AFL starfsgreinafélag

Til góðra verka

 

AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag

SGS þing

SGS thing2023

Þingi SGS lauk í dag en það hefur staðið í 2 daga.

Á þinginu voru afgreidd hefðbundin þingstörf auk þess afgreiddar ályktanir um kjaramál, byggðamál, heilbrigðismál, lífeyrismál og húsnæðismál

Fulltrúar AFLs á þinginu voru 20

Sveitarfélög á Austurlandi skerða ekki laun v. þátttöku í kvennaverkfalli

Fall

Sveitarfélagið Hornafjörður hvetur konur og kvár meðal starfsmanna til að taka þátt í boðuðu kvennaverkfalli 24. október nk.   Bæjarráð hefur falið bæjarsstjóra að undirbúa daginn og gera ráðstafanir.  Ekki verði dregið af launum kvenna og kvára sem taka þátt í verkfallinu.  Þá liggur fyrir samþykkt frá Bæjarráði Fjarðabyggðar um að  ekki verði dregið af launum starfsfólks sem tekur þátt í verkfallinu í samráði við sinn stjórnanda. Vopnafjarðarhreppur skerðir ekki laun og þeir sem þurfa að sinna neyðarþjónustu fá aukafrídag vegna þessa. Sama gildir um Langanesbyggð.

Bæjarráð Múlaþings hefur ekki fjallað um málið - en skv. bæjarstjóra verður miðað við tilmæli Sambands Sveitarfélaga og ekki verður dregið af launum kvenna og kvára enda verði fjarvera frá vinnu í samráði við yfirmenn.

Um helmingur launakrafna er vegna erlendra félagsmanna

Vinnumarkadur

Alþýðusamband Íslands birtir í dag skýrslu um ástand á vinnumarkaði með sérstakri áherslu á innflytjendur og aðstæður þeirra.  Í skýrslunni kemur fram að um helmingur launakrafna er aðildarfélög ASÍ gera fyrir hönd félagsmanna er vegna erlendra félagsmanna sem þó eru ekki nema um 20% vinnumarkaðarins.  Rösklega helmingur innflytjenda segist í könnun, hafa orðið fyrir vinnumarkaðsbrotum síðustu 12 mánuði.  Frekar er brotið á ungu fólki en eldra.  Hægt er að nálgast skýrsluna á vef Alþýðusambandsins - www.asi.is.

Þó ofangreind tala - þ.e. um helmingur launakrafna sé vegna erlends launafólks - gildi fyrir Alþýðusambandsfélögin í heild er hlutfallið mun hærra hjá t.d. AFLi.  Án þess að við höfum tekið saman nákvæma tölfræði um þessi brot á félagssvæði AFLs er það tilfinning starfsmanna félagsins að stærstur hluti "launaleiðréttinga" sem félagið hefur milligöngu um fyrir sína félagsmenn sé fyrir ungt erlent launafólk sem starfar í ferðaþjónustu og hótel og veitingageiranum.

Þessi mál eru ekki alltaf stór og viðamikil - oft er nóg að hafa samband við launagreiðanda og útskýra reglur um vaktavinnu eða fara yfir tímaskýrslur og launaseðla og senda erindi með ósk um leiðréttingar.  Önnur mál verða stærri og enda jafnvel fyrir dómstólum.

Það er verulegt hagsmunamál fyrir allt launafólk - innlent sem erlent, að launagreiðendur komist ekki upp með launaþjófnað.  Skipulegur launaþjófnaður - hvort heldur stór eða lítill - er í raun félagsleg undirboð sem hafa langtímaáhrif til lækkunar kjara allra í viðkomandi atvinnugreinum.  Það er því mikilvægt fyrir launafólk að hafa vakandi auga á sínum vinnustað og láta vita af misferli og beina launafólki sem verið er að brjóta á  - til félagsins.  Senda má erindi til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. og við lesum íslensku, norðurlandamál (nema finnsku), ensku, pólsku og serbnesku/króatísku.  Auk þess getum við staulast fram úr öðrum tungumálum með aðstoð gervigreindar.

 

Skrifstofur AFLs lokaðar eða hálfmannaðar

Kvennav

Á morgun, 24. október verða skrifstofur AFLs flestar lokaðar þar sem konur í starfsliði AFLs leggja niður vinnu og taka þátt í samstöðufundum í tilefni kvennaverkfalls 2023.  Einn karlkyns starfsmanna félagsins fer til Reykjavíkur til að leysa af hólmi starfskonur ræstingafyrirtækisins Sólar sem annast ræstingar á orlofsíbúðum félagsins í Reykjavík.  Hann fær þar aðstoð umsjónarmanns orlofseigna félagsins og munu þeir reyna að annst ræstingu og undirbúning þeirra íbúða félagsins þar sem leiguskipti verða.

Á skrifstofum félagsins á Höfn og Vopnafirði verða síðan tveir karlar við störf - einn á hvorum stað.  Þeir munu reyna að annast símsvörun eins og þeir ráða við en búast má við að einhverjum símhringinum verði ekki svarað og það hringi út.

Á Austurlandi verða samstöðufundir á þremur stöðum - á Höfn hefst dagskráin kl. 11:30 við ráðhúsið en síðan verður gengið að veitingahúsinu Heppu þar sem boðið verður upp á súpu og tilheyrandi. Síðan verður dagskrá með tónlist og erindum og að lokum verður bein útsending frá útifundinum á Austurvelli.

Á Neskaupstað verður safnast saman kl. 11:00 við íþróttahúsið þar sem unnið verður að skiltagerð.  Fundur hefst kl. 12:00 með ávarpi og fjöldasöng.  Gengin verður kröfuganga að Egilsbúð kl. 13:00 með skiltin sem konur útbúa í íþróttahúsinu og kl. 13:30 verður kaffi og veitingar í boði.  kl. 14: hefst síðan streymi frá útifundinum á Austurvelli.

Á Egilsstöðum er dagskrá á Hótel Héraði sem hefst kl. 13:00.  

Stjórn og starfsfólk AFLs Starfsgreinafélags sendir konum um land allt samstöðukveðjur í tilefni dagsins.

Viðhorfskönnun AFLs 2023 er komin af stað

 konnun

Nú stendur yfir skoðanakönnun AFLs Starfsgreinafélags og Einingar Iðju á Akureyri, meðal félagsmanna þessara tveggja verkalýðsfélaga. GAllup á Íslandi framkvæmir könnunina. Bréf til þeirra sem lentu í úrtaki eru að berast til félagsmanna þessa dagana. Við hvetjum félagsmenn til að taka þátt. Niðurstöður könnunarinnar gefa okkur betri mynd af stöðu félagsmanna, viðhorfi þeirra til ýmissa mála og væntinga.

English:

"Now there is a survey being conducted by the AFL's Trade Union and the Labor Union Eining Iðja in Akureyri, among the members of these two labor unions. Gallup in Iceland is conducting the survey. Letters to those who were included in the sample are being delivered to the members these days. We encourage members to participate. The survey results provide us with a better understanding of the members' status, their views on various issues, and expectations."

Polish:

"Teraz prowadzone jest badanie opinii przez Związek Zawodowy AFL oraz Związek Zawodowy Eining Iðja w Akureyri, wśród członków tych dwóch związków zawodowych. Badanie przeprowadza firma Gallup na Islandii. Listy do tych, którzy znaleźli się w próbie, są obecnie dostarczane członkom. Zachęcamy członków do udziału. Wyniki badania pozwolą nam lepiej zrozumieć sytuację członków, ich opinie na różne tematy i oczekiwania."

Lithuanian: "Šiuo metu atliekamas apklausos tyrimas AFL Profesinių Sąjungų ir Eining Iðja Darbo Sąjungos narių Akureyri mieste. Šį tyrimą atlieka Islandijoje įsikūrusi įmonė „Gallup“. Laiškai tiems, kurie buvo įtraukti į imtį, šiais dienomis pristatomi sąjungos nariams. Raginame narius dalyvauti. Apklausos rezultatai suteiks mums geresnį supratimą apie narių padėtį, jų nuomonę apie įvairias problemas ir lūkesčius."

Czech: "Nyní probíhá průzkum provedený odborovým svazem AFL a odborovým svazem Eining Iðja v Akureyri mezi členy těchto dvou odborových svazů. Průzkum provádí společnost Gallup na Islandu. Dopisy těm, kteří byli zahrnuti do vzorku, jsou v těchto dnech doručovány členům. Vyzýváme členy k účasti. Výsledky průzkumu nám poskytují lepší představu o postavení členů, jejich názorech na různé otázky a očekávání."

Romanian: "În prezent se desfășoară un sondaj realizat de Sindicatul AFL și Sindicatul Muncii Eining Iðja din Akureyri, printre membrii acestor două sindicate. Gallup în Islanda efectuează sondajul. Scrisori către cei care au fost incluși în eșantion sunt livrate membrilor în aceste zile. Încurajăm membrii să participe. Rezultatele sondajului ne oferă o mai bună înțelegere a situației membrilor, a opiniilor acestora cu privire la diverse aspecte și a așteptărilor."

Croatian: "Sada se provodi istraživanje od strane Sindikata AFL i Sindikata rada Eining Iðja u Akureyriju, među članovima ovih dva sindikata. Gallup na Islandu provodi istraživanje. Pisma osobama koje su bile uključene u uzorak dostavljaju se članovima ovih dana. Potičemo članove da sudjeluju. Rezultati istraživanja pružaju nam bolje razumijevanje statusa članova, njihovih stavova o različitim pitanjima i očekivanja."

Spanish: "Actualmente se está llevando a cabo una encuesta por parte del Sindicato AFL y el Sindicato Laboral Eining Iðja en Akureyri, entre los miembros de estos dos sindicatos. Gallup en Islandia está realizando la encuesta. Se están enviando cartas a aquellos que fueron incluidos en la muestra a los miembros en estos días. Animamos a los miembros a participar. Los resultados de la encuesta nos proporcionan una mejor comprensión de la situación de los miembros, sus opiniones sobre diversos temas y expectativas."

Latvian: "Tagad notiek aptauja, ko veic AFL arodbiedrība un darba arodbiedrība Eining Iðja Akureyri, starp šo divu arodbiedrību biedriem. Islandē aptauju veic Gallup. Vēstules tiem, kas tika iekļauti izlases grupā, šajos dienos tiek nosūtītas biedriem. Mēs mudinām biedrus piedalīties. Aptaujas rezultāti mums sniedz labāku izpratni par biedru stāvokli, viņu viedokļiem par dažādiem jautājumiem un cerībām."

Russian: "Сейчас проводится исследование среди членов Профсоюза AFL и Профсоюза труда Eining Iðja в Акурейри. Исследование проводит компания Gallup в Исландии. Письма тем, кто был включен в выборку, в настоящее время доставляются членам. Мы призываем членов участвовать. Результаты исследования позволяют нам лучше понять положение членов, их мнения по различным вопросам и ожидания."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russian: "Сейчас проводится исследование среди членов Профсоюза AFL и Профсоюза труда Eining Iðja в Акурейри. Исследование проводит компания Gallup в Исландии. Письма тем, кто был включен в выборку, в настоящее время доставляются членам. Мы призываем членов участвовать. Результаты исследования позволяют нам лучше понять положение членов, их мнения по различным вопросам и ожидания."

einn rettur logo 002            VIRK starfsendurhæfingasjóður     vertuaverdi