AFL starfsgreinafélag

Orlofsíbúðir-endurgreiðslur. Refunds

StakkholtÁ stjórnarfundi AFLs í gær voru samþykktar nýjar reglur um endurgreiðslur vegna niðurfelldra leiga í orlofsíbúðum. Reglurnar eru tímabundnar á meðan óvissa vegna Covid-19 er að ganga yfir.  Þannig var samþykkt að endurgreiða allar leigur sem felldar hafa verið niður frá 13. mars (að frádregnu staðfestingargjaldi) án tillits til hversu mikill fyrirvari var á niðurfellingunni.  Þetta mun gilda til 25. mars en eftir 25 mars verða leigur sem eru afpantaðar með 2ja daga fyrirvara eða meira - endurgreiddar skv. reglum félagsins.

Venjulega þarf að afbóka íbúð með 10 daga fyrirvara til að tryggja sér skilyrðislausa endurgreiðslu - og verður fyrirvarinn lengdur aftur upp í 10 daga um leið og ástandið fer að verða eðlilegt aftur.  Mikið hefur verið um afbókanir síðustu daga þar sem viðburðir hafa verið felldir niður.

Engu að síður eru íbúðir okkar í talsverðri notkun og nauðsynlegur þáttur í þjónustu AFLs við félagsmenn sem  þurfa að vera í nágrenni Landsspítalans t.d. vegna meðgöngu eða alvarlegra sjúkdóma og meðferða.  Hjá félaginu liggja nú endurgreiðslubeiðnir fyrir um tveimur milljónum króna og verða þær afgreiddar í dag og á mánudag.

Zwroty za wynajem mieszkań

Na wczorajszym posiedzeniu zarządu urlopowego AFL zatwierdzono nowe zasady zwrotu kosztów za anulowane wynajmu. Zasady są tymczasowe, do momentu ustabilizowania się sytuacji związanej z wirusem Covid-19. W związku z tym uzgodniono zwrot wszystkich umów najmu anulowanych od 13 marca (minus opłata za potwierdzenie) bez względu na ilość dni przed anulowaniem. Obowiązywać to będzie do 25 marca, zaś  po 25 marca anulowanie wynajmu  z zachowaniem 2-dniowego okresu wypowiedzenia lub więcej -  będzie rozpatrywane  zgodnie z regulaminem AFLu.

Zwykle mieszkanie musi zostać anulowane z 10-dniowym wyprzedzeniem, aby otrzymać bezwarunkowy zwrot - a rezerwacja zostanie przedłużona do 10 dni, gdy sytuacja zacznie wracać do normy.

Ze względu na zaistniałą sytuację w ciągu ostatnich kilku dni wiele rezerwacji zostało anulowanych.

Niemniej jednak nasze apartamenty są nadal w znacznym stopniu użytkowane i wciąż stanowią jedną z podstawowych usług AFLu. Korzystają z nich członkowie, którzy ze względu na leczenie muszą przebywać w pobliżu szpitali.

Do dnia dzisiejszego kwota zwrotu za anulowanie wynajmu mieszkań wynosi ok. 2.000.000 kr.Część zwrotów została juz wypłacona w piątek, a pozopstałą część AFL wypłaci w poniedziałek.

Refund for cancelled apartments.

AFL´s board decided last night to temporarily easy the refund policy for cancelled apartments.  All cancellations since March 13th will be refunded (- the confirmation fee). This will be effective till March 25th and after that cancelled apartments will be repaid if the cancellation is more than two days before the rent starts.  Normally the time limit to cancel and get an unconditional refund is 10 days and we will "ease" our rules back to normal - as the situations improves.

AFLs - sickness- and holiday apartments have been cancelled since the outbreak of Covid 19 and now AFL has a backlog of 2 million IKr of refund claims.  We will deal with them today and on Monday. However, our apartments are still in heavy use and are important in our service to our members - not the least those who must stay close to the hospital in Reykjavík due to pregnancy or serious illness or treatment.