AFL starfsgreinafélag

Þú átt aukagreiðslu í febrúar - en færðu hana?

Í kjarasamningi Starfsgreinasambandsins (AFLs og annarra félaga) er ákvæði um "Félagsmannasjóð".  Sveitarfélögin og stofnanir þeirra greiða sem nemur 1,5% launa inná sérstakan sjóð í vörslu Starfsgreinasambands Íslands.  Þú átt inneign í þeim sjóði fyrir tímabilið febrúar 2020 - desember 2020.  Þessi inneign er til útgreiðslu núna 1. febrúar 2021.

Það verður ekki hægt að greiða út þessa inneign nema þú skráir bankaupplýsingar þínar á "mínar síður" hjá AFLi  www.asa.is  Þú getur skráð þig inn á mínar síður með rafrænum skilríkjum, íslykli eða lykilorði sem AFL úthlutar.

Verklag á þessu er þannig að AFL mun senda Starfsgreinasambandinu bankaupplýsingar allra sem unnið hafa hjá sveitarfélögum og stofnunum sveitarfélaga og koma fyrir á skilagreinum til AFLs á þessu tímabili.  Starfsgreinasambandið mun í kjölfarið greiða út inneign félagsmanna.

Við höfum síðustu vikur verið að safna bankaupplýsingum okkar félagsmanna - þar sem þær vantaði og þetta er lokahnykkurinn á því átaki.  Vinsamlega skráðu inn þínar bankaupplýsingar strax í dag.

Athugið - það þarf að skrá bankareikning sem þú átt sjálf(ur) - því kerfið okkar spyr bankakerfið í rauntíma og fær staðfestingu á að reikningur og kennitala passi saman.  

Þegar komið er inn á "mínar síður" þarf að fara í "breyta persónuupplýsingum" og þá er hægt að skrá inn bankaupplýsingar og svo netfang og farsíma.

Praca zmianowa?

Pracazmianowa

Za pracę poza zwykłymi godzinami płacona jest różna stawka nadgodzinna lub dodatek zmianowy. Stawka za dodatek zmianowy jest niższa niż stawka za nadgodziny i dlatego istnieją określone zasady dotyczące wypłacania dodatku zmianowego.

Stawki dodatku zmianowego mogą się różnić w zależności od poszczególnych umów zbiorowych.

Następujące rzeczy są jednakowe dla wszystkich dodatków:

• Plan zmianowy powinien byń przedstawiony z odpowiednim wyprzedzeniem czasu. Czas różni się w poszczególnych umowach zbiorowych.             
• Zmiany mają stały czas rozpoczęcia i zakończenia – nie zezwala się na wysyłanie pracownika do domu przed zakończeniem jego zmiany w celu zaoszczędzenia pieniędzy. Stawka powinna zostać wypłacona w całości.
• Praca wychodząca poza ustalone godziny zmianowe powinna być wypłacana jako nadgodziny.
• Wszyscy pracujący w systemie zmianowym mają prawo do urlopu zimowego.
• Każdą przepracowaną godzinę ponad 173 klst. miesięcznie należy traktować jako nadgodzinę.

Najczęstrze nieprzestrzeganie zasad umów zbiorowych dotyczących pracy zmianowej:
• Plan pracy zmianowej utworzony z niewystarczającym wyprzedzeniem czasu.
• Plan pracy zmianowej utworzony za późno.
• Plan pracy zmianowej zmieniany odręcznie – nawet codziennie.
• Zmiany zaczynają się i kończą w różnym czasie.

Jeżli pracodawca nie dotrzyma zasad pracy zmianowej, powinien wypłacić dodatek nadgodzinny, wynoszący 80% podczas gdy dodatek zmianowy wynosi 30% – 55%. (W zależności od umów zbiorowych i czasu pracy).

Zasady dotyczące pracy zmianowej są zróżnicowane w zależności od umów zbiorowych. Dlatego ważnym jest sprawdzenie danej umowy zbiorowej i zapoznanie się z jej regułami.

Główne umowy zbiorowe członków związków zawodowych AFL
- Umowa zbiorowa SGS i SA
- Umowa zbiorowa SGS i SA dla przemysłu hotelarskiego, handlowego i restauracji i pokrewnych działalności
- Umowa zbiorowa SGS i Związek gmin
- Umowa zbiorowa SGS i ministerstwa finansów na rzecz państwa
(Dodatkowo kilka umów z mniejszymi związkami – informacje na naszej stronie)

AFL Zwiazki Zawodowe rejone | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Tel. 470 0300   www.asa.is

Vaktavinna ?

Fyrir vinnu utan hefðbundins dagvinnutíma er ýmist greitt yfirvinnukaup eða vaktaálög. Vaktaálög eru mun lægri en yfirvinna og því eru skilyrði fyrir því hvenær greiða má vaktaálag.

Vaktavinnuákvæði geta verið mismunandi eftir kjarasamningum.

Eftirfarandi er sameiginlegt:

 • Vaktaplan þarf að liggja fyrir með ákveðnum fyrirvara. Mismunandi á milli kjarasamninga.
 • Vaktir hafa fast upphaf og fastan endi – óheimilt er að senda fólk heim af vakt og spara sér laun. Alltaf skal greiða vakt að fullu.
 • Öll vinna fram yfir fyrirfram ákveðin vaktalok skal greiða sem yfirvinnu.
 • Allir sem vinna vaktavinnu eiga rétt á vetrarfríi.
 • Alla vinnu umfram 173 klst. á mánuði skal greiða sem yfirvinnu.

Algengustu brot á ákvæðum kjarasamninga um vaktavinnu:

 • Vaktir settar á með ófullnægjandi fyrirvara.
 • Vaktaplan ekki lagt fram fyrr en alltof seint.
 • Vaktaplani breytt eftir hendinni – jafnvel daglega.
 • Vaktir byrja og enda á mismunandi tímum.

Ef launagreiðandi uppfyllir ekki skilyrði um vaktavinnu á að greiða yfirvinnuálag – sem er 80% á meðan vaktaálög eru 30% – 55%. (Mismunandi eftir kjarasamningum og tíma sólarhrings).

Ákvæði um vaktavinnu eru mismunandi eftir því eftir hvaða kjarasamningi er unnið. Þess vegna er mikilvægt að skoða viðkomandi kjarasamning til að sjá hvaða reglur gilda.

Helstu kjarasamningar félagsmanna AFLs

 • - Kjarasamningur SGS og SA
 • - Kjarasamningur SGS og SA vegna veitinga-, gisti, þjónustu- og greiðasölustaða,  afþreyingarfyrirtækja og hliðstæðrar starfsemi
 • - Kjarasamningur SGS og Sambands íslenskra sveitarfélaga
 • - Kjarasamningur SGS og fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs
 •  (Að auki eru nokkrir samningar við minni aðila - sjá nánar á vef félagsins)

Stóri bróðir vill skoða þig

security camera sign icon vector 20751329

 

Síðustu mánuði hafa nokkrir félagsmenn AFLs verið boðaðir í skoðun hjá „trúnaðarlæknum“ launagreiðenda sinna. Einhverjir hafa mætt í þessar skoðanir en aðrir hafa haft samband við AFL og við ráðleggjum fólki ekki að fara til trúnaðarlækna ef það ekki beinlínis óskar þess sjálft.

Störf trúnaðarlækna hafa verið mjög til skoðunar síðustu ár og lagarammi um störf þeirra er mjög götóttur.  Trúnaðarlæknar hafa í raun enga aðra stöðu en aðrir læknar og eiga að vera bundnir af sama trúnaði og aðrir læknar. Þeir starfa líka undir sömu lögum og siðareglum.  Eitt grundvallaratriði í lögum um heilbrigðisstarfsmenn er að það er ekki hægt að þvinga neinn til að þiggja læknisþjónustu.

Allir kjarasamningar gera ráð fyrir að starfsfólk tilkynni veikindi sín til næsta yfirmanns og framvísi læknisvottorði ef þess er óskað.  Fyrirtækin hafa verið að bæta í og það hefur verið mjög í tísku að skikka fólk til að tilkynna veikindi sín til einkafyrirtækja í heilbrigðisþjónustu.

Þá virðist og vera að færast í vöxt að fólk er „boðað“ í viðtal og skoðun hjá trúnaðarlækni.

Í þessu sambandi er rétt að benda fólki á eftirfarandi.

 1. Öllum er frjálst að velja sinn eigin lækni og ekki er hægt að senda fólk til læknis sem það ekki vill hitta.
 2. Læknisvottorð sem læknir með starfsleyfi, gefur út, er fullgilt og mun duga í innheimtumáli komi til þess að innheimta þurfi laun í veikindum. Það þarf mjög ríkar ástæður til að véfengja læknisvottorð og dómstólar hafa að jafnaði tekið læknisvottorð góð og gild.
 3. Á læknisvottorði sem sent er fyrirtæki á alls ekki að koma fram hvaða veikindi það eru sem hrjá fólk – heldur aðeins hvort viðkomandi er vinnufær eða ekki. Sama gildir í raun um læknisvottorð sem send eru stéttarfélögum v. sjúkradagpeninga.
 4. Á sama hátt kemur í sjálfu sér hvorki verkstjóra né starfsmanni einkaheilbrigðisþjónustu við hvað er að starfsmanni. Fólk á að hringja og tilkynna sig veikt. Annað ekki.

Grundvallarreglan er sú að það kemur engum við nema einstaklingnum sjálfum og hans lækni hvaða sjúkrómar hrjá viðkomandi og það er viðkomandi í sjáflsvald sett hvort hann vill deila þeim upplýsingum og þá hverjum.

Það er auðvitað ekkert að því að tilkynna sig veikan og segja að flensan hafi lagt mann í rúmið – en viðkomandi ræður því sjálfur.  Ef launagreiðandi vill læknisvottorð – þá á að biðja um vinnufærnisvottorð en ekki fullgilt sjúkradagpeningavottorð.

Stapi flutti skrifstofu sína á Austurlandi

is logoStapi hefur flutt skrifstofu sína í Neskaupstað að Hafnarbraut 20 og deilir nú húsnæði með Landsbankanum.
Um leið breytist afgreiðslutími sjóðsins á Austurlandi til samræmis við opnunartíma bankans. Opið verður alla virka daga frá kl. 12:00 til 15:00 en skrifstofa sjóðsins hefur fram til þessa verið lokuð í hádeginu. 

Með þessari breytingu verður aðgengi að húsnæði sjóðsins bætt verulega þar sem starfsemin flyst á fyrstu hæð með aðgengi fyrir hjólastóla.

Engar breytingar verða á starfsmannahaldi. Sjóðurinn verður áfram með einn starfsmann í fullu starfi sem mun sinna iðgjaldaskráningu og símsvörun utan opnunartíma skrifstofunnar í Neskaupstað. 

Sjóðfélagar eru boðnir velkomnir á nýjan stað.