AFL starfsgreinafélag

Kjarasamningar ýmissa starfshópa

AFL Starfsgreinafélag hefur gert stofnanasamninga við ýmis fyrirtæki og stofnanir. Fjallað er um „Fyrirtækjasamninga” í t.d. 5. kafla aðalkjarasamnings AFLs / SGS við SA. Tilgangur fyrirtækjasamninga er að auka ávinning starfsmanna og fyrirtækis með t.d. styttingu vinnutíma með sömu framleiðni eða hækkun launa með aukinni framleiðni. Frumkvæði að gerð fyrirtækjasamnings getur komið frá starfsmönnum eða forráðamönnum fyrirtækis en leita skal samráðs við samningsaðila, þ.e. AFL.


Samningar
Alcoa Samningur 2021 - Viðbætur Alcoa Samningur 2023
Bændasamtaka Íslands og SGS 2022-2024
Eddu Hótel Samningur 2019
Kjarasamningur SA og AFLs v/ fiskimjölsverksmiðja 2019 - 2025
Kjarasamningur SGS og Landsambands smábátaeigenda og samband smærri útgerða 2022 - 2024
Smábátar. Kjarasamningur milli SSÍ, FFSÍ, VM og LS 2012
Ákvæðisvinna við línu og net, AFL og Hrollaugur 2019
Grandi og AFL, samningur vegna bónus 2015
Vinnustaðarsamningur milli MS og SGS /AFL 2017
Ríkissamningur (--> stofnanasamningar)
--> Stofnanasamningur HSA og AFLs 2021
-- >Stofnanasamningur við ME 2021 
--> Skógræktin SGS 2022
--> Veðurstofan 2023
--> SGS og Vegagerdin 2023
--> Umhverfisstofnun og vatnajökulsþjóðgarður 2022
--> Stofnanasamningur HSu og AFL, Drífandi, Báru og VLFS 2021    -     HSU Stofnanasamningur 2023
Tímaskrift við loðnu/síldarfrystingu - SVN
Kjarasamningur- SGS og Landsvirkjunar 2019 - 2022
Kjarasamingur NPA, Efling og SGS - Aðstoðarfólk  -   Sérkjarasamningur NPA, Eflingar og SGS v. Hvíldarvaktir 2022
Kjarasamningur ASÍ og SA um stórframkvæmdir 2007
Kjarasamningur milli Vigdisarholts og AFLs Starfsgreinafélags 2021
Sérkjarasamingur flugfélag íslands 2019 Viðbætur 2022 -> Við sérkjarasamning við icelandari v. innanlandsflugsins  
lll