AFL starfsgreinafélag

Til góðra verka

AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag

Landsmennt veitir fulla fjármögnun námskeiða

LandsFjarn

Landsmennt fræðslusjóður Samtaka atvinnnulífsins og verkafólks á landsbyggðinni býður einstaklingum og fyrirtækum að sækja námskeið þeim að kostnaðarlausu.

Í ljósi aðstæðna í íslensku samfélagi hefur stjórn Landsmenntar fræðslusjóðs ákveðið bjóða einstaklingum og fyrirtækjum uppá þann valkost að sækja námskeið á netinu eða í fjarkennslu þeim að kostnaðarlausu.

Einnig mun sjóðurinn rýmka úthlutunarreglur sjóðsins sem taka til námskeiða sem ekki eru rafræn eða í fjarkennslu.  Stofnað verður til átaks í stafrænni/rafrænni fræðslu innan atvinnulífsins í samstarfi við fræðsluaðila og fyrirtæki.

Átakið  gildir frá  15.mars til og með 31.ágúst 2020 og gildir gagnvart námi/námskeiðum sem haldin eru innan þessa sama tímaramma. Þessi tímarammi verður endurskoðaður ef tilefni verður til.

Nánari útfærsla á átaksverkefninu:  Gerðir verða samningar við fræðsluaðila sem bjóða upp á vefnám/fjarnám þar sem fyrirtækjum og einstaklingum er boðin þátttaka í námi/námskeiðum þeim að kostnaðarlausu. Þessir samningar gilda einnig tímabundið og gagnvart því námi/námskeiðum sem fræðsluaðilar bjóða upp á innan þessa tímaramma það er frá 15. mars til og með 31. ágúst 2020

Um leið og Landsmennt hvetur stjórnendur fyrirtækja til þess að sinna sí-og endurmenntun starfsmanna sinna, vill stjórnin koma því á framfæri að tekið verði á móti öllum góðum hugmyndum að fræðslu sem kynnu að nýtast og falla vel að úthlutunarreglum sjóðsins.

Breytingar á úthlutunarreglum eru eftirfarandi:

 • Endurgreiðslur til fyrirtækja vegna kostnaðar við námskeiðahald, miðað við núverandi reglur, verði hækkaðar úr allt að 75% í allt að 90% af styrkhæfum heildarkostnaði. Gildistími verði frá 15. mars til og með 31. ágúst 2020.
 • Hámarksupphæð einstaklingsstyrkja verður áfram kr. 130.000 á ári miðað við núverandi reglur. Hlutfalli endurgreiðslu verði hins vegar breytt og verði 90% í stað 75% af kostnaði við námið. Gildistími verði frá 15. mars til og með 31. ágúst 2020.
 • Tómstundstyrkir sem nú eru 75% en að hámarki kr. 30.000 á ári verði í sama hámarki og hefðbundnir styrkir, það er kr. 130.000 á ári. Hlutfall endurgreiðslunnar verði sömuleiðis 90% af viðurkenndum kostnaði við námið. Gildistími verði frá 15. mars til og með 31. ágúst 2020.

Nánari upplýsingar veitir Kristín Njálsdóttir, framkvæmdastjóri Landsmenntar í síma 863 6480 eða á tölvupósti, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Open - Otwarte - Opið

skrifstofur2020

AFLs offices are and will be open!

AFL´s offices are open and we are here for AFL´s members.  We have asked you to use email or phone for your business – but we are here at our desks.  It has always been AFLs policy that as long as our members are working  - we are working.  We have never let storms or blocked mountain routes affect our work and we will not let Covid 19 do so.  While our members are washing floors in hospitals, working in fish factories, working in the supermarkets and basically just doing their jobs – we are not going to lock our doors.

Let’s respect social distancing – wash our hands and sanitize and show each other respect and consideration.

 

Biura AFLu są i będą otwarte.

Biura AFLu są czynne i pracownicy pozostają na miejscu.
Dla zachowania niezbędnych środków ostrożności, prosimy interesantów o załatwienie spraw drogą elektroniczną lub telefoniczną jeśli jest taka możliwość.
Jednym z naszych głównych założeń jest, że w czasie gdy nasi członkowie pracują - my również pozostajemy na swoich stanowiskach. Nigdy nie uzależnialiśmy działania naszych placówek od czynników pogodowych czy braku dojazdów. Podobnie w  przypadku COVID-19.
Podczas gdy nasi członkowie wykonują swoją pracę czy to przy sprzątaniu szpitali, w przetwórniach rybnych, dostarczaniu towarów  czy obsłudze w sklepach - nasze biura pozostaną otwarte.

Stosujmy zasadę odległości – myjmy ręce i dezynfekujmy. Okazujmy sobie szacunek i zrozumienie.

 

Skrifstofur AFLs eru og verða opnar

Skrifstofur AFLs eru opnar og starfsfólkið á staðnum.  Við förum fram á að fólk sinni þeim erindum sem unnt er, með tölvupósti og síma, en við erum á staðnum. Það hefur alltaf verið stefna AFLs að á meðan félagsmennirnir vinna – þá vinna starfsmenn félagsins.  Við höfum aldrei látið fárviðri eða ófærð hafa áhrif á okkar störf og látum ekki Covid 19 hafa áhrif.  Á meðan okkar félagsmenn skúra gólf á sjúkrahúsum, vinna í fiski, afgreiða í verslunum og á allan hátt sinna sínum störfum – þá lokum við okkur ekki inni.

Virðum fjarlægðarreglur – þvoum hendur og sprittum.  Sýnum hvort öðru virðingu og tillitssemi.

Partial jobs / partial unemployment Íslenska / Enska / Pólska

Fyrirkomulag á greiðslu atvinnuleysisbóta vegna minnkaðs starfshlutfalls skv. aðgerðum ríkisstjórnarinnar v. Covid 19 er að komast á hreint.

 • Launagreiðandi og launþegi þurfa að gera samkomulag um skert starfshlutfall. Eyðublað verður á fleiri tungumálum á heimasíðu VMST og er þegar komið á Íslensku á heimasíðu ASÍ. Sjá hér.
 • Launamaður þarf að fara á heimasíðu Vinnumálastofnunar og skrá sig inn á mínar síður. Til þess þarf rafræn skilríki eða Íslykil (sækja um íslykil  https://innskraning.island.is/order.aspx)
 • Á mínum síðum verður hægt að sækja um hlutabætur
  • Nafn og kennitala fyrirtækis
  • Upplýsingar um fyrra starfshlutfall
  • Upplýsingar um nýtt starfshlutfall
  • Dagsetningu þegar starfshlutfall breyttist
  • Persónuupplýsingar
   • Nafn
   • Netfang
   • Leyniorð – umsækjandi semur sjálfur
  • Upplýsingar um tungumálakunnáttu
  • Bankaupplýsingar – bankanúmer – höfuðbók – reikningsnúmer
  • Upplýsingar um aðrar tekjur ef viðkomandi hefur einhverjar.
  • Upplýsingar um aðra vinnu.
  • Muna að merkja stéttarfélag – AFL Starfsgreinafélag

The government passed this weekend a law making it possible for employees to get unemployment benefits in case their job percentage is cut due to the Covid-19 pandemic.  We will post more information shortly – but the Unemployment office (VMST www.vmst.is ) is working hard to get the necessary forms and information together.  To be able to apply:

 • Employer and employee need to agree on a new temporary contract. The form is https://asa.is/images/stories/KjaramalPdf/samkomulag-um-laekkun-starfshlutfalls-2020.docx (English version is coming)
 • Employee must log on to “my pages” at the Unemployment office ( vmst.is ) to do that you´ll need an Icekey or digital signature.  Icekey can be obtained from https://innskraning.island.is/order.aspx)
 • On “my pages” the employee can apply for partial unemployment benefits. To do that you´ll need to know:
  • The registered name and social number of the employer.
  • Information about former job percentage
  • Information about new job percentage
  • Date of change of change. (not sooner that 15th of March
  • Personal info
   • Name
   • Email address
   • Password – chosen by applicant
   • Information on language skills
   • Bank information – bank number-type of account no – account number
   • Information on other income
   • Information about other jobs
   • Remember to mark AFL Starfsgreinafélag as your union.

 

Uzgodnienia dotyczące wypłaty zasiłków dla bezrobotnych z powodu obniżonej stopy zatrudnienia, zgodnie z akcją rządową przeciwko Covid 19 coraz bardziej klarowny .

1. Pracodawcy i pracownicy muszą osiągnąć porozumienie dotyczące zredukowanego etatu pracy. Formularz będzie dostępny w kilku językach na stronie VMST i jest już dostępny w języku islandzkim na stronie ASÍ. Zobacz tutaj

2. Pracownik musi odwiedzić stronę internetową urzędu pracy VMST  logujac się na “moja strona“. Do zalogowania potrzebny będzie elektroniczny identyfikator lub klucz Íslykill (złóż wniosek o klucz do Þjóðskrá Íslands https://innskraning.island.is/order.aspx)

3. Na “moich stronach” będzie można ubiegać się o częściowe świadczenia

a. Nazwa firmy i numer identyfikacyjny

b. Informacje o poprzedniej stopie zatrudnienia

c. Informacje o nowej stopie zatrudnienia

d. Data zmiany stopy zatrudnienia

e. Dane osobowe

i. Imię i nazwisko

ii. adres e-mail

iii. Hasło - wnioskodawca ustala sam

f. Informacje o znajomości języków obcych

g. Informacje bankowe - numer banku – rodzaj rachunku - numer konta

h. Informacje o innych dochodach, jeśli wnioskodawca je otrzymuje .

i. Informacje o innym zatrudnieniu.

j. Pamiętaj, aby zaznaczyć związek - Związek Zawodowy AFL

Orlofsíbúðir-endurgreiðslur. Refunds

Stakkholt

Á stjórnarfundi AFLs í gær voru samþykktar nýjar reglur um endurgreiðslur vegna niðurfelldra leiga í orlofsíbúðum. Reglurnar eru tímabundnar á meðan óvissa vegna Covid-19 er að ganga yfir.  Þannig var samþykkt að endurgreiða allar leigur sem felldar hafa verið niður frá 13. mars (að frádregnu staðfestingargjaldi) án tillits til hversu mikill fyrirvari var á niðurfellingunni.  Þetta mun gilda til 25. mars en eftir 25 mars verða leigur sem eru afpantaðar með 2ja daga fyrirvara eða meira - endurgreiddar skv. reglum félagsins.

Venjulega þarf að afbóka íbúð með 10 daga fyrirvara til að tryggja sér skilyrðislausa endurgreiðslu - og verður fyrirvarinn lengdur aftur upp í 10 daga um leið og ástandið fer að verða eðlilegt aftur.  Mikið hefur verið um afbókanir síðustu daga þar sem viðburðir hafa verið felldir niður.

Engu að síður eru íbúðir okkar í talsverðri notkun og nauðsynlegur þáttur í þjónustu AFLs við félagsmenn sem  þurfa að vera í nágrenni Landsspítalans t.d. vegna meðgöngu eða alvarlegra sjúkdóma og meðferða.  Hjá félaginu liggja nú endurgreiðslubeiðnir fyrir um tveimur milljónum króna og verða þær afgreiddar í dag og á mánudag.

Zwroty za wynajem mieszkań

Na wczorajszym posiedzeniu zarządu urlopowego AFL zatwierdzono nowe zasady zwrotu kosztów za anulowane wynajmu. Zasady są tymczasowe, do momentu ustabilizowania się sytuacji związanej z wirusem Covid-19. W związku z tym uzgodniono zwrot wszystkich umów najmu anulowanych od 13 marca (minus opłata za potwierdzenie) bez względu na ilość dni przed anulowaniem. Obowiązywać to będzie do 25 marca, zaś  po 25 marca anulowanie wynajmu  z zachowaniem 2-dniowego okresu wypowiedzenia lub więcej -  będzie rozpatrywane  zgodnie z regulaminem AFLu.

Zwykle mieszkanie musi zostać anulowane z 10-dniowym wyprzedzeniem, aby otrzymać bezwarunkowy zwrot - a rezerwacja zostanie przedłużona do 10 dni, gdy sytuacja zacznie wracać do normy.

Ze względu na zaistniałą sytuację w ciągu ostatnich kilku dni wiele rezerwacji zostało anulowanych.

Niemniej jednak nasze apartamenty są nadal w znacznym stopniu użytkowane i wciąż stanowią jedną z podstawowych usług AFLu. Korzystają z nich członkowie, którzy ze względu na leczenie muszą przebywać w pobliżu szpitali.

Do dnia dzisiejszego kwota zwrotu za anulowanie wynajmu mieszkań wynosi ok. 2.000.000 kr.Część zwrotów została juz wypłacona w piątek, a pozopstałą część AFL wypłaci w poniedziałek.

Refund for cancelled apartments.

AFL´s board decided last night to temporarily easy the refund policy for cancelled apartments.  All cancellations since March 13th will be refunded (- the confirmation fee). This will be effective till March 25th and after that cancelled apartments will be repaid if the cancellation is more than two days before the rent starts.  Normally the time limit to cancel and get an unconditional refund is 10 days and we will "ease" our rules back to normal - as the situations improves.

AFLs - sickness- and holiday apartments have been cancelled since the outbreak of Covid 19 and now AFL has a backlog of 2 million IKr of refund claims.  We will deal with them today and on Monday. However, our apartments are still in heavy use and are important in our service to our members - not the least those who must stay close to the hospital in Reykjavík due to pregnancy or serious illness or treatment.

Viðbrögð við Covid 19 faraldri - Covid – 19  pandemic and what it means for workers - W odpowiedzi na epidemię Covid 19.

Covid 
Mynd fengin af ufo-spain.com

Covid-19 faraldurinn mun hafa margvísleg áhrif á vinnumarkaðinn og atvinnu fólks.  Starfsfólks AFLs og starfsfólk Alþýðusambands Íslands er að taka saman nauðsynlegar upplýsingar um viðbrögð stjórnvalda við þeim samdrætti sem er orðinn á vinnumarkaði.

Við hvetjum félagsmenn til að vera í sambandi við félagið áður en það tekur mikilvægar ákvarðanir – m.a. til að tryggja réttindi sín. 

Lög um hlutabætur á móti skertu starfshlutfalli tóku gildi nú um helgina og við erum ennþá að reyna að ná utan um hvernig þær muni virka.  Starfsfólk Vinnumálastofnunar er að taka saman upplýsingar og útbúa umsóknarformin og vonandi opnar það allt nú fljótlega.

Samkvæmt okkar upplýsingum á að vera hægt að fá hluta-atvinnuleysisbætur á móti skertu starfshlutfalli allt niður í 25% starf.  Skerða verður starfshlutfall um a.m.k. 20% til að réttur myndist.

Þessar tímabundnu bætur skerða ekki rétt til atvinnuleysisbóta né rétt til bóta frá ábyrgðarsjóði ef fyrirtækið verður síðan gjaldþrota.

Nánari upplýsingar um hvað þarf til að sækja um bæturnar eru hér á síðunni.

Fylgstu með heimasíðu okkar og Facebókarsíðu – við munum uppfæra allar upplýsingar um leið og tilefni er til.

Síminn hjá okkur er 4700 – 300 og netfangið er This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Covid – 19  pandemic and what it means for workers

The ongoing Covid 19 pandemic will have a strong impact on the job market in Iceland as elsewhere. AFL´s officials and those of ASÍ (Icelandic Federation of Labour) are hard at work trying to gather necessary information about the ongoing changes and the effects of the new legislation about partial unemployment and other measures by the government.

We encourage our members to be in touch with us before they make important decisions regarding their jobs – to ensure that they maintain their rights.

The new law regarding partial unemployment benefits was only passed this weekend and we are still trying to understand all the nuances.  The officials of the Unemployment Agency (Directorate of Labour) www.vmst.is ) are writing guidelines and preparing the forms and hopefully the application process will be opened soon.

According to the new law employees are entitled to unemployment benefits with reduced work percentage – down to a 25% job percentage.  The job percentage must be cut 20% or more for the right to benefits.

These temporary unemployment benefits will not affect the individuals rights to unemployment or payments in case the firm in question goes bankrupt later.

Here on this page we have information about what is necessary to have at hand when applying for these temporary benefits.

Please follow our homepage and our Facebook page – we will try to update all information as they become available

Our telephone is 4700 300 and our email is This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

W odpowiedzi na epidemię Covid 19.

Epidemia koronawirusa będzie miała różny wpływ na zatrudnienie oraz rynek pracy.

Pracownicy AFLu wraz z przedstawicielami Krajowej Federacji Związków Zawodowych Alþýðusamband Íslands ASI gromadzą niezbędne informacje dotyczące reakcji rządu na zachodzące zmiany na rynku pracy.

Zachęcamy członków do pozostawania w kontakcie z nami przed podjęciem ważnych decyzji - w celu zabezpieczenia swoich praw.

Ustawa o częściowej rekompensacie dotycząca zredukowanego etatu pracy weszła w życie w ostatni weekend i wciąż staramy się ustalić, jak będzie ona działać. Urząd pracy zbiera informacje i opracowuje formularz wniosku i mamy nadzieję, że wkrótce będzie on już ogólnodostępny.

Według naszych informacji częściowa wypłata zasiłków dla bezrobotnych możliwa będzie przy obniżeniu  stopy zatrudnienia o 25%. Stopa zatrudnienia musi zostać zmniejszona o co najmniej 20%, aby uzyskać prawo do zasiłku.

Tymczasowe świadczenia nie naruszają prawa do zasiłku dla bezrobotnych ani prawa do świadczeń z funduszu gwarancyjnego w sytuacji bankructwa zakładu pracy.

Więcej informacji na temat ubiegania się o świadczenia, znajdują się tutaj

Śledź naszą stronę i stronę na Facebooku - przy każdej nadarzającej się okazji informacje są na bieżąco aktualizowane.

Partial unemployment benefits to compensate for a reduction in working time

Partial unemployment benefits to compensate for a reduction in working time

The aim of the measure is to ensure, to the extent possible, that firms keep workers on their payrolls, rather than dismissing them. The maintenance of employment relations is of value to both workers and businesses. It is important to protect workers against the consequences of a temporary contraction in the economy so as to minimise the negative financial and social effects suffered by each individual.

A business may ask its employees to agree to a reduction in working time with an equal reduction in pay only on the condition that it has been forced to reduce its operations because of the current unusual situation.

A reduction in working time with reduction in pay can only take place on the basis of an agreement (see link below this pdf on the website) concluded between the employer and the employee.

Main features of the legislative provisions providing for the payment of unemployment benefits in cases of reduced working time:

 • Any decision to implement reduced working time for reduced pay must be based on an agreement concluded between the firm and each individual and stipulating the proportion by which working time is reduced and the period during which the reduction will apply.
 • The reduction in hours worked must be at least 20 percentage points.
 • The number of hours worked after working time has been reduced must correspond to at least 25 per cent of full-time hours.
 • Partial unemployment benefits are paid out in direct proportion to the reduction in hours worked.
 • The sum of wages received from the employer and unemployment benefits paid is limited to 90 per cent of the pay earned prior to the reduction in working time taking effect, and may not exceed ISK 700,000.
 • Workers whose pay for a full-time position prior to the reduction was ISK 400,000 or less will receive full compensation.
 • Workers whose pay for a full-time position prior to the reduction was higher than ISK 400,000 are given a guarantee that the sum of wages received from the employer and unemployment benefits paid will not fall below ISK 400,000.
 • Agreements on reduced working time for reduced pay do not affect workers’ rights to receive wage-related unemployment benefits if they lose their jobs at a later date.
 • Students at the university level are entitled to receive partial unemployment benefits if they meet the conditions laid down in the legislation.
 • Workers’ rights to receive payments from the Wage Guarantee Fund are safeguarded in cases where an employer becomes bankrupt.
 • Self-employed persons are covered by the legislation.
 • The legislative provisions outlined above are to remain in force from 15 March to 1 June 2020.

A few points of clarification:

 • If a firm requests that its employees agree to a reduction in working time with an attendant reduction in pay without a period of notice, an employee may refuse to accept this and may insist that the period of notice be respected.
 • An employer may not require a worker to put in longer hours of work than stipulated in the agreement on reduced working time.
 • The right to receive unemployment benefits as a compensation for reduced working time applies to all workers, including students at the university level, irrespective of their rights to other benefits.

How to apply for partial unemployment benefits

Workers apply for partial unemployment benefits by filling in an electronic form in the My pages section of the website of the Directorate of Labour. The employer concerned must also provide certain information on its pages on the Directorate’s website. The application for partial unemployment benefits can be processed as soon as both the worker and the employer have entered the required information.

For more information:

www.asi.is

einn rettur logo 002            VIRK starfsendurhæfingasjóður     vertuaverdi