AFL starfsgreinafélag

Til góðra verka

AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag

Svart útlit í efnahagsspá Alþýðusambandsins

hagspá así

Hagdeild Alþýðusambands Íslands spáir því að efnahagslegur bati verði fyrst sjáanlegur 2022 með 3,4% hagvexti. Á næsta ári er spáð 1,8% hagvexti og þá með því fororði að Covid faraldurinn verði á undanhaldi og alþjóðaflug komið af stað. Útlit er fyrir frekari samdrátt í einkaneyslu á síðari hluta ársins og að vöxtu á næsta ári verði hægur. Atvinnuleysi mun fara vaxandi og stefnir í 8,6% á fyrri hluta næsta árs en stefnir síðan í tæp 7% með viðsnúningi í ferðaiðnaði.

Verðbólga fer heldur vaxandi og er verðbólgumarkmið Seðlabanka um 3,3% á næsta ári. 2022 stefnir í að verðbólgumarkmið upp á 2,5% gætu orðið raunhæf.

Dale á milli starfa

DaleNýtt námskeið fyrir fólk í leit að atvinnutækifærum  -  100% fjármögnun af fræðslusjóðum

 

Markmið námskeiðsins eru:

 • Efla sjálfstraust og auka eldmóð til að setja kraft í atvinnuleit, leita nýrra tækifæra og vinna með styrkleika sína.
 • Stækka tengslanetið til að styrkja fagleg tengsl og byggja upp ný sambönd
 • Auka tjáningarhæfni til að skapa jákvæð áhrif og koma faglega fyrir og af öryggi í mismunandi aðstæðum.
 • Bæta viðhorf, minnka kvíða og stjórna streitu í krefjandi aðstæðum og undir álagi.
 • Gerð ferilskráar og styrkja ásýnd á samfélagsmiðlum til að auka trúverðugleika og leggja áherslu á styrkleika.

Fyrirkomulag:  Einu sinni í viku í tvo og hálfan tíma í senn í 6 skipti og fer fram LIVE ONLINE á netinu.  Fjórum vikum eftir að námskeiði lýkur er síðan boðið upp á eftirfylgnitíma í 90 mínútur. 

Námskeiðsgjaldið er að fullu greitt af fræðslusjóðunum Landsmennt, Ríkismennt, Sveitamennt og Sjómennt og sendir Dale Carnegie reikninginn fyrir þátttökugjaldinu beint á fræðslusjóðina.

Upplýsingar um næstu námskeið og skráning er á www.dale.is/bokanir

Það sem við förum yfir á námskeiðinu:

 • Gerð framtíðarsýnar og hnitmiðuð markmiðasetning að stefna að næstu 3-6 mánuði.
 • Setjum eldmóð í þau verkefni sem hafa áhrif á árangur okkar
 • Tökum styrkleikaprófið til að koma auga á styrkleika sem nýtast okkur þegar á móti blæs og á hvaða sviðum við viljum bæta okkur
 • Gerum ferilskrá með áherslu á styrkleika og bætum ásýnd á samfélagsmiðlum
 • Stækkum tengslanetið og kortleggjum lykilsambönd
 • Lærum reglur í mannlegum samskiptum og skuldbindum okkur til að beita þeim til að opna fyrir ný sambönd
 • Aukum trúverðugleika í tjáningu með því að þekkja hvernig styrkleikar okkar nýtast og hvernig við komum okkar persónulega vörumerki á framfæri
 • Viðhöldum jákvæðu viðhorfi og stjórnum áhyggjum og kvíða
 • Stækkum þægindahringinn til að auka kjark og þor og vera sveigjanlegri
 • Komum auga á árangur af því að sýna eldmóð, bæta samskipti og veitum öðrum innblástur og hvatningu.

Námskeiðinu fylgir rafræn handbók á íslensku, gullna reglubókin og annað ítarefni.

Live Online fjárþjálfun á sér stað í rauntíma þar sem þátttakendur taka virkan þátt. Það eru tveir þjálfarar á því námskeiði þar sem annar er með fókus á tæknihliðinni. Við notum Webex frá Cisco sem er sérhannað þjálfunarumhverfi sem hentar námskeiðunum okkar.

Vinnuvernd - Námskeið

Vinnuverndarskoli Islands

Öryggistrúnaðarmenn og öryggisverðir
Öryggistrúnaðarmenn og öryggisverðir hafa mikilvægu hlutverki að gegna innan hvers fyrirtækis. Eitt af þeirra mikilvægustu störfum er þátttaka í gerð áætlunar um öryggi og heilbrigði á vinnustað sem öllum vinnustöðum ber að hafa. Öryggistrúnaðarmaður sinnir vinnuvernd í samvinnu við öryggisvörð og fylgist með því að aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustað séu í samræmi við vinnuverndarlög. Öryggistrúnaðarmenn eru kjörnir af starfsmönnum en öryggisverðir eru atvinnurekandinn sjálfur eða fulltrúi/fulltrúar sem hann skipar í sinn stað. 

Samkvæmt reglugerð 920/2006 ber atvinnurekendum að sjá til þess að öryggisverðir og öryggistrúnaðarmenn hljóti viðeigandi fræðslu og þjálfun meðal annars með því að sækja námskeið um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum sem gera þeim kleift að sinna hlutverki sínu. Alþjóðlegar rannsóknir hafa sýnt að fjárhagslegur ávinningur af öflugu vinuverndarstarfi er umtalsverður. Rannsókn á 300 fyrirtækjum í 16 löndum sýndi fram á að fjárfesting í vinnuvernd skilaði sér ríflega tvöfalt til baka í ábata fyrir fyrirtæki (Bräuning og Kohstall, 2012). Vandað vinnuverndarstarf skilar sér í bættu öryggi, líðan og vinnuumhverfi starfsfólks, fækkun fjarvista vegna veikinda og dregur úr kostnaði vinnuveitenda. Því er til mikils að vinna.

Næsta námskeið Vinnuverndarskóla Íslands fyrir öryggistrúnaðarmenn og öryggisverði verður haldið þann 18. nóvember næstkomandi í fjarnámi. Skráning og frekari upplýsingar


Vinnuv eineltil og áreitniNámskeið um einelti og áreitni
3. nóvember - fjarnám
Á námskeiðinu er fjallað um hvað hægt er að gera til að draga úr líkum á einelti og áreitni á vinnustað, ásamt því hvernig tekið er á slíkum málum, komi þau upp.

Frekari upplýsingar og skráning

 

 

Lesa meira

Viðmiðunarreglur fyrir togararall 2020

Sjómannasamband Íslands, Farmanna-og fiskimannasambandið
og Félag Vélstjóra og málmtæknimanna hafa gefið út
viðmiðunarreglu um hvernig greiða skal hlut fyrir þátttöku í
togararalli Hafrannsóknarstofnunar.
Hlutaskipti skulu reiknast af þeim aflaverðmætum sem fást á
rallinu að viðbættum verðmætum veiðiheimilda sem útgerðin
fær fyrir þátttöku í rallinu.

 

Viðmiðunarregla þessi var gefin út 2015 en rétt er að árétta að hún er enn í fullu gildi.

Frí íslenskunámskeið fyrir félagsmenn

fp top new 1Félagsmenn aðildarfélaga Landsmenntar, Ríkismenntar, Sveitamenntar og Sjómenntar fá íslenskunámskeið að fullu niðurgreitt.

Í ljósi þess að borið hefur á aukinni eftirspurn eftir íslenskunámskeiðum þá hafa stjórnir sjóðanna ákveðið að gera samninga við símenntunarmiðstöðvar til að auka framboð á íslenskunámskeiðum og bjóða upp á fulla fjármögnun íslenskunámskeiða fram að áramótum.

Skráning fer fram hjá símenntunarmiðstöðvum og þá skiptir ekki máli hvort félagsmenn skrái sig sjálfir eða séu skráðir af atvinnurekanda inn á námskeiðin, hvort sem heldur þá verður um fulla fjármögnun að ræða til áramóta.

Hægt að sjá allar símenntunarmiðstöðvar um allt land hér: https://fraedslumidstodvar.is/

Námskeiðin eru að hluta til í fjarnámi og að hluta til í staðbundnu námi með takmörkuðum fjölda þátttakenda út af takmörkunum vegna sóttvarna. 


Þetta framboð á fríum námskeiðum (full fjármögnun námskeiða) sem hafa verið að birtast að undanfarið frá sjóðunum, hefur engin áhrif á réttindi viðkomandi félagsmanna vegna annarrs náms, þessi námskeið eru viðbót og kostnaður vegna þeirra er ekki dregin frá réttindum viðkomandi félagsmanna.

einn rettur logo 002            VIRK starfsendurhæfingasjóður     vertuaverdi