AFL starfsgreinafélag

Umsóknareyðublöð - application forms - formularzem wniosku

minnkadStarfshl

Starfsfólki Vinnumálastofnunar hefur ekki tekist að ljúka gerð umsóknareyðublaða vegna minnkaðs starfshlutfalls og greiðslu hluta-atvinnuleysisbóta á móti, í dag. Því höfum við ekki frekari leiðbeiningar fyrir félagsmenn sem eru að lenda í minnkuðu starfshlutafalli að sinni. Við viljum minna á að aðeins laun 400.000 og undir eru að fullu tryggð með þessari aðgerð en ef viðkomandi var með hærri laun byrja „heildarlaun“ að skerðast og með þessari aðgerð verða heildarlaun með bótum ekki hærri en 700.000. (Ath samt að ef nýtt starfshlutfall gefur hærri laun en 700.000, heldur viðkomandi því auðvitað -en fær ekki atvinnuleysisbætur að auki.

Við munum á morgun birta nánari skýringar en bendum annars á vef Vinnumálastofnunar www.vmst.is

The Directorate of Labour has not finished putting up the application forms on their website, for partial unemployment benefits for those who are making new contracts with their employers with lower job percentage than before. We would like to draw attention to that only those with Ikr. 400.000 pr. month or lower are guaranteed 100% of their former salary. Those with higher salary before, can expect some cut in total “salaries” and by this measure – total salary and benefits can not exceed Ikr. 700.000. (If however the new percentage of job gives a salary higher than 700.000 from the employer – the employee will keep that amount but not receive any benefits).

Hopefully we will have more information tomorrow but more information is available on the Directorate´s web www.vmst.is (also in English)

Niestety pracownikom urzędu pracy nie udało się zakończyć w dniu dzisiejszym prac nad cyfrowym formularzem wniosku o obniżenie stopy procentowej zatrudnienia
i wypłaty zasiłków dla bezrobotnych w niepełnym wymiarze godzin.
Dlatego na chwilę obecną nie mamy żadnych dalszych instrukcji dla członków, którzy mają już obniżony etat pracy.
Przypominamy, że w przypadku gdy wynagrodzenie z tytułu pełnego etatu pracy przed obniżeniem wynosi 400 000 kr, zasiłek wyrównawczy pokrywa utracone wynagrodzenie z tytułu obniżenia etatu w całości.
Jeśli zaś dana osoba ma powyżej 400.000 kr, to „łączne wynagrodzenie” wraz z zasiłkiem wyrównawczym będzie proporcjonalnie zmniejszone.
W przypadku, kiedy po obniżeniu stopy procentowej zatrudnienia wynagrodzenie od pracodawcy jest wyższe niż 700 000 kr - pracownik zachowa tę kwotę, ale nie otrzyma żadnych świadczeń.
Łączna kwota wynagrodzenia od pracodawcy wraz z zasiłkiem wyrównawczym wynosić będzie maksymalnie 700 000 kr.

W dniu jutrzejszym opublikujemy bardziej szczegółowe informacje lub odsyłamy Państwa na stronę internetową urzędu pracy www.vmst.is