AFL starfsgreinafélag

Orlof 2020 -Umsóknarfrestur 6. apríl

Opnað hefur verið fyrir umsóknir í orlofshús félagsins fyrir sumarið 2020. AFL býður upp á orlofshús á 10 stöðum víðsvegar um landið. Umsóknafrestur er til og með 6. apríl, félagsmenn eru hvattir til að fara á innri vef félagsins “mínar síður” og sækja um þar. Einnig er hægt að hafa samband við skrifstofur félagins í síma 4700300 til að sækja um. 

Orlofshus2020

Orlofsbæklingur er í dreyfingu á Austurlandi um þessar mundir, einnig hægt er að nálgast bæklinginn rafrænt hér - > Orlofsbæklingur 2020 

 

Laun í sóttkví - aðgerð til að hægja á útbreiðslu COVID-19

Í samræmi við þríhliða yfirlýsingu Alþýðusambands Íslands, Samtaka atvinnulífsins og ríkisstjórnarinnar frá 5.3 2020 um nauðsyn þess að hægja á útbreiðslu COVID-19 hefur á undanförnum dögum verið unnið að lagafrumvarpi sem tryggja á launarétt launafólks sem þarf að sæta sóttkví skv. fyrirmælum yfirvalda. Frumvarpið hefur nú verið lagt fram á Alþingi og er þar til meðferðar.

Meginreglan verður sú að atvinnurekendur haldi áfram að greiða laun en ríkið endurgreiði þeim allt nema launatengdu gjöldin. Kanna ber möguleika á að starfsmenn fari í fjarvinnu og skerðast þá endurgreiðslur sem því nemur. Greiði atvinnurekandi ekki laun meðan á sóttkví stendur geta einstaklingar sótt sjálfir um greiðslur. Ef fjarvinna er möguleg skerðast greiðslur sem því nemur. Gert er ráð fyrir að greiðslur verði aldrei hærri en 633.000 kr. miðað við heilan almanaksmánuð og hámarkgreiðsla fyrir hvern almanaksdag því 21.100 kr. Frumvarpið gerir einnig ráð fyrir að sjálfstætt starfandi einstaklingar í sóttkví geti átt sambærilegan rétt og launafólk.

Eftir að vinna hófst við gerð frumvarpsins var sett á tímabundið samkomubann. Af þeim ástæðum hefur orðið alvarleg röskun á skólastarfi þannig að nemendum er gert að sækja ekki skóla tiltekna daga eða tilteknar stundir dagsins. Af þeim ástæðum munu margir foreldrar ekki geta komið við gæslu barna sinna. Jafnframt hafa heilbrigðisyfirvöld hvatt til þess að samgangur barna og eldri kynslóða, afa og ömmu, verði takmörkuð til verndar þeim síðarnefndu. Samkomubann yfirvalda getur þannig haft sömu beinu áhrifin á launafólk eins og sóttkví þess sjálfs. Af þessum ástæðum hefur ASÍ að höfðu samráði við SA gert tillögur um að frumvarpinu verði breytt til þess að ná utan um þennan hóp launafólks.

Heilbrigðisyfirvöld leggja mikla áherslu á að smit nái ekki til viðkvæmra hópa. Sá hópur sætir ekki sóttkví skv. fyrirmælum heilbrigðisyfirvalda en ASÍ telur brýnt að haga málum þannig að úrræði frumvarpsins nái einnig til þeirra enda fari það í sóttkví að læknisráði. Breytingar hafa verið lagðar til í þessu efni.

(fréttatilkynning Alþýðusambands Íslands)


Measures in response to a contraction in the labour market

The Icelandic labour market is currently fraught with uncertainty following the declaration of a global pandemic caused by the COVID-19 virus. Tourism and a number of related sectors are already facing a severe contraction, and there is a constant stream of news about official action being taken in other countries which will aggravate the economic contraction in Iceland. We are dealing with an unprecedented, temporary situation in the labour market to which we must react quickly, decisively and with foresight.

The goal is to protect workers and businesses from loss caused by a temporary setback, thus minimising the economic and social harm suffered by individuals, and helping businesses to survive this temporary downturn and return in full strength when the market recovers. An important part of this is to ensure that companies do not start laying off employees or act in ways that infringe on workers’ rights. This applies to all workers, whether they are Icelandic citizens or not.

The Icelandic government is preparing legislation to make it possible for businesses to offer their staff a modification of their employment contracts whereby a temporary reduction in working hours and pay would be compensated for through the payment of an unemployment allowance. The exact form the legislation will take is not known yet, but the bill is expected to be put to a vote in the Icelandic parliament later this week.

As soon as the content of the new legislation is known the trade unions will relay the information to their members and provide guidance on how to proceed. We advise everyone to keep themselves up-to-date with the latest developments, and we recommend that workers do not sign any new employment contracts relating to specific measures until the new legislation is in place.


Działania w związku z recesją na rynku pracy

Obecnie na rynku pracy występuje sytuacja kryzysowa po ogłoszeniu pandemii koronawirusa. Odczuwalne są już skutki recesji w sektorze turystycznym i gałęziach pokrewnych, a ponadto cały czas dochodzą do nas informacje na temat podejmowanych działań za granicą, które jeszcze w większym stopniu przyczyniają się do recesji. Ponieważ mamy do czynienia z bezprecedensową i tymczasową sytuacją na rynku pracy, należy zareagować szybko oraz podjąć zdecydowane i dalekowzroczne działania.

Naszym celem jest ochrona pracobiorców i pracodawców w związku z tymczasowym kryzysem w taki sposób, aby ponieść jak najmniejsze szkody, zarówno finansowe, jak i społeczne, oraz aby przedsiębiorstwa przetrwały tymczasową recesję i wyszły z niej całe, a nawet mocniejsze. Ważne, aby przedsiębiorstwa nie podejmowały działań w postaci zwolnień pracowników czy naruszania ich praw. Dotyczy to zarówno pracowników islandzkich, jak i zagranicznych.

Właśnie trwają prace nad wprowadzeniem ustawy, zgodnie z którą przedsiębiorstwa będą mogły zawierać tymczasowe porozumienia z pracobiorcami o zmniejszenie etatu, natomiast pracobiorcy będą mogli otrzymywać za utraconą część etatu zasiłek dla bezrobotnych. Projekt ustawy nie jest jeszcze gotowy, jednakże zatwierdzenie ustawy o powyższej treści zaplanowano na dalszą część tygodnia.

Związki zawodowe poinformują swoich członków o treści ustawy od razu, jak tylko zostanie przyjęta, a następnie poinstruują ich na temat dalszych etapów w sprawie. Apelujemy do pracobiorców o uważne śledzenie postępów w sprawie oraz wstrzymanie się przed zawieraniem umów ze swoimi pracodawcami dotyczącymi potencjalnych działań do czasu wejścia ustawy w życie.

 

Opnað fyrir bókanir í Stakkholt

Þar sem verkfalli sorphirðufólks í Reykjavík hefur verið aflýst - hefur verið opnað fyrir bókanir í sjúkra-og orlofsíbúðir AFLs í Stakkholti og ruslageymslan opnuð.  Á þessum þremur vikum sem verkfallið hefur staðið hafa félagsmenn AFLs sem dvalið hafa í húsinu sýnt fyrirmyndar tillitssemi og fjarlægt allt rusl sjálft.  Aðeins þrjú tilvik eru skráð af þrifafyrirtæki AFLs um rusl sem skilið var eftir.  Í einu tilfelli í íbúð - í einu tilfelli fyrir framan íbúð og síðan í hjólageymslu.  Náðst hefur í alla þrjá "sökudólga" og lokað á frekari leigur til þeirra í 6 mánuði - enda hafði verið rætt við alla leigjendur og íbúðir aðeins leigðar gegn loforði um að allt rusl yrði fjarlægt af leigjendum.

Athygli er vakin á því að þrátt fyrir að viðburðum sé frestað með stuttum fyrirvara um þessar mundir vegna kórónaveirunnar - þá gilda óbreyttar reglur AFLs um afbókanir íbúða.  Ef afbókað er innan 10 dögum áður en leiga hefst - er leigan ekki endurgreidd nema annar leigjandi komi í staðinn.

AFL Starfsgreinafélag óskar félagsmönnum Eflingar til hamingju með að hafa lokið þessari erfiðu vinnudeilu.

Farsóttin - corona virus - koronawirus

coronavirus

AFL Starfsgreinafélag vill vekja athygli félagsmanna á að fjölda erinda við félagið er hægt að sinna í gegnum síma og með tölvupósti.  Sími félagsins er 4700 300 og hægt er að senda póst á This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. og bregst starfsfólk félagsins hratt við erindum. Með því að nota síma og tölvupóst þegar unnt er  - minnkum við líkur á corona vírusinn svokallaði breiðist hraðar út en efni standa til.

AFL Starfsgreinafélag would like to advise our members to use telephone or email in communications with the union - instead of coming to our offices.  Our telphone is 4700 300 and our email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  By communicating with phone and email instead of direct contact,  we might delay the spreading of the corona virus.

AFL Starfsgreinafélag chciałby doradzić naszym członkom, aby w komunikacji ze związkiem używali telefonu lub poczty elektronicznej – w miejsce stawiania się w biurach. Nasz telefon to 4700 300, a nasz e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Komunikując się telefonicznie i pocztą e-mail zamiast bezpośredniego kontaktu, możemy opóźnić rozprzestrzenianie się wirusa korony.

Samið við ríkið!

Starfsgreinasamband Íslands og samninganefnd ríkisins skrifa undir kjarasamning

Samninganefnd Starfsgreinasambands Íslands, fyrir hönd 18 aðildarfélaga sinna, skrifaði í dag undir nýjan kjarasamning við samninganefnd ríkisins með fyrirvara um samþykki félagsmanna í atkvæðagreiðslu. Samningurinn gildir frá 1. apríl 2019 til 31. mars 2023.

Helstu atriði samningsins eru sem hér segir:

 • Laun hækka í samræmi við lífskjarasamninginn og hækka frá 1. apríl 2019.
 • Lágmarksorlof hjá öllum starfsmönnum verður 30 dagar.
 • Markviss skref til styttingar vinnuvikunnar. Frá 1. janúar 2021 styttist vinnuvikan um samtals 65 mínútur fyrir fólk í fullu starfi.
 • Vinnuvika vaktavikufólks verður 36 stundir m.v. fullt starf og nýtt launamyndunarkerfi tekið upp. Breytingar á fyrirkomulagi vaktavinnu sem býður upp á manneskjulegra umhverfi með styttri vinnuviku, þar sem miðað er að bættri heilsu, auknu öryggi og betri samþættingu einkalífs og vinnu.
 • Tekin er upp ný launatafla sem byggir á álagsþrepum en ekki aldurþrepum, í tengslum við það eru stofnannasamningar endurskoðaðir og er ráðstafað allt að 142 milljónum króna vegna þessa.
 • Framlag í orlofssjóð hækkar.
 • Fellt út ákvæði um að heimilt sé að láta fólk gista í tjöldum.
 • Full orlofsuppbót hækkar úr 50.000 kr. árið 2019 í 53.000 kr. árið 2022.
 • Full persónuuppbót (desemberuppbót) hækkar úr 92.000 kr. árið 2019 í 000 kr. árið 2022.
 • Tekið er upp nýtt ákvæði að félagsmenn sem starfað hafa samfellt í 3 ár geta fengið launað leyfi í samtals í þrjá mánuði til að stunda viðurkennt starfsnám.

Samningurinn verður kynntur félagsmönnum á næstu dögum og vikum en gert er ráð fyrir að atkvæðagreiðslu um hann ljúki 26. mars. samninginn hér

Farsóttin: Óbreyttar greiðslur sjúkrasjóðs AFLs

Alþýðusamband Íslands, Samtök Atvinnulífsins og ríkisstjórnin undirrituðu í gær samkomulag um viðbrögð vegna launamissis þeirra sem settir eru í sóttkví í yfirstandandi farsótt.  Samkvæmt samkomulaginu mun launafólk sem sett er í sóttkví - halda launum frá launagreiðanda - sem aftur mun eiga kröfu á Sjúkratryggingar Íslands vegna þess kostnaðar.  Samkomulagið er allt á formi viljayfirlýsinga - þ.e. Samtök Atvinnulífsins beinir tilmælum til launagreiðenda að greiða laun og ríkisstjórnin mun beita sér fyrir breytingu á lögum um sjúkratryggingar til að launagreiðendur fái tjónið bætt.

Í samkomulaginu beinir Alþýðusamband Íslands tilmælum til aðildarfélaga um að greiða sjúkum félagsmönnum sjúkradagpeninga að tæmdum veikindarétti.  Um greiðslur úr sjúkrasjóði AFLs fer skv. reglugerð sjóðsins sem aðeins aðalfundur félagsins getur breytt.  Skv. reglugerð sjúkrasjóðs AFLs greiðir sjóðurinn félagsmanni 85% af meðallaunum síðustu 6 mánaða að frádregnum sjúkradagpeningum SR.

Í reglugerðum flestra sjúkrasjóða eru ákvæði um heimild til að skerða greiðslur eða fella niður í því tilfelli að alvarleg farsótt ógni afkomu sjóðs. Engar aðstæður sem sjáanlegar eru á þessu stigi benda til þess að þessi farsótt verði svo illvíg og alvarleg að það ógni afkomu sjúkrasjóða og því lítil ástæða til að óttast að til skerðinga á sjúkradagpeningum komi.

Samkomulagið sem aðilar vinnumarkaðarins gerðu í gær felur í sér að fjarvera frá vinnu vegna sóttkvíar mun ekki ganga á veikindarétt launafólks þannig að fólk ætti að halda óskertum veikindarétti þrátt fyrir sóttkví.

Nánari upplýsingar um farsóttina og viðbrögð við henni má finna á vefsíðu Landlæknisembættisins.

https://www.landlaeknir.is/um-embaettid/greinar/grein/item38911/Spurningar-og-svor-vardandi-koronaveiruna-

 

Aðalfundur almennrar starfsgreinadeildar

Verður haldinn 12. mars kl. 17:00 – að Búðareyri 1 Reyðarfirði

Dagskrá

 1. Kjaramál
 2. Skýrsla formanns deildar
 3. Kjör stjórnar deildarinnar
 4. Önnur mál

Stjórn alm. starfsgreinardeildar AFLs