AFL starfsgreinafélag

Til góðra verka

AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag

Aðalfundur Sjómannadeildar AFLs

Aðalfundur Sjómannadeildar AFLs Starfsgreinafélags er boðaður mánudaginn 28. desember kl. 17:00 að Búðareyri 1 á Reyðarfirði.  Boðið verður upp á þátttöku í gegnum fjarfund fyrir þá sem þess óska.

 

1. Skýrsla stjórnar fyrir liðið starfsár

2. Kjaramál

3. Kosning stjórnar

4. Önnur mál

- ath. á fundinum verður fjallað um breytingu á reglugerð deildarinnar en lögð hefur verið fram tillaga um að einyrkjar í útgerð og félagsmenn sem eiga að lágmarki 5% í útgerðarfélagi hafi ekki atkvæðisrétt um kjarasamning um kaup og kjör sjómanna.  Þetta er sambærilegt ákvæði og er í öðrum deildum AFLs.

Viðmiðunarreglur fyrir togararall 2020

Sjómannasamband Íslands, Farmanna-og fiskimannasambandið
og Félag Vélstjóra og málmtæknimanna hafa gefið út
viðmiðunarreglu um hvernig greiða skal hlut fyrir þátttöku í
togararalli Hafrannsóknarstofnunar.
Hlutaskipti skulu reiknast af þeim aflaverðmætum sem fást á
rallinu að viðbættum verðmætum veiðiheimilda sem útgerðin
fær fyrir þátttöku í rallinu.

 

Viðmiðunarregla þessi var gefin út 2015 en rétt er að árétta að hún er enn í fullu gildi.

Frí íslenskunámskeið fyrir félagsmenn

fp top new 1Félagsmenn aðildarfélaga Landsmenntar, Ríkismenntar, Sveitamenntar og Sjómenntar fá íslenskunámskeið að fullu niðurgreitt.

Í ljósi þess að borið hefur á aukinni eftirspurn eftir íslenskunámskeiðum þá hafa stjórnir sjóðanna ákveðið að gera samninga við símenntunarmiðstöðvar til að auka framboð á íslenskunámskeiðum og bjóða upp á fulla fjármögnun íslenskunámskeiða fram að áramótum.

Skráning fer fram hjá símenntunarmiðstöðvum og þá skiptir ekki máli hvort félagsmenn skrái sig sjálfir eða séu skráðir af atvinnurekanda inn á námskeiðin, hvort sem heldur þá verður um fulla fjármögnun að ræða til áramóta.

Hægt að sjá allar símenntunarmiðstöðvar um allt land hér: https://fraedslumidstodvar.is/

Námskeiðin eru að hluta til í fjarnámi og að hluta til í staðbundnu námi með takmörkuðum fjölda þátttakenda út af takmörkunum vegna sóttvarna. 


Þetta framboð á fríum námskeiðum (full fjármögnun námskeiða) sem hafa verið að birtast að undanfarið frá sjóðunum, hefur engin áhrif á réttindi viðkomandi félagsmanna vegna annarrs náms, þessi námskeið eru viðbót og kostnaður vegna þeirra er ekki dregin frá réttindum viðkomandi félagsmanna.

Svart útlit í efnahagsspá Alþýðusambandsins

hagspá así

Hagdeild Alþýðusambands Íslands spáir því að efnahagslegur bati verði fyrst sjáanlegur 2022 með 3,4% hagvexti. Á næsta ári er spáð 1,8% hagvexti og þá með því fororði að Covid faraldurinn verði á undanhaldi og alþjóðaflug komið af stað. Útlit er fyrir frekari samdrátt í einkaneyslu á síðari hluta ársins og að vöxtu á næsta ári verði hægur. Atvinnuleysi mun fara vaxandi og stefnir í 8,6% á fyrri hluta næsta árs en stefnir síðan í tæp 7% með viðsnúningi í ferðaiðnaði.

Verðbólga fer heldur vaxandi og er verðbólgumarkmið Seðlabanka um 3,3% á næsta ári. 2022 stefnir í að verðbólgumarkmið upp á 2,5% gætu orðið raunhæf.

Dale á milli starfa

DaleNýtt námskeið fyrir fólk í leit að atvinnutækifærum  -  100% fjármögnun af fræðslusjóðum

 

Markmið námskeiðsins eru:

 • Efla sjálfstraust og auka eldmóð til að setja kraft í atvinnuleit, leita nýrra tækifæra og vinna með styrkleika sína.
 • Stækka tengslanetið til að styrkja fagleg tengsl og byggja upp ný sambönd
 • Auka tjáningarhæfni til að skapa jákvæð áhrif og koma faglega fyrir og af öryggi í mismunandi aðstæðum.
 • Bæta viðhorf, minnka kvíða og stjórna streitu í krefjandi aðstæðum og undir álagi.
 • Gerð ferilskráar og styrkja ásýnd á samfélagsmiðlum til að auka trúverðugleika og leggja áherslu á styrkleika.

Fyrirkomulag:  Einu sinni í viku í tvo og hálfan tíma í senn í 6 skipti og fer fram LIVE ONLINE á netinu.  Fjórum vikum eftir að námskeiði lýkur er síðan boðið upp á eftirfylgnitíma í 90 mínútur. 

Námskeiðsgjaldið er að fullu greitt af fræðslusjóðunum Landsmennt, Ríkismennt, Sveitamennt og Sjómennt og sendir Dale Carnegie reikninginn fyrir þátttökugjaldinu beint á fræðslusjóðina.

Upplýsingar um næstu námskeið og skráning er á www.dale.is/bokanir

Það sem við förum yfir á námskeiðinu:

 • Gerð framtíðarsýnar og hnitmiðuð markmiðasetning að stefna að næstu 3-6 mánuði.
 • Setjum eldmóð í þau verkefni sem hafa áhrif á árangur okkar
 • Tökum styrkleikaprófið til að koma auga á styrkleika sem nýtast okkur þegar á móti blæs og á hvaða sviðum við viljum bæta okkur
 • Gerum ferilskrá með áherslu á styrkleika og bætum ásýnd á samfélagsmiðlum
 • Stækkum tengslanetið og kortleggjum lykilsambönd
 • Lærum reglur í mannlegum samskiptum og skuldbindum okkur til að beita þeim til að opna fyrir ný sambönd
 • Aukum trúverðugleika í tjáningu með því að þekkja hvernig styrkleikar okkar nýtast og hvernig við komum okkar persónulega vörumerki á framfæri
 • Viðhöldum jákvæðu viðhorfi og stjórnum áhyggjum og kvíða
 • Stækkum þægindahringinn til að auka kjark og þor og vera sveigjanlegri
 • Komum auga á árangur af því að sýna eldmóð, bæta samskipti og veitum öðrum innblástur og hvatningu.

Námskeiðinu fylgir rafræn handbók á íslensku, gullna reglubókin og annað ítarefni.

Live Online fjárþjálfun á sér stað í rauntíma þar sem þátttakendur taka virkan þátt. Það eru tveir þjálfarar á því námskeiði þar sem annar er með fókus á tæknihliðinni. Við notum Webex frá Cisco sem er sérhannað þjálfunarumhverfi sem hentar námskeiðunum okkar.

einn rettur logo 002            VIRK starfsendurhæfingasjóður     vertuaverdi