið að gera samninga við símenntunarmiðstöðvar til að auka framboð á íslenskunámskeiðum og bjóða upp á fulla fjármögnun íslenskunámskeiða fram að áramótum.

Skráning fer fram hjá símenntunarmiðstöðvum og þá skiptir ekki máli hvort félagsmenn skrái sig sjálfir eða séu skráðir af atvinnurekanda inn á námskeiðin, hvort sem heldur þá verður um fulla fjármögnun að ræða til áramóta.

Hægt að sjá allar símenntunarmiðstöðvar um allt land hér: https://fraedslumidstodvar.is/

Námskeiðin eru að hluta til í fjarnámi og að hluta til í staðbundnu námi með takmörkuðum fjölda þátttakenda út af takmörkunum vegna sóttvarna. 


Þetta framboð á fríum námskeiðum (full fjármögnun námskeiða) sem hafa verið að birtast að undanfarið frá sjóðunum, hefur engin áhrif á réttindi viðkomandi félagsmanna vegna annarrs náms, þessi námskeið eru viðbót og kostnaður vegna þeirra er ekki dregin frá réttindum viðkomandi félagsmanna.

Vinnuvernd - Námskeið

Vinnuverndarskoli Islands

Öryggistrúnaðarmenn og öryggisverðir
Öryggistrúnaðarmenn og öryggisverðir hafa mikilvægu hlutverki að gegna innan hvers fyrirtækis. Eitt af þeirra mikilvægustu störfum er þátttaka í gerð áætlunar um öryggi og heilbrigði á vinnustað sem öllum vinnustöðum ber að hafa. Öryggistrúnaðarmaður sinnir vinnuvernd í samvinnu við öryggisvörð og fylgist með því að aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustað séu í samræmi við vinnuverndarlög. Öryggistrúnaðarmenn eru kjörnir af starfsmönnum en öryggisverðir eru atvinnurekandinn sjálfur eða fulltrúi/fulltrúar sem hann skipar í sinn stað. 

Samkvæmt reglugerð 920/2006 ber atvinnurekendum að sjá til þess að öryggisverðir og öryggistrúnaðarmenn hljóti viðeigandi fræðslu og þjálfun meðal annars með því að sækja námskeið um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum sem gera þeim kleift að sinna hlutverki sínu. Alþjóðlegar rannsóknir hafa sýnt að fjárhagslegur ávinningur af öflugu vinuverndarstarfi er umtalsverður. Rannsókn á 300 fyrirtækjum í 16 löndum sýndi fram á að fjárfesting í vinnuvernd skilaði sér ríflega tvöfalt til baka í ábata fyrir fyrirtæki (Bräuning og Kohstall, 2012). Vandað vinnuverndarstarf skilar sér í bættu öryggi, líðan og vinnuumhverfi starfsfólks, fækkun fjarvista vegna veikinda og dregur úr kostnaði vinnuveitenda. Því er til mikils að vinna.

Næsta námskeið Vinnuverndarskóla Íslands fyrir öryggistrúnaðarmenn og öryggisverði verður haldið þann 18. nóvember næstkomandi í fjarnámi. Skráning og frekari upplýsingar


Vinnuv eineltil og áreitniNámskeið um einelti og áreitni
3. nóvember - fjarnám
Á námskeiðinu er fjallað um hvað hægt er að gera til að draga úr líkum á einelti og áreitni á vinnustað, ásamt því hvernig tekið er á slíkum málum, komi þau upp.

Frekari upplýsingar og skráning

 

 

Continue Reading

Félagsmenn fá námskeið hjá ntv að fullu niðurgreidd*

2020 NTV STARFSMIÐAÐ

Gerður hefur verið samningur við ntv skólann um fulla fjármögnun á 6 námskeiðum/námsleiðum sem allt eru starfsþróunarmiðuð og verkefnadrifin fjarnámskeið sem boðið verður upp á í samstarfi við aðildarfélög Landsmenntar, , Ríkismenntar, Sveitamenntar og Sjómenntar. Félagsmenn aðildarfélaga sjóðanna munu fá námskeið að fullu niðurgreidd.Einstaklingar skrá sig hjá NTV skólanum eða í gegnum sitt stéttarfélag og mun skólinn senda reikninga beint á skrifstofu fræðslusjóðanna.

*   Þátttakendur skrá sig á námskeið á slóðinni http://www.ntv.is/is/namskeid/nam-i-bodi-stettarfelags.  ATh. þessi leið gildir einungis fyrir þá sem eiga aðild að Landsmennt, Sveitamennt, Ríkismennt og Sjómennt. 

Verslunarmenn og Iðnaðarmenn þurfa að skrá sig á námskeiðin eftir hefðbundnum leiðum og sækja svo um endurgreiðslu til félagsins.  Endurgreiðsla til þeirra félagsmanna fer síðan eftir rétti sem viðkomandi á hjá félaginu.  

Verkefnið er tilraunaverkefni fram að áramótum og munu námskeiðin hefjast um mánaðarmótin okt/nóv nk. Öll námskeiðin, námsefni, verkefnavinna, verkefnaskil og samskipti eru inni á nemendaumhverfi NTV skólans í gegnum nettengingu.

Námskeiðin sem um ræðir eru:
Bókhald Grunnur 8 vikur (120 kes.)
Digital marketing 7 vikur (112 kes.)
Frá hugmynd að eigin rekstri 4 vikur (60 kes.)
App og vefhönnun 6 vikur (90 kes.)
Vefsíðugerð í WordPress 4 vikur (50 kes.)
Skrifstofu og tölvufærni 6 vikur (96 kes.)

 

 

Launagreiðendur geta ekki tekið sér opinbert vald!

njósnirAð gefnu tilefni er rétt að upplýsa fólk um að launagreiðendur hafa ekkert vald til að takmarka ferðafrelsi fólks né að krefjast upplýsinga um ferðalög eða persónulegt líf fólks.  Nokkuð hefur borið á því að undanförnu að fyrirtæki eru að leggja skyldu á starfsfólk að það tilkynni um ferðir sínar t.d. til Reykjavíkur.  Ennfremur að fólk eigi að tilkynna verkstjóra ef það fær gesti frá t.d. Reykjavík.  Þá eru dæmi þess að fyrirtæki hafi tilkynnt að þeir sem ferðist til höfuðborgarsvæðisins eigi að fara í sóttkví á eftir og það launalausa.  Fyrirtæki hafa engan rétt á að setja fólk í sóttkví og svipta það launum vegna "sóttvarnaraðgerða". 

Í þessum Covid faraldri sem nú geysar vilja allir leggja sitt af mörkum til að bæla útbreiðslu veikinnar - en fólk ræður sjálft sínum ferðum og ræður sjálft hverja það fær í heimsókn eða hefur samneyti við.  Fólki ber engin skylda til að tilkynna launagreiðenda um neitt í sínu einkalífi nema það kjósi það sjálft.  Á sama hátt ber fólki engin skylda til að upplýsa verkstjóra um neitt varðandi sitt heilsufar nema hvort það er vinnufært eða ekki - eða í lögskipaðri sóttkví eða ekki.

Kjósi fólk að upplýsa launagreiðanda um ferðir sínar eða um heilsufar - þá gerir fólk það af eigin frjálsum vilja en ekki vegna boðvalds launagreiðanda.

Ferðist fólk um landið og launagreiðandi vill ekki fá viðkomandi inn á vinnustað í einhverja daga á eftir - ber launagreiðanda að greiða laun á meðan.  Gefi sóttvarnaryfirvöld fyrirmæli um sóttkví gilda að sjálfsögðu lög um laun í sóttkví.

Við hvetjum félagsmenn til þess - að þrátt fyrir að viljum öll standa saman á þessum tíma - að láta ekki ganga á rétt okkar til friðhelgis einkalífs, rétt okkar til ferðafrelsis og á rétt okkar til friðhelgis heilsufarsupplýsinga.

Forseti Alþýðusambands Íslands, Drífa Snædal, fjallar um þetta í föstudagspistli sínum og segir m.a.:

"Þessa dagana reynir á okkur öll í sóttvörnum en besti árangurinn hefur náðst þegar það samtakamátturinn er virkjaður og allir leggjast á eitt. Þegar daglegu lífi eru settar skorður þarf að gæta þess afar vel að ekki sé þrengt að fólki meira en nauðsyn er. Fréttir hafa borist af því að fyrirtæki hlutist til um hverja starfsfólk megi hitta í sínum frítíma og jafnvel að skikka fólk í launalausa sóttkví ef ekki er farið að reglum fyrirtækja umfram almenn tilmæli stjórnvalda. Slíkt er ólöglegt!
Fyrirtæki geta ekki skert ferða- eða persónufrelsi umfram það sem stjórnvöld gera og ég hvet launafólk til að hafa strax samband við sitt stéttarfélag ef fyrirtæki sýna tilburði í þessa átt. Ástandið núna má ekki verða til þess að vega að mannréttindum eða að atvinnurekendur taki sér vald yfir einkalífi starfsfólks."

Erfiðir viðskiptavinir - Námskeið

ReidirVidskiptavinirErfiðir viðskiptavinir er dæmi um námskeið sem styrkt er 100% 

Umsagnir um rafræna námskeiðið: Erfiðir viðskiptavinir

  • Þessir pínulitlu molar sem koma í gegnum spurningarnar gáfu mér svo mikið! Námskeiðið virkilega ýtir við manni og hafa allir gott af því. Stefanía Hauksdóttir
  • Mjög fræðandi og hnitmiðað námskeið! Berglind S Jónsdóttir
  • Fer í alla sálfræðilegu þættina sem nýtast! Jón Eiður Jónsson
  • Mjög ánægð með námskeiðið – bæði gagnlegt og skemmtilegt. Mjög hjálplegt að hafa bókina til að rifja upp lykilþætti. Auður Gunnarsdóttir
  • Mér fannst námskeiðið mjög gagnleg og skemmtileg. Eins var gott að vinna þau rafrænt og fá að velja þann tíma sem hentar. Kolbrún Sigmundsdóttir

Sjá nánar um námskeiðið hér

 

Starfsmaður 21. aldarinnar

Vilt þú vera starfsmaður 21. aldarinnar!

Vefst tæknin fyrir þér? Stígðu fyrsta skrefið inn í tækniheiminn með Mími! Síðasta tækifæri til að skrá sig því  námskeiði hefur verið frestað svo enn er hægt að hafa samband við Mimi og tryggja sér pláss. 

Námskeiðið er að fullu niðurgreitt fyrir félagsmenn AFLs og kennt í fjarkennslu svo þátttakendur hvar sem er geta tekið þátt.

sjá nánar

einn rettur logo 002            VIRK starfsendurhæfingasjóður     vertuaverdi