AFL starfsgreinafélag

Til góðra verka!

AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag

Kosningu að ljúka – lítl þátttaka – Pozostał tylko dzień do głosowania – bardzo niska frekwencjaOnly a day left to vote – low turnout

Kosningum um nýgerða kjarasamninga SGS og LÍV lýkur á morgum kl. 16:00.  Það stefnir í að þátttaka verði sú lélegasta meðal félagsmanna AFLs um langt árabil. Rösk 18% kjörsókn er vegna kjarsamnings verslunarmanna og rösk 16% vegna kjarasamnings verkafólks. Það er því full ástæða til að hvetja félagsmenn á kjörskrá til að greiða atkvæði þannig að afdrif samningsins standi ekki og falli með aðeins fáum félagsmönnum. Bæði það að samþykkja samninginn og að fella hann, hefur afleiðingar fyrir alla þá sem á kjörskrá eru og mikilvægt að einhver samstaða ríki innan félagsins um niðurstöðuna.

Voting on the new general agreements for general workers and office-and shop workers is coming to an end tomorrow at 16:00.  As the turnout is now -it´s going to be the worst turnout in years in AFL´s contract voting.  Just over 18% has voted on the office-and shop workers agreement and a little over 16% has voted on the general workers agreement.  AFL encourages members to use their vote as both passing the agreement as well as rejecting it – will affect all members of the union. Therefore it is important that within the union there is some consensus regarding the outcome.

Głosowanie nad nowymi umowami zbiorowymi dla pracowników ogólnego rynku pracy i pracowników biurowych kończy się jutro o 16:00.

Od bardzo długiego czasu AFL nie notawał tak niskiej frekwencji w głosowaniu jak w chwili obecnej. Nieco ponad 18% głosowało nad umową dla pracowników branży handlowej oraz pracowników biurowych, a nieco ponad 16% głosowało nad ogólną umową pracowniczą. AFL zachęca członków do głosowania, ponieważ zarówno zatwierdzenie umowy, jak i jej odrzucenie - wpłynie na wszystkich członków związku. Dlatego ważne jest, aby w ramach unii panowała zgoda co do tych umów.

Aðalfundarboð

Boðað er til aðalfundar AFLs Starfsgreinafélags 2019 laugardaginn 27. apríl klukkan 15:00 í Valaskjálf Egilsstöðum ( Þingmúla)

Dagskrá:

1) Skýrsla stjórnar fyrir liðið starfsár

2) Reikningar félagsins kynntir og bornir upp til samþykktar

4) Kjör stjórnar, varastjórnar og trúnaðarráðs

5) Kjör félagslegra skoðunarmanna

6) Kjör til annarra stjórna og ráða félagsins sbr. lög þess

7) Ákvörðun félagsgjalds

8) Önnur mál

  1. a) Laun stjórnar
  2. b) Kosning fulltrúa á ársfund Stapa
  3. c) framlag í menntasjóð IMA

Ferðir verða skipulagðar af skrifstofum félagsins – hafið samband við næstu skrifstofu.   Eftir fund verður boðið upp á kvöldverð og eru félagsmenn beðnir um að tilkynna þátttöku í fundinum á skrifstofu félagsins á föstudag þannig að unnt sé að gera ráð fyrir fólki í mat.

Ársreikningar félagsins liggja fyrir á skrifstofum félagsins viku fyrir aðalfund

AFL Starfsgreinafélag

Kosning fer hægt af stað - Wolny przebieg głosowania - Slow election returns

Smidur

Þátttaka í kosningum um nýja kjarasamninga er dræm það sem af er.  Opnað var fyrir kosninguna sl. fimmtudag en nú í morgun höfðu aðeins rösk 10% kosið um nýgerðan kjarasamning verslunarmanna og um 7% um kjarasamning Starfsgreinasambandsins.  Alls eru um 3.000 félagsmenn á kjörskrá um þessa tvo samninga.  Kosningaþáttaka AFLs hefur alltaf verið mjög góð og ekki óalgengt að kjörsókn hafi náð 40 - 80% - og eru þetta því nokkur vonbrigði.  Enn er þó eftir vika til að kjósa.  Rétt er að vekja athygli félagsmanna á að það er vont fyrir félagið og samstöðu innan þess að afgreiða kjarasamninga með lítilli þátttöku.  Það er vont hvort heldur kjarasamningar eru samþykktir eða felldir því hvorutveggja er ákvörðun sem félagið tekur og hefur áhrif á afkomu félagsmanna og því brýnt að um ákvörðunina sé samstaða. Kosið er á "mínum síðum"


Głosowanie do nowej umowy zbiorowej przebiega raczej bardzo spokojnie.
Wybory zostały otwarte w zeszły czwartek i do dnia dzisiejszego cechują się niską frekwencją.
Do dzisiaj rana, zaledwie 10% zdecydowało się na oddanie swojego głosu nad nowym układem  zbiorowym dla pracowników handlu ora biurowych, a około 7% pracowników ogólnego rynku pracy. W rejestrze wyborczym dotyczącym tych dwóch umów znajduje się około 3000 członków.
Kampanie wyborcze AFLu na ogół były udane i nierzadko wybory osiągały 40 - 80% frekwencji – dlatego   jest to pewne rozczarowanie. Jednak pozostaje jeszcze tydzień na głosowanie.
Należy zwrócić uwagę na fakt, iż bardzo istotne jest aby podjąć jasną decyzję w sprawie nowych umów ponieważ będą one wpływać na wszystkich członków w nadchodzących latach.
Najważniejszą rzeczą nie jest to, czy umowa zostanie przyjęta, czy odrzucona - najważniejszą rzeczą jest to, aby członkowie byli zjednoczeni za jakimkolwiek wynikiem. Głosowanie odbywa się przez stronę "mínar síður "


This morning only around 10% had voted on the new collective agreement for office-and shop workers and around 7% for general workers (including those in tourism). This is after 3 days of open ballot.  Voting is open till next Tuesday (23rd) and AFL´s leadership is hoping for a much better turnout than this.  Historically AFL has a very high turnout when confirming general contracts - or froom 40 - 80% turnout.  According to leadership -  it´s important to have a clear decision on contracts as they will affect all members for years to come. The most important thing is not if the contract is passed or rejected - the most important thing is that members stand united behind whatever the outcome is. Vote on "mínar síður "


 

Głosowanie – rozpoczęte! / Rafræn atkvæðagreiðsla opin / Open to vote

kosning mynd


Opnað hefur verið fyrir rafræna atkvæðagreiðslu um kjarasamningana sem undirritaðir voru 3. apríl sl.  Annars vegar kjarasamning SGS við SA og hins vegar fyrir LÍV við SA.  Félagsmenn fara inn á "mínar síður" og kjósa þar.  Atkvæðagreiðslu lýkur 23. apríl nk.  Kynningarefni er á kjörsíðunni og á https://asa.is/kjaramal/kjarasamningar-2019

We have opened for electronic voting on "minar sidur" on this website for members of AFL that are on the registar for the contracts that were signed on April 3rd.  See instructions below on how to log on to "my pages".  On the voting page there is material in English and Polish to introduce the contract.  Polling will close at 16:00 on April 23rd. https://asa.is/kjaramal/kjarasamningar-2019

Głosowanie – rozpoczęte!
Rozpoczęło się głosowanie elektroniczne nad przyjęciem nowej umowy zbiorowej podpisanej 3 kwietnia z jednej strony pomiędzy federacją związków zawodowych SGS a federacją pracodawców SA, z drugiej strony pomiędzy LÍV a ferderacją pracodawców SA.
Członkowie swój głos będą mogli oddać po zalogowaniu się na "minar sidur". Głosowanie zakończy się 23 kwietnia. Informacje oraz materiały prezetacyjnE znajdują się na stronie wyborczej oraz na stronie https://asa.is/kjaramal/kjarasam - 2019

Salek skilar sveitarfélagastarfsmönnum launahækkun

Í kjarasamningum 2015 var reynt að koma á sameiginlegri launastefnu sem tryggði að launahækkanir gengu jafnt yfir mismunandi launþegahópa.  Félagsmenn Alþýðusambandsins sem starfa fyrir sveitarfélögin hafa í tvígang fengið hækkanir um röskar 5.000 kr í hvort sinn, á samningstímanum og í dag var gefin út launatafla v. jan - mars 2019 þar sem launahækkanir koma fram vegna launaskriðs á almennum markaði. Lægsti launaflokkur og lægsta þrep hækkaði í nýju töflunni um tæpar fimm þúsund krónur. Skólaliðar með 6% persónustig hækkuðu um kr. 5.682,-

Í nýgerðum kjarasamningi á almennum markaði er launaþróunartrygging en hún tekur aðeins til launaskriðs á almennum markaði.

Kjarasamningar sveitarfélagastarfsmanna eru lausir nú og viðræður standa yfir. Ákvæði um launaþróunartryggingu eru einnig í kjarasamningi ASÍ félaga við ríkissjóð og verður sú hækkun að þessu sinni 0,4% og kemur til framkvæmda innan skamms og mun gilda frá áramótum.

Af hverju geta ekki allir í AFLi kosið? / Dlaczego nie wszyscy członkowie AFLu mogą głosować?

Nú þegar opnað hefur verið fyrir kosningu um nýgerða kjarasamningar vakna spurningar hjá mörgum félagsmönnum af hverju þeir ekki geti kosið um þennan samning.  Því er til að svara að aðeins þeir sem eru að fá greidd laun skv. kjarasamningi SGS og/eða LÍV hafa atkvæðisrétt.  Stórir hópar félagsmanna vinna skv. öðrum samningum.

1. Starfsmenn ríkisstofnana
2. Starfsmenn Sveitarfélaga
3. Iðnaðarmenn
4. Sjómenn
5. Starfsmenn ALCOA Fjarðaáls
6. Starfsmenn undirverktaka á álverslóð
7. Starfsmenn í fiskimjölsverksmiðjum.

Í sumum tilfellum taka samningar þessara hópa mið af hækkunum í SGS samningi - en samningarnir eru sjálfstæðir engu að síður - með eigin gildistíma, verkfallsrétt og samningsrétt.  Þegar samningar þessara hópa eru afgreiddir hafa aðeins þeir sem falla undir þá samninga - atkvæðisrétt.


Dlaczego nie wszyscy członkowie AFLu mogą głosować?

Teraz, gdy zostało rozpoczęte głosowanie nad przyjęciem nowej umowy zbiorowej, wielu członków AFLu pyta się, dlaczego nie mogą oddać głosu na tę umowę.

Uprawnione do głosowania są te osoby, które otrzymują wynagrodzenie zgodnie z układem zbiorowym federacji związków zawodowych SGS i / lub związków kupców islandzkich LÍV .

Duże grupy członków AFLu obejmują inne umowy zbiorowe:

  1. Pracownicy ośrodków państwowych
  2. Pracownicy ośrodków samorządowych
  3. Specjaliści
  4. Marynarze
  5. Pracownicy ALCOA Fjardaál
  6. Pracownicy firm podwykonawczych w ALCOA Fjardaál
  7. Pracownicy w fabrykach mączki rybnej

W niektórych przypadkach umowy tych grup uwzględniają wzrost płac jak w umowie SGS - niemniej jednak umowy te mają swoje ściśle określone terminy ważności, prawa do strajku i warunki umowy.

Gdy rozpatrywane są porozumienia umów dla tych grup, tylko osoby nimi objęte mają prawo głosowania.