AFL starfsgreinafélag

Til góðra verka

AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag AFL starfsgreinafélag

Wynajem domków na Wielkanoc 2020 ! - Sumarhús um páskana 2020 !

Sumarb Einarsst

Szanowni Państwo, niniejsza wiadomość jest skierowana do członków AFLu, którzy zarezerwowali domki w okresie Wielkanocy 2020. W ciągu ostatnich kilku dni wywierano znaczną presję na AFL, aby zamknąć domki letniskowe.Wszyscy słyszeliśmy o przepisach władz dotyczących kwarantanny, aby ludzie pozostali w domach na Wielkanoc.

Ufając prywatnym właścicielom domków letniskowych i pozostawiając im  decyzję co do zastosowania zaleceń rządowych w związku z COVID 19, tak i AFL wierzy swoim członkom w tej sprawie. Dlatego nasze domki nie będą zamknięte.

Chcemy jednak zachęcić ludzi do stosowania się do zaleceń Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego i pozostania w domu. Anulując wynajem dzisiaj, otrzymasz zwrot kosztu wynajmu.

Warto zwrócić uwagę na to, co wydarzyło się w weekend.Pomimo próśb o pozostanie w domu. ludzie i tak zdecydowali się podróżować, przez co służby ratownicze musiały wielokrotnie wyjeżdżać na pomoc. Prosimy również osoby, które powinny zostać odizolowane lub poddane kwarantannie - aby nie jechały na domki i dostosowały się do zaleceń Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego.

Uwaga,nie dezynfekujemy domków letniskowych i nie odpowiadamy za to czy zostaną one „zdezynfekowane”. Nie wiemy, czy przebywał tam jakikolwiek chory ponieważ ludzie nie zawsze nam wszystko zgłaszają. W każdym domku znajduje się płyn do dezynfekcji, mycia rąk i czyszczenia dlatego prosimy o dokładne czyszczenie wszystkich powierzchni kontaktowych.

 

Skilaboð til  félagsmenna AFLs sem eiga bókuð sumarhús AFLs um páska 2020

Verulegur þrýstingur hefur verið á félagið síðustu daga að loka orlofshúsum félagsins og öll höfum við heyrt áskoranir sóttvarnaryfirvalda um að fólk verði heima um páska.

AFL hefur talið að á meðan venjulegum sumarbústaðaeigendum er treyst til að ákveða sjálfir hvort þeir verði við tilmælum yfirvalda - sé félagsmönnum AFLs einnig treystandi.  Því verður bústöðum okkar ekki lokað.

Við viljum hins vegar hvetja fólk til að fara að tilmælum sóttvarnaryfirvalda og vera heima - og munum endurgreiða leigur ef fólk afbókar í dag.

Það er vert að vekja athygli á því sem gerðist um helgina - þegar fólk var á ferðalögum þrátt fyrir beiðni um að vera heima - og lenti í vandamálum og slysum og teppti viðbragðsaðila frá öðrum störfum.  Við biðjum líka fólk sem á að vera í sóttkví eða einangrun - að fara ekki í bústaðina eða vera yfirhöfuð á ferðinni og hlýða "Víði".

Við vekjum athygli á að við sótthreinsum ekki bústaðina og ábyrgjumst ekki að þeir séu "sótthreinir".  Við vitum ekki til að neinir veikir hafi dvalist þar - en fólk segir okkur ekki allt.  Í bústöðunum er handþvottaspritt og hreinsispritt og við hvetjum fólk til að þrífa vel alla snertifleti. 

 

Úthlutunarfundi vegna sumarhúsa breytt

uthlutun

Sumarhúsum AFLs verður úthlutað á lokuðum fundi í dag.  Alls hafa borist 269 umsóknir um 348 leigutímabil sem í boði eru - en búast má við að margir séu um hituna á vinsælustu svæðum á aðalsumarleyfistímanum.  Fyrst er dregið  á milli þeirra sem í forgangi eru, en það eru þeir sem ekki hafa fengið úthlutað síðustu þrjú ár. Síðan er dregið úr varaumsóknum þeirra sem eru í forgangi og síðan er dregið milli þeirra sem ekki eru í forgangi  - aðal og varaumsóknum.

Þeir sem fá úthlutað fá um það tölvupóst síðar í dag og eins þeir sem ekki fengu en fóru á biðlista.  Greiða þarf óendurkræft  staðfestingargjald , kr. 5.000 fyrir 16. apríl en eftirstöðvar leigu síðan fyrir 7. maí.

Síðustu sumur hafa alltaf verið eftir óúthlutuðar vikur sem fara í framboð á orlofssíðu félagsins eftir 10. maí og þannig hafa sjaldan verið nokkur ónýtt tímabil í orlofshúsum félagsins. Alls bíður félagið nú upp á 29 orlofshús á 10 stöðum á landinu.

Samkvæmt hefð og reglum félagsins eru úthlutunarfundir orlofshúsa öllu jöfnu opnir fundir og félagsmönnum frjálst að vera við úthlutunina.  Vegna aðstæðna í samfélaginu hefur verið ákveðið að fundurinn í dag verði lokaður og munu starfsmenn félagsins á Reyðarfirði annast úthlutun.  Stuðst er við úthlutunarkerfi er hugbúnaðarfyrirtækið Austurnet hefur hannað fyrir félagið og jafnframt gamaldags "spilastokk" sem notaður er til að velja tilviljanakennt, röðina í úthlutun.

Rykið sest - Update - Kurz opadł

skrifstofa1

The Situation is...

The last few days have been very busy at AFL´s offices and hundreds of members, mostly of foreign origin, have been in touch. We have tried to advise and review new contracts with partial jobs and partial benefits. It seems that most employers finished the job at hand before the beginning of April, but we still have several cases on our desks where there are some problems that need to be fixed or explained.

AFL will assist members in the coming days to review payslips and partial benefits. Many of our members are today stuck in Iceland with little or no jobs and limited possibilities of returning to their homes.  It will be the next challenge to help people when the situation clears.

Our offices are open, but we follow the guidelines set by the Chief Epidemiologist and limit the number of people in our offices.  Also, we encourage our guests to wash and sanitize their hands and respect “social distance” of two meters.

The future is uncertain, to say the least.  No one knows when our neighboring countries will lift travel restrictions and when the “market” will come to life again.  AFL will try to be here for our members during this trying time.

Many of the basic industries of AFL´s members, i.e. fisheries, fish factories, fish farming and the aluminum industry and supporting sectors are still in full function.  This means, that for many of us – life just goes on but with the “Covid-19” effect.  For others the near future is uncertain.

Our non-Icelandic speaking members may have noticed some activity on our website and our FB page yesterday – but only in Icelandic.  The short version of that is that the Federation of Employers asked us (The Federation of Labor Unions – ASÍ ) to either postpone an increase in regular pay that is scheduled from April (payable next month) or temporarily cut pension payments (permanently cutting pension rights).  There was some disagreement in our leadership but the majority of ASÍ´s central committee rejected both ideas.  Two members of the central committee resigned in protest.   AFL Starfsgreinafélag´s board supported the view of the majority of the central committee.  That is what our stories yesterday covered.

Kurz opadł

W ostatnich dniach wiele działo się w naszych biurach AFLu. Już nie dziesiątki ale setki naszych członków - głównie obcego pochodzenia –szukało porad i pomocy w zakresie zmian w zatrudnieniu. Wygląda na to, że pracodawcom udało się jeszcze przed końcem miesiąca, rozwiązać większość problemów związanych ze zmniejszoną stopą zatrudnienia korzystając z rządowego programu pomocowego.Obecnie AFL zajmuje się tylko kilkoma przypadkami dotyczącymi tego rodzaju spraw.

Będziemy służyć pomocą w sprawdzaniu odcinków wypłat oraz pilotowaniu realizacji wprowadzonych zmian dot.zatrudnienia. Wielu członków nie tylko naszych, ale i innych związków zawodowych, pozostało w kraju z niewielkim lub calkowitym brakiem zatrudnienia, bez możliwości na powrót do domu.

Na tego rodzaju problemach będziemy chcieli sie skupić w najblższych tygodniach.

Biura AFLu są nadal otwarte, ale zgodnie z instrukcjami Głównego Epidemiologa ograniczyliśmy liczbę przyjmowanych osób w tym samym czasie, zachowując zalecane środki ostrożności dot. dezynfekcji rąk oraz zasadę 2 metrów.

Przyszłość jest niepewna, nikt nie wie, kiedy ograniczenia w podróżowaniu zostaną zniesione w innych krajach i kiedy gospodarka ogólnoświatowa wróci do normy.AFL będzie starał się wspierać swoich członków w tych trudnych czasach.

Na szczęście wiele gałęzi gospodarki wschodniej Islandii nadal w pełni funkcjonuje, np. rybołówstwo i przetwórstwo, akwakultura, przemysł aluminiowy oraz branże powiązane. Również usługi publiczne. Także tam, gdzie inni stanęli w sytuacji niepewności jutra, większość z nas nadal kontynuuje swoją pracę.

Wczoraj na naszej stronie internetowej oraz stronie FB pojawiły się informacje jedynie w języku islandzkim.Dotyczyły one żądania Konfederacji Pracodawców SA umorzenia podwyżek płac oraz tymczasowego obniżenia wpłat składek  emerytalnych. W tej sprawie zaistniał spór w zarządzie Krajowej Federacji Związków Zawodowych ASI.Jednak większość przywódców odrzuciła to twierdzenie.               AFL Starfsgreinafélag z zadowoleniem przyjął końcową decyzję Krajowej Federacji.

Taka była treść wczorajszych wiadomości.

Rykið að setjast

Síðustu dagar hafa verið mjög annasamir á skrifstofum AFLs og hundruð félagsmanna – aðallega af erlendum uppruna – hafa leitað til okkar og fengið ráðgjöf og aðstoð vegna breytinga á ráðningakjörum.  Svo virðist að launagreiðendum hafi tekist að ljúka flestum málum er varða skert starfshlutfall á móti hlutabótum fyrir mánaðarmót og eru nú aðeins fá mál til meðferðar hjá félaginu sem snúa að þessum áföllum sem dunið hafa yfir.

Félagið mun aðstoða félagsmenn við að fara yfir launaseðla og það hvernig framkvæmd breytinganna gengur.  Fjölmargir félagsmenn okkar sem og annarra verkalýðsfélaga eru nú fastir hér á landi með litla sem enga atvinnu og litla möguleika á að komast til síns heima og verður það væntanlega viðfangsefni næstu vikna að leysa úr málefnum þeirra.

Skrifstofur félagsins eru  opnar en við fylgjum leiðbeiningum sóttvarnarlæknis og takmörkum fjölda sem í senn geta heimsótt okkur og leggjum áherslu á handþvott og að fólk virði 2ja metra regluna.

Framtíðin er óviss og enginn veit hvenær ferðatakmörkunum verður aflétt í nágrannaríkjum okkar og hvenær atvinnulífið tekur við sér að nýju. AFL mun reyna að standa við bakið á félagsmönnum sínum á þessum erfiðleikatímum.

Sem betur fer eru margar af grunnstoðum atvinnulífsins á Austurlandi í fullum rekstri, s.s. fiskveiðar og vinnsla, fiskeldi og áliðnaður og skyldar greinar auk opinberrar þjónustu.  Þannig að fyrir mörg okkar er framhaldið bara vinna eins og venjulega en fyrir aðra er mikil óvissa ríkjandi.

Erlendir félagsmenn sáu í gær fréttir á heimasíðu okkar og FB síðu sem aðeins voru á íslensku. Samtök Atvinnulífsins fóru fram á að við afsöluðum okkur væntanlegri kauphækkun og/ eða skertum tímabundið lífeyrisrétt. Það var ágreiningur í forystu Alþýðusambandsins um málið en meirihluti forystunnar hafnaði þessari kröfu.  AFL Starfsgreinafélag fagnaði þessari niðurstöðu Alþýðusambandsins. Um þetta snerust fréttir okkar í gær.

Hversdagshetjur – Everyday heroes  -  Bohaterowie codzienności

Verslun

Mynd úr myndasafni AFLs tekin á Höfn

 Hversdagshetjur

Þrátt fyrir yfirstandandi farsótt heldur lífið áfram. Strætisvagnar keyra, sjúkrahúsin starfa og frystihús og álver skapa verðmæti. Sjómenn veiða fisk, verslunarmenn tryggja framboð á vörum og umönnunarstörfin halda áfram og svo framvegis.

Mikilvægi fólks verður seint metið í launaumslögum.  Nú starfa þeir hópa sem samfélagið má síst við að missa. Það er ekki hæst launaða fólkið. Við getum vonað að samfélagið muni þetta í næstu kjarasamningum – en það borgar sig ekki að treysta á það.

Við sendum félagsmönnum okkar sem í dag vinna mikilvæg og þakklát störf -störf sem ekki alltaf eru hátt metin af samfélaginu – okkar bestu kveðjur og þakklæti fyrir framlag ykkar. Farið vel með ykkur og gætið að ýtrasta hreinlæti.

 

Everyday heroes

Despite the ongoing pandemic  life goes on. Buses are on schedule; the hospitals are running. Fish factories and aluminum smelters create wealth.  Fishermen fish, shop workers safeguard our groceries and so on.

The importance of people doesn´t reflect in our paychecks.  The groups at work now are the people we need at their stations now.  It´s not the top of the pay scale.  We can hope that this will be remembered when we negotiate our next General contract – but let´s not bank on it.

We send our members who are today working hard to do these important tasks that need to be done, our greetings and thanks for your important contribution. Take care of yourself and stay safe.

 

Bohaterowie codzienności

Pomimo obecnej epidemii życie toczy się dalej. Autobusy jeżdżą, działają szpitale, przetwórnie rybne i huty przerabiają. Marynarze łowią ryby, kupcy zapewniają dostawy towarów, a sprzedawcy obsługują.

Znaczenie tych wykonywanych prac nie ma odzwierciedlenia w tabelach płac.

Dopiero w czasie kryzysu widać, jak ważne są te prace i jaka jest ich społeczna istotność.

To nie są najlepiej opłacani ludzie. Możemy mieć nadzieję że zostanie to zapamiętane podczas negocjacji  kolejnych umów zbiorowych.

Wszystkim naszym członkom, którzy pozostają na swoich stanowiskach pracy jesteśmy bardzo wdzięczni za ich pracę i wkład.

Dziękujemy Wam i pozdrawiamy.

Dbajcie o siebie i zachowujcie środki ostrożności

Áskorun miðstjórnar ASÍ til stjórnvalda -Wyzwanie Federacji Islandzkich Związków Zawodowych ASÍ dla rządu

AskorunASI

Miðstjórn Alþýðusambands Íslands skorar á ríkisstjórn Íslands að tryggja nú þegar réttarstöðu þess launafólks sem ekki nýtur bóta skv. lögum um ráðstafanir á vinnumarkaði vegna COVID-19.

Þetta eru hópar launafólks í viðkvæmri heilsufarslegri stöðu, t.d. einstaklingar með undirliggjandi sjúkdóma og þungaðar konur á 36 viku eða lengra gengnar. Þessum hópum er skv. ráðleggingum heilbrigðisyfirvalda gert að halda sig heima.

Afleiðingar víðtæks samkomubanns eru einnig miklar fyrir foreldra sem þurfa margir að taka sér launalaust leyfi til þess að vera heima með börnunum sínum vegna skerts skólastarfs. Þar eru hópar í félagslega viðkvæmri stöðu s.s. einstæðir foreldrar og fólk af erlendum uppruna.

Fyrrnefndu hópana má fella undir lög um laun í sóttkví og stöðu þeirra síðarnefndu má bæta með því að heimila skert starfshlutfall sem ekki einungis byggir á þörfum atvinnurekanda og fyrirtækja.

Nú þegar stefnir í aukna aðstoð við fyrirtæki landsins ítrekar ASÍ fyrri kröfur sínar um vernd þessara hópa. Atvinnulíf þjóðarinnar samanstendur ekki bara af fyrirtækjum sem mörg hver fá hundruð milljóna í aðstoð og fyrirgreiðslu. Atvinnulífið á allt sitt undir launafólki sem mun þegar öllu eru á botninn hvolft, taka á sig hið raunverulega tjón þeirra hamfara sem nú geisa.

 

Wyzwanie Federacji Islandzkich Związków Zawodowych ASÍ dla rządu

Komitet Federacji Islandzkich Związków Zawodowych wzywa rząd Islandii do zagwarantowania praw pracownikom, którzy nie otrzymują świadczeń zgodnie z art.ustawy o ochronie i wsparciu rynku pracy związanej z kornawirusem.

Chodzi szczególnie o grupy pracowników znajdujących się w trudnej sytuacji zdrowotnej, np. osoby    z chorobami przewlekłymi, kobiety w ciąży powyżej 36 tygodnia. Zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi COVID 19 zaleca się im pozostanie w domach.

Konsekwencje powszechnego zakazu swobodnego poruszania się mają również duże znaczenie dla rodziców, którzy ze względu na ograniczenia w pracy szkół bądż przedszkoli zmuszeni są do przejścia na urlop bezpłatny.W szczególnie trudnej sytuacji są osoby samotnie wychowujące i osoby obcego pochodzenia.

Wymienione powyżej grupy mogą również zostać włączone do ustawy o wynagrodzeniach kwarantannowych.Można poprawić ich sytuację np.obniżeniem wskaźników zatrudnienia, które nie są skoncetrowane wyłącznie na potrzebach pracodawcy i firmy.

Teraz, kiedy zdwojono siły i pomoc dla firm w kraju, ASÍ przypomina swoje poprzednie żądania dotyczące ochrony tych grup.Przemysł i rynek pracy to nie tylko firmy, z których wiele otrzymuje dzisiaj pomoc i wsparcie finansowe w milonach kr To są również pracownicy, którzy w sytuacjach kryzysowych pierwsi odczują jego konsekwencje.

Ekkert umboð til breytinga á kjarasamningi:

asisk

Mikils misskilnings virðist gæta í fréttaflutningi um umboð forystumanna Alþýðusambandsins er varðar kaup og kjör félagsmanna aðildarfélaganna.  Við undirritun kjarasamninga verða þau umboð sem verkalýðsfélög veita landssamböndum óvirk.  Þegar samningur hefur verið samþykktur í atkvæðagreiðslu er hann kominn á og ekki hægt að breyta honum nema með aðkomu hlutaðeigandi stéttarfélags og atkvæðagreiðslu félagsmanna.

Annað gildir um lífeyrishluta kjarasamninga aðildarfélaga Alþýðusambandins.  Þar hefur miðstjórn ASÍ samningsumboð fyrir öll félög – en hefð er fyrir því að ef samið er um breytingu á iðgjöldum til lífeyrissjóða – fer sú breyting í sameiginlega allsherjaratkvæðagreiðslu allra félagsmanna aðildarfélaganna.

Vangaveltur um hugsanlega eftirgjöf launahækkana eru því harla óraunhæfar því enginn í miðstjórn ASÍ hefur neitt umboð aðildarfélaga til slíkra viðræðna.  Ef miðstjórn ASÍ hefði samið um lækkun mótframlaga til lífeyrissjóða – hefði þurft að vísa þeim samningi í allsherjaratkvæðagreiðslu þar sem sú samþykkt hefði efalítið verið felld.

AFL Starfsgreinafélag fagnar niðurstöðu meirihluta miðstjórnar og ítrekar að ekkert landssamband né Alþýðusambandið sjálft hefur umboð félagsins til að ræða breytingar á gildandi kjarasamningum. Launafólk um land allt er að taka á sig lífskjaraskerðingu en á sama tíma eru verið að velta launakostnaði 30.000 launþega að mestu leyti yfir á ríkissjóð. Ennfremur er verið að bjóða fyrirtækjum brúarlán, frestun á greiðslum opinberra gjalda og önnur úrræði til aðstoðar á þessum viðsjárverðu tímum.

Launafólk innan ASÍ hefur barist lengi fyrir því að fá lífeyrisréttindi á pari við það sem opinberir starfsmenn njóta og það er sárara en tárum taki að nýjum (fyrrverandi) varaforseta Alþýðusambandsins skuli detta í hug að bjóða þessi lífskjör alþýðufólks föl til að aðstoða launagreiðendur sem nú þegar eru þiggjendur stærstu björgunaraðgerða ríkissjóðs í sögu lýðveldisins.

Launafólk innan verkalýðsfélaga Alþýðusambandsins kýs sér forystu til að verja hagsmuni sína.   Það er fordæmalaust að forystufólk í íslenskri verkalýðshreyfingu hafi sagt af sér trúnaðarstörfum vegna þess að félagar þess hafi ekki vilja gangast undir kjaraskerðingarkröfur vinnuveitenda.

Samtök Atvinnulífsins hafa vísað til fordæmis frá ársbyrjun 2009 en það er villandi samanburður.  Þá voru samningar lausir og forsendunefndir beggja samningsaðila höfðu þá umboð til að slíta eða framlengja samninga.  Innan Alþýðusambandsins fór á þeim tíma fram víðtækt samráð við formenn félaga og þeir við sitt bakland – áður en það skref var stigið.  En það var stigið í umboði kjarasamnings og eftir atkvæðagreiðslu á formannafundi Alþýðusambandsins.  Það umboð er ekki til staðar nú.

 

Ályktun stjórnar AFLs Starfsgreinafélags 1. apríl 2020

einn rettur logo 002            VIRK starfsendurhæfingasjóður     vertuaverdi