AFL starfsgreinafélag

Zwiększenie składek do funduszy emerytalnych

Z dniem 1.czerwca 2017r  wkład pracodawców do funduszy emerytalnych pracowników  wzrośnie o 1,5% i wynosić będzie 10%.

Minimalna składka wpłacana do funduszu emerytalnego łącznie wynosić będzie 14%, a oto jej podział: składka pracownika 4% zarobków brutto, dopłata pracodawcy 10%.

Pracownicy mają możliwość wyboru sposobu rozdysponowania podwyższonego dodatku:                          
1. umieszczenia go na indywidualnym koncie emerytalnym przewidzianym w umowie z funduszem emerytalnym ogólnego programu emerytalnego,
 2. lub w ogólnym systemie emerytalnym.

Jeśli dodatek zostanie umieszczony jako indywidualne oszczędności w ogólnym programie emerytalnym - ubezpieczenie od niepełnosprawności itp., wzrośnie proporcjonalnie. Wtedy jednak dodatek nie jest dziedziczony. 

W celu uzyskania informacji na temat wpływu wzrostu wpłacanej składki na uzyskane prawa emerytalne i wysokość swiadczeń można znaleźć na stronach islandzkich gwarantowanych funduszy emerytalnych. Pełną listę można znaleźć na stronie: https://www.lifeyrismal.is/is/lifeyrisgattin

Słownik

Najważniejsze biura i urzędy

Ministerstwo Spraw Socjalnych - Félagsmálaráðuneytið Velferðarráðuneytið  -  http://www.velferdarraduneyti.is/

Ministerstwo Zdrowia i Ubezpieczeń Społecznych - Heilbrigðis- og tryggingaráðuneytið  -  http://www.velferdarraduneyti.is/verkefni/heilbrigdisthjonusta/

Narodowy Fundusz Zdrowia - Sjúkratryggingar Íslands  -  http://www.sjukra.is/

Ministerstwo Finansów - Fjármálaráðuneytið  -  http://www.fjarmalaraduneyti.is/

Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Tryggingastofnun  -  http://www.tr.is/

Krajowy Urząd Podatkowy - Ríkisskattstjóri  -  https://www.rsk.is/

Urząd Pracy - Vinnumálastofnun  -  https://www.vinnumalastofnun.is/

Krajowa Federacja Funduszy Emerytalnych - Landssamtök lífeyrissjóða  -  http://ll.is/

Federacja Związków Zawodowych - Alþýðusamband Íslands  -  http://www.asi.is/

Urząd Statystyczny - Hagstofa Íslands  -  http://www.hagstofa.is/

Biuro Ewidencji Ludności - Þjóðskrá Íslands  -  https://www.skra.is/

Centrum Wielokulturowe Alþjóðahúsið  -  http://asetur.is/

Urząd Miejski w Reykjavíku, Ratusz Ráðhús Reykjavíkur  -  http://reykjavik.is/stadir/radhus-reykjavikur

Naczelnik Krajowej Izby Skarbowej Ríkisskattstjóri RSK  -  https://www.rsk.is/

Urząd d/s cudzoziemców Útlendingastofnun UTL -- http://www.utl.is/

Odcinek wypłaty

Launaseðill – Odcinek wypłaty
Launatímabil – Okres pracy
Dagsetning – Data
Deild – Oddział
Keyrslunúmer – Numer wypisu
Seðilnúmer – Numer odcinka
Launþegi – Pracownik
Samtals laun – Suma dochodu
Samtals frádráttur – Suma potrąceń
Útborguð laun – Wypłacona wypłata
Laun lögð inn á bankareikning – Wypłata przelana na rachunek
Laun eru trúnaðarmál á milli launþega og launagreiðanda! – Kwota wynagrodzenia objęta jest klauzulą poufności wynagrodzeń !
Launaliðir – Pozycje w dochodzie
Dagvina – Praca dzienna
Eftirvinna – Nadgodziny
Stórhátíðarkaup – Praca w dni świąteczne
Orlof – Urlop
Tímar/ein - Godziny/ilość
Taxtí/afr.% - Stawka/obliczana procentowo
Launaupphæð – Kwota wypłaty
Frádráttarupphæð – Kwota potrąceń
Samtals frá áramótum –  łączna suma od początku roku
Fæði – Wyżywienie
Húsaleiga – Opłata za wynajęcie mieszkania
Gjaldeyrismillifærsla – Przelew walutowy
Lifeyrissj. Austurlands – Składkowy fundusz emerytalny Islandii Wschodniej
Afl-Starfsgr.  – AFL związki zawodowe
Orlof 10,17% - Urlopowe 10,17%
Staðgreiðsla skatta
- Podatek
Samtals frádráttaliðir – Suma pozycji potrąceń
Framlag atv.rekanda – Wkład pracodawcy
Samtals framlag – Suma wkładu pracodawcy
Þrepaskiptur tekjuskattur -  Progi podatkowe
Staðgreiðsluskyldum launum kr. xxx.xxx dregst frá lífeyrissjóðsframlag launþega kr. xx.xxx. – Od dochodu podlegającemu opodatkowaniu xxx.xxx kr. odejmowany jest wkład pracownika na fundusz emerytalny xx.xxx kr.
Skattrep:  Progi podatkowe 2016    1. þrep  37,13%       0 - 336.035 kr.
                                                         2. þrep   38,35%      336.036 - 836.990 kr
                                                         3. þrep    46,25%     powyżej    836.990 kr
Persónuafsláttur er kr. 51.920 kr – Ulga podatkowa w roku 2016  wynosi 51.920 kr.
Staðgreiðsla skatta er samtals kr. xx.xxx - Łączna kwota podatku wynosi xx.xxx kr.
Orlof frá 1.maí 2006: xx.xxx kr., Wynagrodzenie urlopowe od 1 maja 2006: xx.xxx kr.,
Orlofsinneign: xx.xxx kr. Saldo świadczeń urlopowych: xx.xxx kr.

Rezygnacja i zwrot za wynajem mieszkania

Regulamin dotyczący zwrotu kosztów wynajmu mieszkań lub domków wypoczynkowych.

1.Rezygnacja z wynajmu mieszkania. 

Zwrot kosztów może nastąpić jedynie w niżej wymienionych przypadkach:

 • Na wskutek choroby w rodzinie – męża/żony, dziecka bądź innej najbliższej osoby krewnej.
 • Na wskutek śmierci w rodzinie – rodziców osoby wynajmującej, rodzeństwa, męża/żony, dzieci wynajmujcego.
 • Z powodu zmian pogodowych: braku dojazdu, odwołania lotów.

2. Wysokość zwrotu kosztów wynajmu mieszkań.

 • Jeśli rezygnacja z wynajmu mieszkania nastąpi na 5 – 2 dni roboczych przed planowanym terminem a mieszkanie uda się wynajać ponownie w tym samym okresie, kwota zwrotu zostanie pokryta w całości.
 • Jeśli rezygnacja z wynajmu mieszkania nastąpi na 5 – 2 dni roboczych przed planowanym terminem lecz mieszkanie w tym czasie nie zostanie ponownie wynajęte, bądź wynajęte na okres krótszy od zakładanego – od kosztu wynajmu potrącone zostanie 2.000 kr
 • Jeśli rezygnacja z wynajmu mieszkania nastąpi na 2 dni robocze przed planowanym terminem, istnieje możliwość zwrotu kosztów wynajmu z potrąceniem 2.000 kr
 • Nie ma mozliwości ubiegania się o zwrot kosztów wynajmu w czasie wynajmu bądź po jego upływie.
 • Nie ma możliwości ubiegania się o zwrot kosztów wynajmu mieszkania przypadającego w weekend (pt.-sob.-niedz), jeśli rezygnacja z wynajmu wpłynie w piątek po godz 15:00.
 • Wnioski o zwrot kosztów wynajmu z przyczyn innych niż podane w punkcie 1 nie będą rozpatrywane.
 • Wnioski o zwrot kosztów należy zawsze składac w formie pisemnej wysyłajac na adres Buðareyri 1, 730 Reyðarfiði lub na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Wnioski rozpatrywane są w odniesieniu do przyczyn zgodnie z pkt.1.a.b.c. AFL zastrzega sobie prawo do żądania w razie konieczności potrzebnych zaświadczeń potwierdzajacych zaistniałe okoliczności.

Inne przyczyny.

W sytuacji rezygnacji z mieszkania związkowego z innych powodów niż wymienione w pkt.1.a.b.c. należy wniosek z uzasadnieniem skierować bezpośrednio do przewodniczącego związków zawodowych AFL.

Wysokość zwrotu kosztów wynajmu domków letniskowych.

Te same zasady dotyczą wynajmu domków poza okresem przydziału tzn. w okresie letnim oraz Świąt Wielkanocnych.

Zwrot kosztów wynajmu domku w okresie letnim lub wielkanocnym może nastąpić jedynie wtedy, gdy wniosek wpłynie nie póżniej niż na 14 dni przed planowanym pobytem i gdy zostanie ponownie wynajęte.

Odwołanie rezerwacji domku w okresie krótszym niż 14 dni może nastąpić jedynie z przyczyn wymienionych w punkcie 1, po potrąceniu  5.000,- kr.

Zniżki

Jak co roku AFL oferuje swoim członkom domy letniskowe na terenie całego kraju. Ofertę domków można znaleźć w naszej broszurze informacyjnej lub na stronie internetowej.

Powszechnie na terenie ośrodków obowiązuje zakaz przywożenia zwierząt. W tym roku 2016 nie ma on zastosowania w domku letniskowym w Grímsnesi gdzie zwierzęta mogą przebywać na odpowiedzialność właściciela.

Inne dofinansowania i możliwości tylko dla członków AFLu:

Hótel Edda. Tańsze noclegi dla członków AFLu, nocleg w pokoju 2osobowym ze zlewem (bez prysznica) wynosi 8.000.Rezerwacja na podstawie kuponu (vouchera) nabytego wcześniej w biurach AFLu.

Sieć Hoteli Edda, http://www.hoteledda.is/

Fosshótel. Tańsze noclegi dla członków AFLu. Kupony (Vouchery) możliwe do nabycia w najbliższym biurze AFLu w cenie 8.500 za dobę. Korzystając z noclegu w sezonie letnim t.j: czerwiec, lipiec,i sierpień opłata za dobę hotelową jest wyższa i wynosi 17.000kr = dwa kupony za dobę. Rezerwacji należy dokonywać wyłącznie telefonicznie podając iż formą płatności będzie kupon ze związków. Korzystając z tej formy zniżki nie ma możliwości dokonania rezerwacji internetowej.

Sieć Fosshoteli, http://www.fosshotel.is

Bed&Brekfast w Keflaviku. Podpisana została umowa na rezerwację pokoi dla członków AFLu którzy są w podróży za granicę. Nr tel.+354 4265000 begin_of_the_skype_highlighting+354 4265000FREEend_of_the_skype_highlighting, gsm. 354 8992570 begin_of_the_skype_highlighting354 8992570FREEend_of_the_skype_highlighting. póstfang This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Ceny noclegu w okresie letnim: Za osobę kr. 19.400-, za dwie osoby kr. 22.200-, za trzy osoby kr. 24.800-, za cztery osoby kr. 28.400-, za pięć osób kr. 31.600- za sześć osób kr. 35.400-.

Ceny noclegu po sezonie letnim: Za osobę kr. 7.500-,za dwie osoby kr. 8.500-,za trzy osoby kr. 10.500-,za cztery osoby 12.500-,za pięć osób kr. 14.500- za sześć osób kr.16.500.

Keahotels. Podpisanz została umowa na noclegi z Hotelem Kea na noclegi w miejscowościach: Hótel Kea Akureyri, Hótel Norðurlandi Akureyri, Hótel Björk í Reykjavík og Hótel Gíg í Mývatnssveit. 

Rezerwacji należy dokonywać wyłącznie telefonicznie na tel. 460-2000 podając iż formą płatności będzie kupon ze związków.

Kupony do nabycia w biurach AFLu.

                                 1. júní – 31. ágúst  1. sept.-1. júní

Hótel Kea Akureyri (cały rok)             Za noc        Za noc

Pokój jednoosobowy + łazienka   Kr: 19.000.-Kr: 12.000,-

Pokój dwuosobowy + łazienka  Kr: 23.000.- Kr: 15.000.-

Hótel Norðurland Akureyri (cały rok)

Pokój jednoosobowy + łazienka   Kr: 16.000.-Kr: 8.000.-

Pokój dwuosobowy + łazienka  Kr: 20.000.-Kr: 9.000.-

Hótel Gígur í Mýv.sveit (w okresie letnim)

Pokój jednoosobowy + łazienka    Kr: 9.000.-

Pokój dwuosobowy + łazienka  Kr: 12.000.-

We wszystkich Hotelach Kea śniadanie wliczone w cenę noclgu. Radzimy dokonywac rezerwacji z wyprzedzeniem i telefonicznie podając iż formą płatności będzie kupon ze związków.

Kupony do nabycia w biurach AFLu.

Biuro podróży, FA Travel. Związki refundują 50% kosztów opłaty rezerwacyjnej(nie kosztu biletu) oraz 7.500 kr dla pierwszych 100 rezerwacji.

Bilety na przejazd tunelem,Spalarmiðar. AFL podpisał umowę o tańsze przejazdy tunelem Hvalfjarðargöng. Do nabycia we wszystkich biurach AFLu, w cenie 500 kr za sztukę.

Pola cempingowe: AFL zwraca koszty pobytu na polach cempingowych w wysokości 10.000 kr po okazaniu ważnych pokwitowań.

Karta wędkarska: www.veidikortid.is AFL dopłaca swoim członkom do kosztu zakupu karty. Do nabycia we wszystkich biurach AFLu w cenie 4.000 kr.

Karta cempingowa.http://www.utilegukort.is/ AFL dopłaca do zakupu karty. Kartę można nabyć we wszystkich biurach AFLu w cenie 12.000 kr. Z karty można korzystać na terenie całego kraju.

Bilety lotnicze. Zostało podpisane porozumienie z liniami lotniczymi Erni o tańsze loty dla członków AFLu na linii Reykjavik-Hörnafjörður. Cena lotu w jedną stronę wynosi 8.900 kr,Bilety wystawiane są imiennie na pasażera i wydawane na podstawie aktualnej karty członkowskiej.

Kapielisko geotermalne, http://www.jardbodin.is/ Członkowie AFLu wraz z rodziną mają 15% zniżkę na wstęp na kąpielisko.

Fundusz urlopowy 2

Prawo urlopowe

Zgodnie z umową zbiorową prawo do wypoczynku przysługuje wszystkim pracującym osobom bez względu na staż pracy.
Zasadą jest że pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego w każdym przepracowanym roku kalendarzowym tj. od 1 maja do 30 kwietnia.
Zgodnie z przepisami pracownikowi przysługuje prawo do nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego w okresie od 2.maja do 15.września, chyba że wcześniej obie strony ustaliły inaczej.
Minimalny urlop wynosi dwa dni za każdy przepracowany miesiąc.
Wysokość wynagrodzenia urlopowego wypłacana jest na podstawie wypracowanego okresu w roku kalendarzowym i wynosi minimalnie 10,17% od całej kwoty wynagrodzenia. Pracownik , który przepracował min 5 lat u tego samego pracodawcy bądż 10 lat w zawodzie ma prawo do 25 dni urlopu w roku oraz 10,64% wynagrodzenia. Po 10ciu latach pracy u tego samego pracodawcy nabywa prawo do 30 dni urlopu oraz 13,04% wynagrodzenia.
Pracownik w zależności od stażu pracy nabywa prawo do większego niż minimalne wynagrodzenia urlopowego oraz większej ilości dni urlopowych.
W czasie urlopu soboty, niedziele i święta nie są wliczane do dni urlopowych.

Wynagrodzenie urlopowe wypłacane jest na różne sposoby:

 • Pracodawca przetrzymuje wynagrodzenie urlopowe i wypłaca je wtedy, kiedy pracownik idzie na urlop w następnym roku urlopowym.Przy każdej wypłacie wynagrodzenia pracodawca dzieli wynagrodzenie urlopowe przez wynagrodzenie za pracę dzienną pracownika.W ten sposób uzyskuje się informację o tym, jakiej ilości godzin pracy dziennej odpowiada wynagrodzenie urlopowe.Te godziny pracownik dolicza do całego roku urlopowego.
 • Kiedy pracownik idzie na urlop w nastepnym roku urlopowym, bierze się sume tych godzin i mnoży przez aktualną stawkę za godzinę pracy dziennej.Ta suma wypłacana jest pracownikowi po dokonaniu potrąceń podatkowych i innych opłat składkowych.
 • Wynagrodzenie urlopowe wpłacane jest na specjalny rachunek urlopowy pracownika i wypłacane jest po 15 maja każdego roku.
 • Pracownicy którzy otrzymują stałe wynagrodzenie miesięczne za prace dzienną otrzymują zwykłe wynagrodzenie w chwili pójscia na urlop.Wynagrodzenie urlopowe za nadgodziny wpłacane jest na rachunek urlopowy.

Choroba w okresie urlopowym

Jeśli pracownik z powodu choroby nie może pójść na urlop w okresie ustalonym przez pracodawcę, ma on prawo do urlopu poza okresem letnim, lecz nie póżniej niż do 31 maja następnego roku. W okresie choroby pracownik otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z przysługującym mu prawem do dni chorobowych i odpowiednimi postanowieniami umów zbiorowych.

Jeżeli pracownik zachoruje w trakcie urlopu wypoczynkowego, zgodnie z umową zbiorową ma prawo do pozostałej części urlopu w póżniejszym terminie i w takim samym wymiarze czasowym odpowiadąjcym okresowi trwania choroby. W takiej sytuacji należy niezwłocznie w pierwszym dniu trwania choroby zawiadomić pracodawcę np.telefonicznie o niezdolności do pracy informując jaki lekarz wystawił zwolnienie lekarskie oraz niezwłocznie dostarczyć pracodawcy zaświadczenie lekarskie potwierdzające niezdolność do pracy.

Jeżeli pracownik zachoruje w trakcie urlopu wypoczynkowego przebywając poza granicami kraju, wymogiem spełniającym warunki umowy zbiorowej jest potrzeba hospitalizacji min.6 dni na wskutek poważnego charakteru choroby. Obowiązkiem pracownika jest niezwłoczne poinformowanie pracodawcy w pierwszym dniu trwania choroby o zaistniałej sytuacji oraz w jak najszybszym terminie dostarczenie niezbędnej dokumentacji lekarskiej potwierdzającej niezdolność do koontynuacji urlopu.