AFL starfsgreinafélag

Til góðra verka

AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag

Skrifað undir við sveitarfélögin!

Samningagerd

Samninganefnd Starfsgreinasambands Íslands, fyrir hönd 17 aðildarfélaga sinna, skrifaði í dag undir nýjan kjarasamning við Samband íslenskra sveitarfélaga með fyrirvara um samþykki félagsmanna í atkvæðagreiðslu. Samningurinn gildir frá 1. janúar 2020 til 30. september 2023. Sjá Samninginn

Helstu atriði samningsins eru sem hér segir:

  • Laun hækka um 90.000 kr. á tímabilinu 1. janúar 2020 til 1. janúar 2022. Þann 1. janúar 2023 hækka laun í samræmi við hækkanir á almennum vinnumarkaði.
  • Lágmarksorlof hjá öllum starfsmönnum verður 30 dagar.
  • Markviss skref til styttingar vinnuvikunnar. Frá 1. janúar 2021 styttist vinnuvikan um samtals 65 mínútur fyrir fólk í fullu starfi.
  • Vegna þess hversu lengi það hefur dregist að gera kjarasaming fá félagsmenn greidda eingreiðslu, upp á samtals 195.000 kr., miðað við fullt starf tímabilið 1. apríl til 31. desember 2019. Til frádráttar kemur 125.000 kr. innágreiðsla frá því í október 2019.
  • Persónuuppbót sem greiðist 1. maí ár hvert og nemur 50.450 kr. fyrir fullt starf árið 2020. Desemberuppbót hækkar úr 115.850 kr. árið 2019 í 124.750 kr. árið 2022.

Á næstu mánuðum verður lögð vinna í að leiðrétta og endurskoða fyrirkomulag ráðninga tímavinnufólks. Þá verður stofnaður sérstakur Félagsmannasjóður með það markmið að stíga skref til jöfnunar lífeyrisréttinda milli starfsmanna á almennum vinnumarkaði og opinberra starfsmanna. Atvinnurekandi greiðir mánaðarlegt framlag í sjóðinn sem nemur 1,5% af heildarlaunum félagsmanna og er úthlutað úr sjóðnum 1. febrúar ár hvert. Fyrsta úthlutun úr sjóðnum verður nú í ár og fá allir félagsmenn í fullu starfi greiddar 61.000 kr. Starfsmenn sem eru ekki í fullu starfi fá greiðslu miðað við starfstíma og starfshlutfall.

SGS mun áfram taka fullan þátt í starfshópi aðila opinbera vinnumarkaðarins sem fjallar um fyrirkomulag vaktavinnu og starfskjör vaktavinnufólks. Nái starfshópurinn niðurstöðu um frekari breytingar munu samningsaðilar taka upp viðræður um með hvaða hætti þær verða innleiddar.  Hægagangurinn sem hefur verið í þeirri vinnu er alfarið á ábyrgð samningarnefndar ríkisins og ekki hægt bíða þeirrar niðurstöðu til að okkar fólk fái löngu tímabærar launahækkanir.

Tekið er upp nýtt ákvæði að félagsmenn sem starfað hafa samfellt í 3 ár geta fengið launað leyfi í samtlas í þrjá mánuði til að stunda viðurkennt starfsnám.

Samningurinn verður kynntur félagsmönnum á næstu dögum og vikum en gert er ráð fyrir að atkvæðagreiðslu um hann ljúki 10. febrúar. (fréttin er tekin af vef Starfsgreinasambandsins)

Viðræður við sveitarfélögin í gangi

Í gær hittust viðræðunefndir SGS og Sambands íslenskra sveitarfélaga hins vegar funda hjá Ríkissáttasemjara og funduðu fram eftir degi en ekki hefur verið fundað í deilunni síðan 19. desember sl. Eftir fundinn í gær (mánudag) var ákveðið að setjast yfir viðræðurnar og funda áfram í vikunni og freista þess að ná niðurstöðu.

Búast má við að fundað verði í viðræðum SGS og samninganefndar ríkisins síðar í þessari viku, en sá fundur hefur enn ekki verið boðaður.

Eins og fram hefur komið á opinberum vettvangi þá hefur vinna í vinnuhópi um málefni vaktavinnufólks farið fram samhliða viðræðunum, en í þeim hópi sitja fulltrúar frá SGS, BSRB, BHM og Félags hjúkrunarfræðinga og frá samninganefndum ríkisins, sveitarfélaga og Reykjavíkurborgar. Sú vinna hefur gengið hægt og er hluti af því hve seint gengur.

Menntasjóðir - Hækkun á hámarki einstaklingsstyrkja

menntasjodir 

Stjórnir sjóðanna Landsmenntar, Sjómenntar, Ríkismenntar, Sveitamenntar og IMA samþykktu nú í desember að hækka hámark einstaklingsstyrkja úr 100.000 kr. í 130.000 kr. þar með hækkar einnig hámark á uppsöfnuðum rétti til styrks í kr. 390.000.-

Hækkunin tekur gildi frá og með 1. janúar 2020 og gildir gagnvart því námi sem hefst frá og með þeim tíma.