AFL starfsgreinafélag

Eru sjómenn á leið í verkfall?

Batar– samningar kolfelldir
– strandaði m.a. á fæðispeningum

Í ljós kemur á næstu dögum hvort boðað verði til atkvæðagreiðsla um allsherjarverkföll sjómanna með haustinu eftir að sjómenn kolfelldu nýgerða kjarasamninga. Samninganefnd sjómanna mun funda í vikunni og hitta útgerðarmenn í fyrsta sinn eftir að samningar voru felldir.
Lítill árangur í baráttu sjómanna fyrir því að fá bættan sjómannaafslátt, sem felldur var niður í áföngum í tíð fyrri ríkisstjórnar, var ein helsta ástæða þess að nýgerðir kjarasamningar Sjómannasambands Íslands voru felldir. 66% þeirra sem greiddu atkvæði í sameiginlegri atkvæðagreiðslu sjómannafélaga innan ASÍ sögðu nei við nýja samningnum. Um 38% kjörsókn var í atkvæðagreiðslunni.

Vilja ekki rugga bátnum
Sjómenn kröfðust þess að fá niðurfellingu sjómannaafsláttar bætta frá útgerðunum enda var sjómannaafsláttur upphaflega settur á til að auðvelda útgerðum að ná kjarasamningum þegar hagur útgerðarinnar var bágur.
Útgerðarmenn neituðu að koma til móts við samningamenn sjómanna hvað þetta varðar en fjármálaráðuneytið bauð að 500 kr. yrðu skattfrjálsar af fæðispeningum hvers dags. 
Í dag eru fæðispeningar um 1.700 kr. á hvern dag á sjó og í samtali við stjórnvöld fóru sjómenn fram á að fæðispeningarnir yrðu allir skattfrjálsir en fengu ofangreint tilboð í staðinn.
Ennfremur er verulegur ágreiningur um fiskverðsákvarðanir, sérstaklega í uppsjávarfiski, en í praksís eru útgerðir nánast sjálfráða um hvaða fiskverð þær greiða fyrir uppsjávarafla. Samkvæmt reglum þurfa útgerðir að gera samning við sjómenn fyrir hverja vertíð, en þar sem góður hlutur hefur verið á sjó síðustu ár, telja einstaka áhafnir sig ekki vera í góðri stöðu til að semja því fáir vilji fórna plássinu með því að standa uppi í hárinu á útgerðarmönnum.

Verkföll í haust?
Að sögn samningamanna sjómanna var einnig áberandi á kynningarfundum að sjómenn töldu sig eiga að fá kauphækkun eins og aðrir í samfélaginu en kjör sjómanna hafa rýrnað síðustu misseri með hækkandi gengi krónunnar, gengisfalli sterlingspundsins og svo með lokun markaða í m.a. Rússlandi. Þannig hefur skiptaverð uppsjávarafla víðast haldist nánast óbreytt síðustu þrjú ár á meðan aðrir hópar launafólks hafa sótt kjarabætur í kjarasamningum.
Þá var gerð bókun varðandi fækkun í áhöfnum fiskiskipa – þess efnis að ráðist yrði í umfangsmikla rannsókn á hvíldartíma sjómanna en sjómannasamtökin hafa haldið því fram að með fækkun í áhöfnum sé öryggi og velferð sjómanna stefnt í hættu enda sé vökutími kominn fram úr hófi.
Forystumenn sjómanna sem kynntu samningana á fundum segjast hafa orðið varir við mikla óánægju sjómanna með kjör sín og þá sérstaklega varðandi fiskverð. Þó telja menn að ef betri árangur hefði náðst varðandi fæðispeninga og skattfríðindi af þeim hefði það mögulega getað ráðið úrslitum. Það hefði getað þýtt skattaafslátt upp á ca. 20.000 kr. á mánuði að meðaltali.
Niðurstöður atkvæðagreiðslunnar sýna að sjómenn eru tilbúnir að fylgja kröfum sínum eftir með vinnustöðvum verði ekki gengið að þeirra helstu kröfum, en samningar hafa nú verið lausir í rúm 5 og hálft ár 
Ef til verkfallsátaka kemur er ljóst að verkföll geta ekki hafist fyrr en í lok október eða í nóvember, eða í kringum kosningar og stjórnarmyndunarviðræður, þar sem allt að 8 vikna ferli er frá því að farið er í atkvæðagreiðslur um verkfallsboðun og þar til verkfall skellur á. Atkvæðagreiðslur um verkfallsboðun yrðu í hverju félagi fyrir sig en ekki sameiginlega með öllum sjómannafélögum þannig að til þess gæti komið að verkfallsboðun yrði samþykkt hjá einstaka félögum en felld hjá öðrum.

Sjá fréttabréfið í heild á Pdf  það sem einnig er fjallað um:

Vinnustaðaeftirlit félagsins skilar árangri! 
Að nýta sér vankunnáttu. Tökum flest mál! og Engir sjálfboðaliðar!
Hvað segja félagsmenn um íbúðirnar?
Vefbúð AFLs

Þetta er byrjunin

thumb_limmidi_1Höfundur: Valborg

Verjum kjörin og tökum þátt í átakinu Vertu á verði. Láttu vita þegar verðið hækkar eða lækkar. Stöndum saman og rjúfum vítahring verðbólgunnar. Sjá meira á vef átaksins: www.vertuaverdi.is

Aðildarfélög ASÍ standa nú fyrir átaki til að sporna gegn óeðlilegum verðhækkunum sem allir landsmenn verða fyrir barðinu á um þessar mundir. Landsmenn eru hvattir til að láta vita af óeðlilegum verðhækkunum með því að senda inn farsímamyndir eða skilaboð á vefinn, vertuáverði.is. Sömuleiðis er hægt að láta vita af því sem vel er gert og vekja athygli á verðlækkunum. Markmiðið með átakinu er tvíþætt: Annars vegar að veita verslunar- og þjónustuaðilum aðhald, hvetja þá til að sýna ábyrgð og stöðva verðhækkanir. Hins vegar að að brýna fyrir almenningi að vera á verði og fylgjast vel með þróun verðlags. Okkur finnst öllum komið nóg af verðhækkunum. Við þurfum að standa saman og rjúfa vítahring verðbólgunnar.

Lykilatriði Kjarasamninganna

Almenn launahækkun
Hinn 1. janúar 2014 skulu laun hækka um 2,8%, þó að lágmarki kr. 8.000 á mánuði fyrir dagvinnu miðað við fullt starf. Aðrir kjaratengdir liðir hækka um 2,8% á sama tíma.
Sérstök hækkun kauptaxta
Í stað áðurgildandi kauptaxta komi nýir sem eru hluti samninga viðkomandi aðildarsamtaka ASÍ. Launataxtar undir 230.000 kr. á mánuði hækka sérstaklega um 1.750 kr. hjá verslunarmönnum, hjá verkamönnum 1.665 - 2.107 kr.
Kauptaxtar gilda frá 1. janúar 2014.
Lágmarkstekjur fyrir fullt starf skv. kjarasamningum viðkomandi aðildarsamtaka ASÍ skulu vera kr. 214.000 frá 1. janúar 2014 fyrir starfsmenn 18 ára og eldri sem starfað hafa fjóra mánuði samfellt hjá sama fyrirtæki.
Desember- og orlofsuppbót
Desemberuppbót  miðað við fullt starf er á árinu 2014 kr. 53.600 (VR/LÍV 60.900).
Orlofsuppbót (1.maí til 30. apríl) miðað við fullt starf er á árinu 2014 kr. 29.500 (VR/LÍV 22.200).
Framlög til fræðslu- og starfsmenntasjóða hækka um 0,1%.
Helstu ávinningar samningsins
- Almenn launahækkun.
- Sérstök áhersla á hækkun lægstu launa.
- Aukið fjármagn og kraftur settur í starfsmenntamál.
- Efri mörk í lægsta þrepi tekjuskatts hækka úr 256.000 kr. í 290.000 kr. Skatthlutfall í miðþrepi lækkar úr 25,8% í 25,3%.
- Stærstu sveitarfélög landsins hafa tekið áskorun verkalýðshreyfingarinnar og hækka ekki gjaldskrár sínar um áramót.
- Gjaldskrárhækkanir ríkisins verða ekki meiri en 2,5% á ári, ríkisstjórnin mun endurskoða breytingar á gjöldum sem þegar hafa verið samþykktar.
- Unnið verði að því að við framkvæmd kjarasamninga verði miðað við umfrang umsaminna launahækkana ásamt samningsbundnum starfsaldurshækkunum og starfsþróunar þannig að hún samrýmist verðbólgumarkmiðum Seðlabanka Íslands.
- Ráðist verður í markvissar aðgerðir til stuðnings kaupmætti.
- Samstilltar aðgerðir samningsaðila til að halda verðbólgu innan 2,5% markmiðs Seðlabanka Íslands

Fleiri greinar...