AFL starfsgreinafélag

Til góðra verka

AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag

Kópur

 ASIReykjavík 25. ágúst 2020

Yfirlýsing frá Drífu Snædal, forseta ASÍ:

Kópur er ekki hluti af Alþýðusambandi Íslands, er ekki aðili að neinum kjarasamningnum, VIRK, Bjargi, orlofssjóðum, fræðslusjóðum eða sjúkrasjóðum

Nýtt stéttarfélag, Kópur, hefur verið auglýst og er auglýsingum einkum beint að Pólverjum sem starfa á Íslandi. Í kynningu á félaginu er látið í veðri vaka að það hafi aðgang að öllum þeim gæðum og þjónustu við félagsmenn sem íslensk verkalýðshreyfing hefur byggt upp um áratuga skeið og jafnvel að félagið sé tengt Alþýðusambandi Íslands. Þetta er rangt.

Það eru engin tengsl milli ASÍ og Kóps og okkur vitanlega hefur Kópur ekki gert neina kjarasamninga. Kópur er ekki með fræðslusjóð til að greiða menntun, er ekki með sjúkrasjóð fyrir þá sem verða veikir í lengri tíma, á ekki aðild að Bjargi íbúðafélagi sem býður lægri leigu og húsnæðisöryggi, er ekki aðili að VIRK starfsendurhæfingu og á ekki orlofshús. Mögulegir félagsmenn í Kópi myndu ekki njóta neinna ef þessum réttindum né hafa aðgang að lögfræðilegri og annarri faglegri aðstoð sem launafólki býðst almennt hjá sínum stéttarfélögum.

ASÍ hvetur til að þessum upplýsingum sé dreift sem víðast og komið í veg fyrir að launafólk afsali sér óafvitandi réttindum sem verkalýðshreyfingin hefur byggt upp um áratuga skeið.


PolishPrezydent ASÍ (Ogólnokrajowej Organizacji Międzyzwiązkowej w Islandii) Drífa Snædal wydała następujące oświadczenie:

Kópur nie należy do Ogólnokrajowej Organizacji Międzyzwiązkowej (ASÍ), nie jest członkiem żadnego porozumienia płacowego, VIRK, Bjarg, funduszy urlopowych, edukacyjnych czy chorobowych. 

W ogłoszeniu skierowanym w szczególności do Polaków pracujących w Islandii podaje się do wiadomości publicznej założenie nowego związku zawodowego „Kópur”. W informacjach przedstawiających powyższy związek zawodowy sugeruje się, iż związek ma dostęp do wszystkich możliwych korzyści i usług dla swoich członków, jakie ruch związkowy zdołał wypracować sobie na przestrzeni dziesięcioleci, a nawet, iż powyższy związek zawodowy ma powiązania z Ogólnokrajową Organizacją Międzyzwiązkową. To nie jest prawda. Nie ma żadnych powiązań między ASÍ a Kópur, jak i zgodnie z naszą wiedzą Związek Zawodowy Kópur nie zawarł żadnego porozumienia płacowego. Kópur nie posiada funduszu edukacyjnego służącego dofinansowaniu na cele edukacyjne; nie posiada funduszu chorobowego dla członków z długotrwałą chorobą; nie jest członkiem Związku Wspólnot Mieszkaniowych „Bjarg” oferującego niższą kwotę czynszu wynajmu oraz gwarantującego bezpieczny wynajem; nie jest członkiem Rehabilitacji Zawodowej VIRK oraz nie jest właścicielem domków wypoczynkowych. Potencjalni członkowie Związku Zawodowego „Kópur” nie będą mogli korzystać z żadnych z wymienionych praw, jak i nie będą mieli dostępu do pomocy prawnej czy innej specjalistycznej pomocy, które zwykle należą się pracownikom z tytułu członkostwa w związkach zawodowych. ASÍ zwraca się z prośbą o jak najszersze rozpowszechnianie niniejszych informacji, tak aby zapobiec nieświadomemu zrzeczeniu się przez pracowników swoich praw, które ruch związkowy zdołał wypracować sobie na przestrzeni dziesięcioleci. 


EnglishDeclaration by Drífa Snædal, president of the Icelandic Confederation of Labour (ASÍ):

“Kópur” is not associated with the Icelandic Confederation of Labour, has not signed any collective agreements, and is not a member of VIRK rehabilitation fund, Bjarg housing foundation, or any of the holiday, educational or sick leave funds operated by the Icelandic labour movement.

Notices have been published announcing that a new trade union—Kópur—has been set up for the purpose of serving mainly Polish citizens working in Iceland. The union is presented as being able to provide access for its members to all benefits and services developed by the Icelandic labour movement over the decades, and it is even suggested that the union has links to the Icelandic Confederation of Labour. This is false.

There are no links between ASÍ and Kópur, and we are not aware that Kópur has entered into any collective agreements. Kópur does not operate an education fund to make it easier for its members to increase their education; does not operate a sick leave fund for those who are unable to work for longer periods of time; does not have membership of Bjarg housing foundation, which provides low-rent, secure housing; does not have membership of VIRK vocational rehabilitation fund; and does not own holiday cottages. Potential members of Kópur would not enjoy any of these benefits, and would not have access to legal services or other types of help regularly provided by trade unions in Iceland.

ASÍ urges everyone concerned to distribute this information as widely as possible, in order to avoid a situation where workers unwittingly relinquish rights that have been earned through the work of the labour movement over many decades.


 

Aðalfundur  verslunar- og skrifstofudeildar  AFLs Starfsgreinafélags

Verður haldinn

14. ágúst 2020 kl. 12:15 – að Víkurbraut 4 Hornafirði

Dagskrá

  • Kjaramál
  • Skýrsla formanns deildar
  • Kjör stjórnar deildarinnar
  • Önnur mál

Boðið verður upp á fjarfund, þeir sem hyggjast notfæra sér það eru beðnir um að senda beiðni á This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. um það fyrir kl. 11:00 þann 14. ágúst

Stjórn verslunar- og skrifstofudeildar AFLs

Endurnýjuð hús á Einarsstöðum - nú sérstaklega fyrir fatlaða

hús 12

AFL veitti í dag viðtöku þremur húsum í Orlofsbyggðinni að Einarsstöðum eftir að þau hafa verið nánast algerlega endurnýjuð og stækkuð lítillega.  Þetta voru hús 10, 11 og 12 - og var hús 12 innréttað sérstaklega þannig að félagsmaður í hjólastól gæti athafnað sig nánast án aðstoðar.  Það er með stærra baðherbergi en almennt gerist og þá var annað svefnherbergjanna stækkað svo unnt væri að athafna sig þar í hjólastól.  

Í dag var verið að leggja lokahönd á skábraut frá bílastæði upp að húsi 12, með 5% halla og er það í samræmi við reglur um hjólastólaaðgengi.

Nýjar útihurðir voru ekki komnar og koma ekki fyrr en í júlí en þá verða allar hurðir 90 cm breiðar.  Hægt er að ganga um verandarhurðina sem opnast 90cm.

Þá verður á næstu dögum komið fyrir slám og sturtusæti til að auðvelda fötluðum einstakling að njóta dvalar þar án aðstoðar.

Á myndinni eru þeir Andri Guðlaugsson, Mannvit verkfræðistofu, sem hefur haft eftirlit með framvæmdum og hönnun, og Sigurður Sigurjónsson, byggingameistari hjá Tréiðjunni Eini sem hafði veg og vanda af breytingunum.

AFL á nú 16 hús á Einarsstöðum og þar af hafa 9 verið tekin algerlega í gegn og er reiknað með að endurnýjun húsanna ljúki á næstu 2 -3 árum.

Skiptaverð lækkar 1. júlí - samt hærra en um áramót

Verulegar sveiflur hafa verið á skiptaverði afla fiskiskipa það sem af er árinu. Olíuverð hraðlækkaði eftir að Covid-19 lamaði flug og samgöngur að mestu víða um heim en fer hækkandi aftur nú. Þetta hefur haft áhrif á skiptaverð.

Þegar afli er seldur til vinnslu innanlands verður skiptaverðið 73% af aflaverðmætinu þegar hann er seldur óskyldum aðila en 73,5% þegar hann er seldur skyldum aðila (sjá þó fyrri frétt um ágreining við SFS um þetta).

Skiptaverð á frystiskipunum verður 73,5% af FOB verðmætinu og 68% af CIF vermætinu í júlí. Þegar rækja er fryst um borð verður skiptaverðið í júlí 70,5% af FOB verðmætinu og 65% af CIF verðmætinu.

skiptaverð 2020

Þessi tafla er tekin af heimasíðu Sjómannasambandsins  https://www.ssi.is/ og þar er að finna meiri fróðleik um skiptaverð.  (Rétt er að minna á að enn er fyrir Félagsdómi sú ákvörðun SFS um að lækka skiptaprósentu um 0,5% í viðskiptum til skyldra aðila. Sjá nánar á síðu Sjómannasambandsins.

 

Jól og áramót - engin úthlutun orlofsíbúða

Íbúðir AFLs verða til frjálsrar leigu næstkomandi jól og áramót. Síðustu ár hefur íbúðunum verið úthlutað að loknu umsóknarferli en í ár verður opnað fyrir bókun á íbúðir félagsins um jól og áramót undir mánaðarmótin ágúst / september og verður það kynnt með auglýsingu og með tölvupósti á félagsmenn sem eru á sendingarlista félagsins, til að tryggja að allir sitji við sama borð varðandi aðgengi að íbúðunum. 

Íbúðirnar verður aðeins hægt að leigja í viku, þ.e. frá 22. - 29. des, og frá 29. des til 4. janúar.  Staðfestingargjald verður kr. 5.000 og er óendurkræft.  Það þýðir að staðfesti félagsmaður að hann ætli að leigja íbúð á þessum tímabilum en fellur síðan frá leigu síðar - verður staðfestingargjaldið ekki endurgreitt.  Endurgreiðslur á greiddum leigum fara að öðru leyti eftir almennum endurgreiðslureglum.

Ástæða er til að vara fólk við að ef fallið er frá leigum með stuttum fyrirvara eru ekki miklar líkur á að íbúðir endurleigist þar sem fólk gerir áætlanir varðandi jól og áramót með góðum fyrirvara.

Ástæða þessara breytinga er að  síðustu 2 ár hafa íbúðir jafnvel staðið auðar.  Þetta er sennilega af því að í fjölmennum fjölskyldum sækja jafnvel margir um íbúð til að tryggja að fjölskyldan fái íbúð.  Oft hafa síðan fleiri en einn úr sömu fjölskyldu fengið íbúð og þá hefur verið misbrestur á að fólk afþakki íbúðir sem það ekki þarf, tímanlega.  Þeir sem hafa fengið synjun í umsóknarferlinu - eru síðan oft búnir að breyta áætlunum sínum þegar kemur að því að endurúthluta.

Vinsamlega athugið að ekki er hægt að skrá sig fyrir leigu fyrirfram og starfsfólk félagsins mun ekki taka við óskum um íbúðir um jól og áramót heldur verða félagsmenn að bóka sjálfir eða hafa samband við skrifstofu félagsins eftir að opnað verður fyrir leigur.

 

 

Verslunar og skrifstofufólk. Hvað langar þig að læra?

Á tímum sem þessum er mikilvægt að hlúa að sjálfum sér. Sjálfstyrkingarnámskeið er eitt af því sem fellur undir starfstengda styrki. Við styrkjum einstaklinga um allt að 90% vegna námskeiða eða fræðslu. Líka á netinu! Nú er tækifærið! Einnig er hægt að sækja um styrk fyrir áskrift að vefsíðu/efnisveitu með starfstengdum námskeiðum. Hámark 1 árs aðgangur í einu.

2020 Verslunar Skrifstofu laera2020 Verslunar Skrifstofu

 

 

einn rettur logo 002            VIRK starfsendurhæfingasjóður     vertuaverdi