AFL starfsgreinafélag

Til góðra verka

AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag

Meðalheildarlaun AFLs félaga 619 þúsund kr. á mánuði

heildarlaun starf

Félagsmenn AFLs Starfsgreinafélags  höfðu að meðaltali 619.000 í heildarlaun fyrir septembermánuð miðað við 100% starf.  Miðgildi launa félagsmanna - þ.e. jafnmargir eru launahærri og jafnmargir eru launalægri en miðgildið - er 576.000 kr.  Þetta er meðal niðurstaða viðhorfs-og launakönnunar AFLs Starfsgreinafélags sem Gallup  framkvæmir árlega fyrir AFL og Einingu Iðju á Akureyri.  Úrtak félagsins var 1.500 félagsmenn og svarhlutfall rétt innan við 50%.

Launahæstir innan félagsins voru sjómenn en meðaltekjur þeirra í septemberr voru kr. 1.069.000.  Starfsmenn við framleiðslustörf voru með 715.000 að meðaltali í septemberr en þeir félagsmenn sem vinna iðnaðarstörf, við mannvirkjaframkvæmdir eða vinna við tækjastjórnun og vélgæslu eru með yfir 600.000 í meðallaun.

Lægst meðallaun eru í umönnun og störf í skólum og leikskólum.  Stuðningsfulltrúar, skólaliðar og starfsmenn leikskóla eru með 417.000 í meðallaun í september en starfsmenn við umönnun með 468.000.

Langhæstu meðallaunin voru á Vopnafirði og Neskaupstað - eða um 690.000 á hvorum stað.  Lægst meðallaun voru í minni þéttbýliskjörnum og með ströndinni  suður að Höfn - eða kr. 521.000 kr. fyrir september.  Karlar höfðu mun hærri heildartekjur að meðaltali en konur eða 683.000 vs. 513.000.

Óverulegur munur er á meðallaunum eftir aldri að undanskildum yngsta hópnum  18- 23 ára sem hefur lægri heildartekjur en þeir sem eldri eru.  Þá er óverulegur munur á tekjum eftir menntun og hafa þannig félagsmenn AFLs með mesta menntun svipaðar tekur og félagsmenn með minnsta menntun. Þeir sem lokið hafa framhaldsskólaprófi hafa lægstar meðaltekjur.  Sjá myndina hér að ofan.

heildarlaun staður

 

Félagsmenn AFLs vinna að meðaltali um 10 yfirvinnutíma á viku og hefur yfirvinna farið minnkandi frá því að við hófum að mæla hana. 

yfirvinna Gallup

 

 

 

Könnunin í heild verður aðgengileg á heimasíðu AFLs á næstu dögum.

AFL í góðum málum - Gallup könnun

sátt við félagið

Aðeins um 3,6% félagsmanna eru ósátt við AFL Starfsgreinafélag og er það besta niðurstaða félagsins frá því að fyrst var farið að mæla viðhorf félagsmanna til þess.  Þá eru félagsmenn tilbúnari nú en áður til þess að taka þátt í starfi félagsins.  Yfir 60% aðspurðra eru jákvæðir fyrir því að taka þátt í starfinu en voru 44% 2014.

92% félagsmanna telja að verkalýðshreyfingin eigi að taka skýra afstöðu og jafnvel forystu í samfélagsmálum - og er það hækkun frá um 83% 2013.  Félagsmenn AFLs telja verkalýðshreyfinguna helst eiga að beita sér í skattamálum, heilbrigðismálum, vaxtamálum og húsnæðismálum.

Um 10% félagsmanna finnst félagið ekki hafa staðið sig vel í baráttunni en 65% telja félagið standa sig vel.

 

Nánar verður fjallað um viðhorfskönnun AFLs og Einingar Iðju á næstu dögum - en úrtak AFLs var alls 1.477 félagsmenn og svarhlutfall var 45%.

Eining Iðja hefur hafið birtingu á niðurstöðum sínum og eru þær ekki ósvipaðar og niðurstöður AFLs

 

Góður sigur í Félagsdómi!

VLFA logo   Verkalýðsfélag Akraness stefndi Sambandi íslenskra sveitafélaga fyrir félagsdóm og vann málið.
Málið varðaði kjarasamning sem gerður var 2016, en í honum  var samþykkt að verða við ósk Sambands íslenskra sveitafélaga að láta kjarasamninginn gilda ekki til 1. Janúar 2019 heldur til 31. mars 2019 eða nánar tilgetið að lengja samninginn um þrjá mánuði.

Til að bæta starfsmönnum upp það tekjutap sem hlaust við þessa þriggja mánaða lengingu á samningum var starfsmönnum boðin 42.500 króna eingreiðsla fyrir 100% starf sem átti að koma til útborgunar 1. febrúar 2019, en orðrétt hljóðaði ákvæðið svona:

„Grein 1.2. hljóði svo: Sérstök eingreiðsla, kr. 42.500, greiðist þann 1. febrúar 2019 hverjum starfsmanni miðað við fullt starf sem er við störf í desember 2018 og er enn í starfi í janúar 2019. Upphæðin greiðist hlutfallslega miðað við starfsíma og starfshlutfall í desember“

Á heimasíðu VLFA segir að það ótrúlega gerist síðan að þegar eingreiðslan er greidd út þá greiða Akraneskaupstaður og Hvalfjarðasveit hana ekki út til svokallaðs tímakaupsfólks og þegar VLFA kallar eftir skýringum frá þessum aðilum hverju það sætti að greiðsla hafi ekki borist til tímakaupsfólk.

Svarið sem félagið fékk var að þetta væru tilmæli frá Sambandi íslenskra sveitafélaga að tímakaupsfólk ætti ekki þennan rétt, sem var vægast sagt undarleg niðurstaða.

Félagið hafði samband við Samband íslenskra sveitafélaga og kallaði eftir útskýringum á þessum tilmælum til sveitafélaga og eftir nokkra fundi þar sem sambandið óskaði eftir að fá að skoða þessa ákvörðun sína betur var niðurstaðan að hún skildi standa óhögguð. Rök þeirra voru m.a. þau að Reykjavíkurborg og Ríkið hafi ekki greitt þessa eingreiðslu til tímakaupsfólks.

Nú er hins vegar dómur fallinn í Félagsdómi þar sem tekið var undir allar kröfur Verkalýðsfélags Akraness en í dómsorði Félagsdóms segir orðrétt:

"Viðurkennt er að félagsmenn stefnanda Verkalýðsfélags Akraness, sem voru við störf hjá stefndu, Akraneskaupstað og Hvalfjarðasveit, í desember 2018 og voru enn í starfi í janúar 2019 og unnu starf sem fellur undir kafla 1.4. í kjarasamningi réttargæslustefnda, Samband íslenskra sveitafélaga, og stefnanda sem upphafslega átti að gilda frá 1. maí 2011 til 30. Júní 2014, eigi rétt á eingreiðslu samkvæmt grein 1.2 í kjarasamningum, eins og henni var breytt með 5. kafla samkomulagsins sömu aðila um breytingu og framlengingu kjarasamningsins, sem gilti frá 1. janúar 2016 til 31. mars 2019. Stefndu Akraneskaupstaður og Hvalfjarðasveit, greiði Verkalýðsfélagi Akraness, 500.000 krónur í málskostnað."

Dómur þessi er fordæmisgefandi á landsvísu og getur því haft áhrif á félagsmenn AFLs Starfsgreinafélags.  Félagið hefur þegar sent bréf á öll sveitarfélögin á svæðinu vegna málsins.

Málefni tímavinnufólks hefur verið áberandi í samningaviðræðum og má búast við að samningnum fylgi bókun um stöðu þess.  Benda má á í þessu sambandi í núgildandi kjarasamningi aðila eru ákvæði um að ef vinnutími starfsmanna sveitarfélaga er umfram sem nemur 20% starfshlutfalli - skal ráða þá á föst laun með viðeigandi starfshlutfalli.

Aðalfundur sjómannadeildr AFLs

Aðalfundur sjómannadeildr AFLs Starfsgreinafélags verður haldinn föstudaginn 27. desember 2019 kl. 14:00 í húsnæði félagsins að Búðareyri 1

Dagskrá
1.     Skýrsla stjórnar fyrir liðið starfsár
2.     Kjaramál
3.     Kosning stjórnar
4.     Önnur mál

Ferðir verða samræmdar á næstu skrifstofu félagsins.
AFL Starfsgreinafélag
Sjómannadeild

                                                                                               

 

Námsver ehf og Austurbrú óska eftir að ráða starfsmann

Reydarfjordur  Námsver ehf og Austurbrú óska eftir að ráða starfsmann til þrifa og umsjónar að Búðareyri 1, Reyðarfirði. 

Starfið felur í sér:

  • Umsjón með húseign og búnaði.
  • Dagleg þrif.
  • Bókanir á sölum í námsverinu.
  • Umsjón með kaffiveitingum.
  • Umsjón með minni háttar viðhaldsverkefnum,  Um er að ræða fullt starf og mikilvægt að starfsmaður geti hafð störf sem fyrst á nýju ári.
  • Ekki eru gerðar sérstakar kröfur til menntunar – en áhersla lögð á gott viðmót og góð samskipti.
  • Auk þess þátttaka í tilfallandi verkefnum vegna þeirrar starfsemi sem er í námsverinu hverju sinni.

Upplýsingar veita Sverrir hjá Námsver (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) og Jóna hjá Austurbrú (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Nauðungarvinna og þrælahald aldrei liðið á íslenskum vinnumarkaði

Héraðsdómur Reykjavíkur felldi í dag dóm í máli sem þrotabú fyrirtækisins Menn í vinnu höfðaði vegna ummæla starfsmanns í Vinnustaðaeftirliti ASÍ, í fréttum Stöðvar 2 snemma á þessu ári.

Eins og alkunna er þurfti ASÍ ítrekað að hafa afskipti af fyrirtækinu Menn í vinnu áður en það varð gjaldþrota. Það var vegna slæms aðbúnaðar starfsfólks og brota á kjörum þess. Frá því fyrirtækið hóf störf hafði Vinnumálastofnun það einnig til rannsóknar og var í samstarfi við bæði Vinnueftirlit ríkisins og Ríkisskattstjóra.

Í frétt Stöðvar 2 þann 7.febrúar 2019 var opinberaður grunur um að erlendir starfsmenn fyrirtækisins Menn í vinnu hafi verið í nauðungarvinnu hjá  fyrirtækinu. Þeir séu bæði svangir, peningalausir og hræddir auk þess að búa við óásættanlegar og heilsuspillandi aðstæður á vegum fyrirtækisins. Samkvæmt dómi Héraðsdóms var stafsmanni ASÍ heimilt í þessu viðtali að vísa til þessara aðstæðna og felst í því fullnaðar viðurkenning á réttmæti þeirra ummæla. Hins vegar voru dæmd dauð og ómerk ummæli starfsmannsins um innlagnir á og úttektir af bankareikningum starfsmanna og að framkvæmdastjóri fyrirtækisins virtist hafa aðgang að bankareikningum stafsmanna sinna. Þótti dómara skorta gögn til að styðja við þessar fullyrðingar þrátt fyrir að starfsmenn hafi í frétt Stöðvar 2 sýnt viðstöddum gögn þessu til stuðnings. Heildarniðurstaða dómsins er því umdeilanleg þó ekki sé meira sagt.

Ekki hefur verið tekin ákvörðun hvort dómnum verði áfrýjað.

Starfsfólk ASÍ mun hér eftir sem hingað til standa með félagsmönnum sínum og enduróma veruleika þeirra á vinnumarkaði. Til stendur að efla vinnustaðaeftirlit verkalýðshreyfingarinnar enn frekar á næstu mánuðum.

 „Félagar í ASÍ mega vera afskaplega stoltir af eftirlitsfólki hreyfingarinnar sem sinna erfiðum störfum í baráttunni fyrir betri vinnumarkaði. Starfsmenn í vinnustaðaeftirliti ASÍ hafa unnið þrekvirki við að gæta hagsmuna vinnandi fólks og nýtur órofa stuðnings og fulls trausts í sínum störfum. Alþýðusambandið leitar stöðugt leiða til að efla eftirlit enda er full ástæða til að hafa sérstakar áhyggjur af fólki af erlendum uppruna sem kemur í gegnum starfsmannaleigur á íslenskan vinnumarkað, nauðungavinna og þrælahald verður aldrei liðið á íslenskum vinnumarkaði“ segir Drífa Snædal forseti ASÍ.