AFL starfsgreinafélag

Sjúkrasjóður

Sjúkrasjóðurinn er starfræktur í þeim tilgangi að veita félagsmönnum fjárhagslegan stuðning vegna veikinda, slysa eða annarra tiltekinna áfalla sem þeir eða aðrir þeim nákomnir kunna að verða fyrir. Sjúkrasjóðurinn veitir jafnframt styrki vegna líkamsræktar, sjúkraþjálfunar, krabbameinsskoðunar, gleraugna- og heyrnatækjakaupa o.fl. Sjúkrasjóðurinn er fjármagnaður með gjaldi sem atvinnurekendur greiða. Gjaldið er 1% af launum starfsmanna.

Megintilgangur sjúkrasjóðs er að greiða félagsmönnum bætur í sjúkra- og slysatilfellum, eftir að launagreiðslum frá atvinnurekanda lýkur.  Því til viðbótar er lögð áhersla á margvíslegt forvarnastarf.