AFL starfsgreinafélag

Til góðra verka

 

AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag

Kosningar standa yfir - Ongoing elections - Głosowanie w toku

Kosningar2022

Kosningar standa nú yfir um þrjá aðalkjarasamninga - þ.e. kjarasamning SGS/Starfsgreinadeildar AFLs, kjarasamning Samiðnar/Iðnaðarmannadeildar AFLs og Landssambands Íslenskra Verslunarmanna/Verslunarmannadeildar AFLs við Samtök atvinnulífsins.  Fyrstu kosningunni þ.e. kosningu um kjarasamning SGS við SA lýkur 19. desember á hádegi en kosningu um hina tvo samninga lýkur á hádegi 21. desember.  Kosið er á "mínum síðum", kynningarefni um samninganna er einning á kosningasíðunni.

Elections are currently underway for three main collective agreements - ie. the collective agreement of SGS/ AFL´s general workers, the collective agreement of Samiðnar/skilled workers and tradesmen of AFL and the LÍV/office and shop workers of  AFL SA. The first election ie the election on SGS's collective agreement with SA will end on December 19 at noon, while the election on the other two contracts will end on December 21 at noon. Voting takes place on "my pages"  and there is promotional material about the agreements on the election page.

Obecnie trwają wybory do trzech głównych układów zbiorowych – tj. układ zbiorowy pracowników ogólnych i specjalnych SGS/AFL, układ zbiorowy Samiðnar/pracowników wykwalifikowanych i rzemieślników AFL oraz LÍV/pracowników biurowych oraz branży handlowej  AFL a Konfederacją Pracodawców Islandzkich  SA. Pierwsze głosowanie dotyczące układu zbiorowego SGS z SA zakończą się 19 grudnia w południe, natomiast wybory dwóch pozostałych umów zakończą się 21 grudnia w południe. Głosowanie odbywa się na naszej stronie pod zakładką „moja strona”. Na stronie wyborczej znajdują się materiały promocyjne dotyczące każdej z umów.

einn rettur logo 002            VIRK starfsendurhæfingasjóður     vertuaverdi