AFL starfsgreinafélag

FAQ's - Tékkneska

Víte kudy kam

Stakkholt 3 Reykjavík rádi bychom vás upozornili, že pokud pro vyhledání trasy použijete GPS, bude vás navigovat na nesprávné místo. K domu ve Stakkholtu se dostanete nejlépe z ulice Rauðarástígur, odkud odbočíte do ulice Stórholt a z ní první odbočkou doleva a hned následující doprava.

Najít v Akureyri Ásatún 42, není vůbec těžké. Pokud se ve městě nevyznáte, nejlepší je zamířit po Eyjafjarðarbraut na jih směrem k letišti a zabočit doprava na Miðhúsabraut, z druhého kruhového objezdu v pořadí sjet třetím výjezdem do ulice Kjarnagata (u Bónusu) a první odbočkou doleva do ulice Ásatún.

Mějte vždy po ruce nájemní smlouvu – buď vytištěnou, nebo staženou do telefonu.
Členská kartička - Pokud ji zapomenete, přijde vás to na 5 000 ISK. Členská kartička slouží jako přístupová karta – klíč k bytu. Pokud kartičku nemáte, kontaktujte s dostatečným předstihem nejbližší kancelář AFL, která vám kartičku vydá. Můžete si zde také zapůjčit přístupovou kartu navíc. Aktivace a deaktivace přístupové karty Přístup na vaší členské kartičce se aktivuje mezi 15:00 – 15:08 v den zahájení pronájmu a v den ukončení pronájmu bude deaktivován ve 12:00.

Zaparkujete na správném parkovacím místě - V Ásatúnu nejsou parkovací místa nijak označená, ale ve Stakkholtu má každý byt své parkovací místo v podzemní garáži. Naše parkovací místa se nacházejí na stejném podlaží jako vjezd do podzemní garáže, úplně nalevo. Všechna naše parkovací místa jsou označena logem AFL a číslem. Např. parkování pro byt číslo 204 je označeno 3-204, kde 3 znamená číslo domu (Stakkholt 3; podzemní garáž je společná pro Stakkholt 2, 3 a 4). Za stání na parkovacím místě jiného bytu vám hrozí pokuta.

Domovníka ani recepci v bytových domech AFL nenajdete.

Máme nouzovou linku (číslo 4700 340), ale nevolejte na ni prosím, dokud si důkladně nepročtete nejčastější dotazy na této stránce. Odpověď na váš problém najdete pravděpodobně zde. Upozorňujeme, že osoba přijímající telefonáty na nouzovou linku není mimo úřední hodiny ve službě – dělá to ve svém volném čase. Proto na linku volejte výhradně v akutních případech.