AFL starfsgreinafélag

Orlofsuppbót

Upphæðir orlofsuppbóta

Gjalddagi orlofsuppbótar er 1. júní. Upphæð orlofsuppbótar fer eftir því hvaða kjarasamningi er unnið eftir.


Starfshópur    2018
Verkamenn (hótel og veitingast.)     48.000 kr
Iðnaðarmenn   48.000 kr
Iðnnemar   48.000 kr
Starfsmenn sveitarfélaga   48.000 kr
Starfsmenn ríkisstofnana   48.000 kr
Alcoa Fjarðarál  160.000 kr
Verslunar og skrifstofufólk   48.000 kr
Starfsmenn á bændabýlum   48.000 kr
Starfsmenn á/við línu og net   48.000 kr

Réttur til orlofsuppbótar:


Almenni markaðurinn (verkafólk, iðnaðarmenn og verslunarmenn)
Uppbótin greiðist þann 1. júní miðað við starfshlutfall og starfstíma á árinu, öllum starfsmönnum sem verið hafa samfellt í starfi hjá atvinnurekanda í 12 vikur á síðustu 12 mánuðum m.v. 30. apríl eða eru í starfi 1. maí
Orlofsuppbót innifelur orlof, er föst tala og tekur ekki breytingum skv. öðrum ákvæðum. Áunna orlofsuppbót skal gera upp samhliða starfslokum verði þau fyrir gjalddaga uppbótanna.


Starfsmenn hjá sveitarfélögum
Þann 1. maí skal starfsmaður sem er í starfi til 30. apríl fá greidda orlofsuppbót er miðast við fullt starf næstliðið orlofsár. Greitt skal hlutfallslega miðað við starfshlutfall og starfstíma. Þeir starfsmenn sem látið hafa af störfum á orlofsárinu eftir a.m.k. 3 mánuði (13 vikur) samfellt starf fá greitt hlutfallslega miðað við unninn tíma og starfshlutfall.


Sjómenn fá ekki greidda orlofsuppbót.


Starfsmenn hjá Ríkinu
Þann 1. júní skal starfsmaður sem er í starfi til 30. apríl fá greidda orlofsuppbót, greidd er full uppbót til þeirra sem verið hafa í fullu starfi næstliðið orlofsár. Greitt skal hlutfallslega miðað við starfshlutfall og starfstíma. Þeir starfsmenn sem látið hafa af störfum á orlofsárinu eftir a.m.k. 3 mánuði (13 vikur) samfellt starf fá greitt hlutfallslega miðað við unninn tíma og starfshlutfall.


Alcoa Fjarðarál
Uppbótin greiðist með maílaunum og  miðað við starfshlutfall og starfstíma á árinu, öllum starfsmönnum sem verið hafa samfellt í starfi hjá atvinnurekanda í 12 vikur á síðustu 12 mánuðum m.v. 30. apríl eða eru í starfi 1. maí. Orlofsuppbót innifelur orlof, er föst tala og tekur ekki breytingum skv. öðrum ákvæðum.


Starfsmenn á bændabýlum
Heimilt er að greiða desember- og orlofsuppbót jafnharðan óski starfsmaður eftir því, enda sé gengið frá því í ráðningarsamningi. Ofan á mánaðarlaun kemur þá hlutfall af orlofsuppbót miðað við full starf 173,33 klst. á mánuði.